Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NKM_FILOSOFIYa_2013 / 9 САМОСТІЙНА РОБОТА ФІЛОСОФІЯ 2013.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.43 Mб
Скачать

Тема 31. Соціальна структура суспільства

  1. Поняття соціальної структури, її основні елементи.

  2. Етнічна структура суспільства: рід, плем’я, народність, нація.

  1. Народонаселення – основна спільність демографічної структури суспільства.

  2. Класово-стратифікаційна структура суспільства.

Перелік рекомендованої літератури

Андрущенко В. П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. – 2-е вид., випр. й доп. / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. – С.174-198.

Барулин В. С. Социальная философия : учебник. – 2-е изд. / В. С. Барулин. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – С.83-139.

Горак Г. І. Філософія : курс лекцій / Г. І. Горак. – К. : Вілбор, 1997. – С.151-179.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.113-150.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.564-591.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С. 242-257, 279-303.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; зазаг. ред.В. Г. Кременя,М. І. Горлача. – Х. :Прапор, 2004. –С.613-628.

Філософія :підручник/ Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, І. І. Кальний та ін.; за ред.Г. А. Заїченка. – К. :Вищашк., 1995. –С.365-385.

Тема 32. Політична організація суспільства

  1. Поняття політичної організації суспільства, її структура.

  2. Держава у політичній організації суспільства: походження, сутність, основні ознаки і функції.

  3. Історичні типи і форми держави.

  4. Людина і держава.

Перелік рекомендованої літератури

Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. – 2-ге вид., випр. й доп. / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. – С.254-267.

Барулин В. С. Социальная философия : учебник. – 2-е изд. / В. С. Барулин.– М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – С.140-185.

Гобозов И. А. Введение в философию истории. – 2-е изд., перераб. и доп. / И. А. Гобозов. – М. : ТЕИС, 1999. – С.207-259.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.191-214.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.658-699.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.521-548.

Философия : учебник / В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2001. – С.420-447.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С.345-366.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; зазаг. ред.В. Г. Кременя,М. І. Горлача. – Х. :Прапор, 2004. –С.583-612.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.