Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Украинский язык (пособие).doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

С п и с о к л і т е р а т у р и

1. Антоненко-Давидович Б.Д./ Як ми говоримо. – 4-е вид., перероб. І доп. – К. : Укр. книга, 1997. – 336с.

2. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Наукова думка, 1984.

3. Демидова А.К. Пособие по русскому языку. Научный стиль. Оформление научной речи: научное пособие.М.: 1991.

4. Дунаевская О.В. Современная деловая речь.- М.:ВИПК работников печати, 1987.

5. Загнітко А.П., Данилюк І.Г./ Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Д.: ТОВ ВКФ БАО, 2004. – 480с.

6. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Морфологія.– Донецьк,1998.

7. Загнітко А.П. Український синтаксис: Науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс: Навчальний посібник. Ч.1.2.– К.: 1996.

8. Ділове мовлення: Методичні рекомендації й зразки ділових паперів / Уклад. С.В. Шевчук. – К.: КДПІ, 1993.

9. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне «Я». – К.: Академія, 2001. – 210с.

10. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища шк., 1974. – 223 с.

11. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – Вища шк., 1991.

12. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища шк., 1993.

13. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990.

14. Лексико-граматичні іновації в сучасних слов’янських мовах. Матеріали ІІ Міжнародної конференції.// Упорядник Т.С. Пристайко.– Дніпропетровськ: «Пороги», 2005.

15. Медвідь А.М. Практикум з ділової української мови.- К.:Здоров’я, 2002.

16. Мочерний С. Основи економічних знань.-К.: 1999.

17. Новий російсько-український словник-довідник / Уклад.: С.Я. Єрмоленко, К.В.Ленець, Л.О.Пустовіт. – К.: Довіра, 1996.

18. Орфографічний словник української мови / Уклад.: С.І. Голо-ващук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський, О.О.Тараненко. – К.: Довіра. 1994.

19. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Либідь, 1993.

20. Сучасна українська літературна мова: Лексика. Фразеологія/ За заг. ред. І.К. Білодіда.– К.: Наукова думка, 1973.

21. Ющук І.П. Українська мова.– К.: Либідь, 2003. – 640 с.

207