Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичне - ОФ(аудитор_я).docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
69.53 Кб
Скачать

Задача 5

Визначити показники ефективності використання та відтворення основних фондів виходячи з того, що повна початкова вартiсть основних фондів на початок року становила А тис.грн.. З 1.03 введено в експлуатацію основних фондів на Б грн. а з 1.09 вибуло основних фондів на В грн. Річний обсяг виконаних робіт – Г тис. грн.. У найбільш навантаженій зміні в середньому зайнято Д робітників. Сума зносу основних фондів на кiнець року - Е грн.

Вихідні дані приведені в таблиці 6.

Таблиця 6

Варіант

Значення показників

А

Б

В

Г

Д

Е

1

30

900

600

48

2500

11400

2

31

457

191

61

1100

11600

3

32

458

192

65

1200

11700

4

33

460

193

70

1000

11800

5

34

470

194

75

1000

11500

6

35

465

195

55

1100

11600

7

36

471

185

57

1200

11700

8

37

452

186

58

1000

11800

9

38

466

187

59

1100

11500

10

39

449

188

61

1200

11600

11

40

457

189

62

1000

11700

12

41

453

190

57

1100

11800

13

42

458

196

55

1200

11500

14

43

456

197

59

1000

11600

15

44

462

198

63

1100

11700

16

45

467

199

65

1200

11800

17

46

471

200

51

1000

11500

18

47

475

195

52

1100

11600

19

48

453

187

63

1200

11700

20

49

456

193

57

1000

11800

Задача 6 (1.18)

Вартість основних фондів на початок звітного року склала А тис.грн.. 3 1 травня вибуло основних фондів на суму Б тис.грн., а з 1 листопада введено основних фондів на суму В тис.грн. Обсяг реалізованої продукції - Г тис.грн., чисельність працюючих - Д чоловік.

Визначити :

  1. середньорічну вартість основних фондів,

  2. фондовіддачу та фондомісткість продукції,

  3. фондоозброєність підприємства,

  4. показники, що характеризують ефективність відтворення основних фондів підприємства.

Вихідні дані приведені в таблиці 7.

Таблиця 7.

Варіант

Значення показників

А

Б

В

Г

Д

1

8136

1235

1450

9132

250

2

8131

1457

1191

9161

110

3

8132

1458

1192

9165

120

4

8133

1460

1193

9170

100

5

8134

1470

1194

9175

100

6

8135

1465

1195

9155

110

7

8136

1471

1185

9157

120

8

8137

1452

1186

9158

100

9

8138

1466

1187

9159

110

10

8139

1449

1188

9161

120

11

8140

1457

1189

9162

100

12

8141

1453

1190

9157

110

13

8142

1458

1196

9155

120

14

8143

1456

1197

9159

100

15

8144

1462

1198

9163

110

16

8145

1467

1199

9165

120

17

8146

1471

1200

9151

100

18

8147

1475

1195

9152

110

19

8148

1453

1187

9163

120

20

8149

1456

1193

9157

100

Задача 7 ( 1.8 )

Меблевий комбінат придбав нову технологічну лінію для виготовлення однотипних дерев’яних заготовок (деталей) вартістю А тис.грн. Витрати на транспортування і монтаж технологічної лінії склали Б тис.грн. Прогнозований нормативний термін експлуатації технологічної лінії становитиме В років, а ліквідаційна її вартість - Г тис.грн. Визначити норму та суми амортизаційних відрахувань (за 5 років) для технологічної лінії за умови застосування рівномірної подвійно-залишкової та кумулятивної амортизації засобів праці з’ясувати який з названих методів амортизації економічно вигідніший для меблевого комбінатуВихідні дані приведені в таблиці 8.

Таблиця 8

Варіант

Значення показників

А

Б

В

Г

1

362

10

10

12

2

131

11

9

16

3

132

12

8

16

4

133

13

10

17

5

134

14

9

17

6

135

15

8

15

7

136

10

10

15

8

137

11

9

15

9

138

12

8

15

10

139

13

10

16

11

140

14

9

16

12

141

15

8

15

13

142

16

10

15

14

143

10

9

15

15

144

11

8

16

16

145

12

10

16

17

146

13

10

15

18

147

14

11

15

19

148

15

12

16

20

149

14

11

15

Задача 8 (1.5)

Визначити ступінь морального зносу (технічного старіння) існуючого обладнання у порівнянні із світовими зразками, які мають такі характеристики:

Таблиця 9

Показники

Існуюче обладнання

Світовий зразок

1. Продуктивність машин, шт/год.

А

Б

2. Ціна у доларовому еквіваленті

В

Г

Вихідні дані представлені в таблиці 10.

Таблиця 10

Варіант

Значення показників

А

Б

В

Г

1

1035

2550

500

1000

2

1131

25 11

509

1016

3

1132

2512

508

1016

4

1133

2513

510

1017

5

1134

2514

509

1107

6

1135

2515

508

1015

7

1136

2510

510

1015

8

1137

2511

509

1015

9

1138

2512

508

1015

10

1139

2513

510

1016

11

1140

2514

509

1016

12

1141

2515

508

1015

13

1 142

2516

510

1015

14

1143

2510

509

1015

15

1144

2511

508

1016

16

1145

2512

510

1016

17

1146

2513

510

1015

18

1147

2514

511

1015

19

1148

2515

512

1016

20

1149

2514

511

1015

Задача 9 (5.21)

Виробнича потужність чавуноливарного цеху заводу “Тайфун” станом на 1 січня розрахункового року становила А т чавунного литва. З 1 травня розрахункового року введено в дію два плавильних агрегати потужністю Б т литва, а з 1 серпня цього ж року виведено з експлуатації один плавильний агрегат потужністю В т литва. Середньорічна виробнича потужність чавуноливарного цеху за звітний рік становила Г т литва. Впродовж розрахункового року вироблено Д т литва. Необхідно визначити:

  1. середньорічну виробничу потужність чавуноливарного цеху за розрахунковий рік;

  2. приріст середньорічної потужності чавуноливарного цеху в розрахунковому році порівняно зі звітним роком;

  3. вихідну потужність чавуноливарного цеху на початок наступного за розрахунковим роком;

  4. коефіцієнт використання виробничої потужності чавуноливарного цеху в розрахунковому році.

Вихідні дані приведені в таблиці 11.

Таблиця 11

Варіант

Значення показників

А

Б

В

Г

Д

1

15000

1200

540

14000

13500

2

15100

1457

191

13361

13511

3

15010

1458

192

13365

13512

4

15020

1460

193

13370

13510

5

15030

1470

194

13375

13510

6

15025

1465

195

13355

13511

7

15035

1471

185

13357

13512

8

15115

1452

186

13358

13510

9

15005

1466

187

13359

13511

10

15015

1449

188

13361

13512

11

15007

1457

189

13362

13510

12

15025

1453

190

13357

13511

13

15037

1458

196

13355

13512

14

15001

1456

197

13359

13510

15

15004

1462

198

13363

13511

16

15009

1467

199

13365

13512

17

15045

1471

200

13351

13510

18

15037

1475

195

13352

13511

19

15024

1453

187

13363

13512

20

15015

1456

193

13357

13510

Задача 10 (5.20)

Використовуючи наведені у таблиці техніко-економічні показники, необхідно економічно обгрунтувати доцільність проведення капітального ремонту, ремонту з модернізацією або заміну застарілої машини.

Вихідні дані приведені в таблицях 12, 13.

Таблиця 12

Показники

Одиниці виміру

Види машин

А

Б

В

Вартість нової машини

грн.

Г

Д

Е

Річна продуктивність машин у першому циклі експлуатації

а) нової машини

тис.ум.од.

120

190

240

б) старої, капітально відремонтованої

тис.ум.од.

80

140

170

в) старої, капітально відремонтованої та модернізованої

тис.ум.од.

100

150

180

Тривалість міжремонтного циклу

а) нової машини

місяців

42

36

48

б) старої, капітально відремонтованої

місяців

34

29

38

в) старої, капітально відремонтованої та модернізованої

місяців

36

30

43

Збитки пов`язанні з неповною амортизацією старої машини в разі її заміни

грн.

656000

480000

900000

Вартість капітального ремонту

грн.

600000

1280000

1050000

Вартість капітального ремонту з модернізацією

грн.

980000

1600000

1750000

Собівартість одиниці продукції,виготовленої на:

а) новій машині

грн. на 1 тис.ум.од.

2620000

2980000

3183000

б) старій, капітально відремонтованій

грн. на 1 тис.ум.од.

2606000

2970000

3182000

в) старій, капітально відремонтованій та модернізованій

грн. на 1 тис.ум.од.

2598000

2930000

3180000

Таблиця 13

Варіант

Значення показників

Г

Д

Е

1

2400000

3200000

4000000

2

2410000

3200105

4600000

3

2420000

3200110

4700000

4

2430000

3200120

4800000

5

2440000

3200140

4900000

6

2450000

3200105

4500000

7

2460000

3200106

4600000

8

2470000

3200107

4700000

9

2480000

3200108

4800000

10

2490000

3200109

4900000

11

2401000

3200110

4100000

12

2402000

3200115

4500000

13

2403000

3200120

4600000

14

2404000

3200125

4700000

15

2405000

3200130

4800000

16

2406000

3200135

4900000

17

2407000

3200140

4500000

18

2408000

3200090

4600000

19

2409000

3200100

4700000

20

2400100

3200120

4800000