Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NKM_FILOSOFIYa_2013 / 5 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧ. ДИСЦИПЛ.ФІЛОСОФІЯ 2013.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
225.79 Кб
Скачать

Форма № Н-3.04

Державний вищий навчальний заклад

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-педагогічної роботи

__________________________________

«___» «_________________» 20__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІЛОСОФІЯ

усіх галузей знань, напрямів підготовки

і спеціальностей

очної і заочної форм навчання

Донецьк – 2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Філософія» усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей «___» «______________» 20___ року. – 13 с.

_____________________________________________________________

Розробник: В.І.Пашков, доцент кафедри філософії, к.філос.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Філософія»

Протокол від «___» «________________» 20___ року №___

Завідуючий кафедрою філософії ________________ Муза Д.Є.

підпис

«___» «_______________» 20___ року

Схвалено методичною комісією кафедри філософії

Протокол «___» «______________» 20___ року №___

«___» «______________» 20 року Голова _____________ (__________________)

підпис прізвище та ініціали

©____________, 20___ року

©____________, 20___ року

Лист погодження

ПОГОДЖЕНО

Голова методичної комісії…………… (Напрям підготовки __________________

_________________________________ спеціальність _______________________

_________________________________

«_____» «______________» 20___ р. № ___

ПОГОДЖЕНО

Голова методичної комісії…………… (Напрям підготовки __________________

_________________________________ спеціальність _______________________

_________________________________

«_____» «______________» 20___ р. № ___

ПОГОДЖЕНО

Голова методичної комісії…………… (Напрям підготовки __________________

_________________________________ спеціальність _______________________

_________________________________

«_____» «______________» 20___ р. № ___

ПОГОДЖЕНО

Голова методичної комісії…………… (Напрям підготовки __________________

_________________________________ спеціальність _______________________

_________________________________

«_____» «______________» 20___ р. № ___

ПОГОДЖЕНО

Голова методичної комісії…………… (Напрям підготовки __________________

_________________________________ спеціальність _______________________

_________________________________

«_____» «______________» 20___ р. № ___

ПОГОДЖЕНО

Голова методичної комісії…………… (Напрям підготовки __________________

_________________________________ спеціальність _______________________

_________________________________

«_____» «______________» 20___ р. № ___

ПОГОДЖЕНО

Голова методичної комісії…………… (Напрям підготовки __________________

_________________________________ спеціальність _______________________

_________________________________

«_____» «______________» 20___ р. № ___

Лист перезатвердження

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри «Філософія»

«____» «_____________» 20___ р. ______________________________________

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри «Філософія»

«____» «_____________» 20___ р. ______________________________________

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри «Філософія»

«____» «_____________» 20___ р. ______________________________________

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри «Філософія»

«____» «_____________» 20___ р. ______________________________________

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри «Філософія»

«____» «_____________» 20___ р. ______________________________________

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри «Філософія»

«____» «_____________» 20___ р. ______________________________________

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри «Філософія»

«____» «_____________» 20___ р. ______________________________________

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри «Філософія»

«____» «_____________» 20___ р. ______________________________________

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри «Філософія»

«____» «_____________» 20___ р. ______________________________________

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри «Філософія»

«____» «_____________» 20___ р. ______________________________________

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри «Філософія»

«____» «_____________» 20___ р. ______________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.