Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДИПЛОМЧИК.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.01 Mб
Скачать

Фінансовий план

Прогнозування об'ємів реалізації

Об`єм реалізації продукції

А = N∙Ц,

де N – річна програма випуску;

Ц – ринкова ціна, грн.

Ринкова ціна визначається за формулою

де С – собівартість одиниці продукції;

Р – норма рентабельності виробу, приймаємо Р=30 %.

А=750 ∙ 2328.35=2146264 грн.

План доходів і витрат

План доходів і витрат (табл. 4.9) складається на основі обсягів реалізації і розрахунків собівартості продукції. Він дозволяє оцінити, які шанси на одержання прибутку має підприємство у зв'язку з реалізацією даного інвестиційного проекту.

Таблиця 5.10 – План доходів і витрат для проектного варіанта

Найменування показників

Планові періоди

щомісячно

поквартально

за рік

1

2

3

4

1. Доход від продажу

178855,3

536566

2146264

2. Прямі змінні витрати в собівартості реалізованої продукції

41046,89

123140,69

492562,76

3. Валовий прибуток

104475,1

313425,31

1253701,24

4. Загальні постійні витрати

70893,65

212680,96

850723,87

5. Прибуток до сплати податків

33581,4

100744,34

402977,37

6. Податок на прибуток

5882,95

7648,86

70595,47

7.Прибуток після оподаткування

26865,15

80595,47

322381,89

Прямі змінні витрати: ЗП основних виробничих робітників + прямі матеріальні витрати + дод. ЗП + відрахування.

Валовий прибуток: доходи від продажу – сума прямих змінних витрат.

Загальні постійні витрати: витрати на утримання обладнання + загальноцехові витрати + загальногосподарські витрати + невиробничі витрати.

Прибуток до сплати податків: валовий прибуток – загальні постійні витрати. Податки на прибуток: 20% від прибутку до сплати податків.

Прибуток після сплати оподатковування: прибуток до сплати податків – податок на прибуток.

План грошових надходжень і витрат

Головне завдання балансу грошових надходжень і виплат – перевірити синхронність надходження та витрачання коштів, тобто перевірити майбутню ліквідність підприємства при реалізації даного проекту. План надходжень і виплат наведений в табл. 4.11.

Таблиця 4.11 – План надходжень і виплат для проектного варіанта

Найменування показників

Плановий період

Щомісячно

Поквартально

За рік

1

2

3

4

1. Кошти на початок:

1.1 Власний капітал

208333,3

625000

2500000

Продовження таблиці 4.11

1.2 Позиковий капітал

2. Прихід:

2.1 Надходження від продажів

178855,3

536566

2146264

2.2 Позички або інші надходження

Разом надходжень

387188,6

1161566

4646264

3. Платежі:

3.1 Виплати на придбання активів

81530,7

244592,35

978369,4

3.2 Витрати виробництва

86737,2

260211,65

1040846,63

3.3 Податок на прибуток

5882,95

17648,8

70595,47

3.4 Виплати на погашення позик і відсотків по них

3.5 Виплати дивідендів

3.6 Інші виплати

Разом виплат

174150,86

522452,6

2089810,4

4. Кошти на кінець року:

4.1 Власний капітал

213037,83

639113,5

2556454

4.2 Позиковий капітал