Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Украинский язык (пособие).doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Тема 3. Поняття про офіційно-діловий стиль

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте тексти. Законспектуйте інформацію про найголовніші ознаки офіційно-ділового стилю.

1.Основна функція офіційно-ділового стилю інформативна. Цей стиль реалізується в жанрах позаіндивідуального спілкування. Офіційно-діловий стиль обслуговує адміністративно-господарську діяльність, законодавство та інші ділянки життя, пов’язані з діловодством, звітністю та документацією. Він використовується для зв’язку державних і громадських установ як між собою, так і з населенням, для оформлення та опису різних управлінських, соціальних ситуацій, обліку фактів, подій. Цей стиль характеризується безособовістю, стереотипністю, відсутністю емоційного забарвлення, що наближає його до наукового і робить основний тон викладу нейтральним. Йому властиві конкретність змісту, абстрактність засобів вираження.

2.Однією з найголовніших ознак офіційно-ділового стилю є його офіційність. Слово офіційний має значення урядовий, службовий. Тому в цих текстах використовуються слова і словосполучення-назви документів і ділових, службових відносин: акт, заява, протокол, заактувати, вищесказане, згідно з розпорядженням, на підставі наказу і т.ін. Характерними для нього є також стисліть і чіткість. Це найбільш стабільний, консервативний стиль, пов’язаний з традицією. Різні явища життя в ОДС відображаються в суто стандартних формах висловлення. Для нього характерні лексичні сполуки, що називають канцелярськими штампами. Особливості офіційно-ділового стилю цілком закономірно створюються частою повторюваністю і одноманітністю мовних засобів. Одноманітність є невід’ємною ознакою ділового стилю, в якому основна мета – продуманість, чіткість формулювання. Тому «штампи» і «канцеляризми» – ті риси, що надають стилістичної особливості ОДС. Будова тексту цього стилю теж має свої особливості. Для чіткішої організації тексту його ділять на параграфи, пункти, підпункти, інколи використовуючи арабські цифри. Тут переважають прості речення з однорідними членами, використовуються вставні слова по-перше, по-друге…, безособові речення.

3. Офіційний стиль характеризується дуже вагомою правовою значущістю, тому використовувані мовні засоби повинні задовольняти такі саме вимоги, як і закони.

«Завжди, в усі віки однозначність мови ділового паперу, жорстка її формалізованість вважалися людьми як засіб обмеження свавілля влади. Ще в V в. до нашої ери древньоримський плебс вимагав уведення чітких «писаних» законів. Створення зафіксованих на папері правил було також однією з головних вимог багатьох повстань, що сталися у середні віки. А коли такі закони з’явились, від діловода вимагалась абсолютна точність формулювань, досконале дотримання форми, інакше документ втрачав юридичну силу».

Але і сучасному документу – основному виразнику офіційно-ділового стилю – притаманна специфічна мова: набір кліше, штампів, стандартів. Все це співвідноситься з поняттям уніфікації мови, тобто передбачено творчий вибір одного варіанту із декількох можливих способів передачі даної інформації, це використання усталених зворотів, словосполучень, моделей речень, термінів, загальноприйнятих скорочень і т.ін.

ЗАВДАННЯ 7. Підготуйте стислий виступ на тему «Характеристика офіційно-ділового стилю (ОДС)» за планом:

  1. Визначення поняття.

  2. Основна функція ОДС.

  3. Сфера використання.

  4. Найголовніші риси.

ЗАВДАННЯ 8. Прочитайте текст. Зверніть увагу на його будову. Скажіть, які риси ОДС властиві даному тексту?