Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет вказ ЕСіМ, ЕСЕ з ск осінь.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.82 Mб
Скачать

3 Методичні вказівки до виконання завдань з інженерної графіки Виконуються завдання 2.1 (лист 3), 2.2 (лист 4), 2.3 (лист 5)

Завдання 2.1 На листі формату А3 побудувати з’єднання деталей.

Варіанти завдань приведено в табл. 5.

Вигляд листа 3 – рис. 3.

Необхідні дані для виконання завдання 2.1 див. табл. 6.

Завдання 2.2. Побудувати три зображення й аксонометричну проекцію предмета за його описом.

(Табл.7)

Предмет являє собою призму, циліндр або сферу з двома отворами. У кожної фігури є один вертикальний наскрізний співвісний з фігурою циліндричний отвір діаметром 30 мм, і другий  бічний призматичний (перпендикулярно до фронтальної площини) (вікно), симетрично розташований щодо осі вихідної фігури. Висота вихідної призми 100 мм, діаметр описаного навколо неї циліндра (або кола,

10

описаного навколо основи призми)  90 мм, такі ж розміри й у циліндрів, заданих у деяких варіантах. Якщо задана сфера, то її діаметр 110 мм. Сфера зрізана горизонтальною площиною нижче її центра на 35 мм.

Вихідна форма, її положення, а також форма, розміри і положення бічного вікна наведені в табл. 7 за варіантами. Варто звернути увагу на букви, за допомогою яких задані розміри вікна та його положення. Якщо a = b, то вікно прямокутне, якщо a ≠ b, то вікно трапецеїдальне, а якщо а = 0 або b =0, то вікно трикутне.

Методичні вказівки. На кресленні мають бути виконані необхідні розрізи. Їх слід позначити відповідно до ГОСТ 2.30568. Аксонометрію виконати у прямокутній диметрії. До аксонометрії необхідно накреслити схеми розташування осей і штрихування (Приклад виконання завдання – рис.4)

Завдання 2.3. По складальному кресленню виконати креслення деталі. На кресленні побудувати необхідні зображення Всі зображення оформити відповідно до ГОСТ 2.30568. Крім того побудувати аксонометричне зображення у прямокутній ізометрії з вирізом чверті.

Завдання 2.3 видається викладачем студенту на установчій сесіі.

Методичні вказівки. Завдання індивідуальне, виконується відповідно до варіанту.

Короткий українсько  російський словник

Аркуш (паперу)  лист (бумаги)

багатокутник  многоугольник

вигляд  вид

вихідні дані  исходные данные

відносний  относительный

вісь  ось

гвинтова лінія  винтовая линия

довжина  длина

довільний  произвольный

додатковий  дополнительный

дотичний  касательный

заввишки  высотой

завдовжки  длиной

заготівка  заготовка

збіг  совпадение

збігатися  совпадать

зображення  изображение

коефіцієнт спотворення  коэффициент искажения

коло  окружность

креслення  черчение, чертёж

креслярський папір  чертежная бумага

11

кут  угол

мимобіжні прямі  скрещивющиеся прямые

навколо  вокруг

навчальний  учебный

нарисна геометрія  начертательная геометрия

напис  надпись

напрямний  направляющий

належність  принадлежность

наскрізний  сквозной

нахил  наклон

обмежений  ограниченный

олівець  карандаш

отвір  отверстие

переріз  сечение

перетинати  пересекать

півциліндр  полуцилиндр

підручник  учебник

площина  плоскость

загального положення  общего положения

рівня  уровня

побудова  построение

позначення  обозначение

поздовжній  продольный

показник  показатель

похилий  наклонный

приклад  пример

приливок  прилив

притулений прилегающий, приставленный

проекціювальний  проецирующий

ріг, ріжок  угол (здания), уголок (плиты)

розвязувати  решать

розгортка  развертка

розріз  разрез

розташування  расположение

співвісний  соосный

спотворення  искажение

суцільний  сплошной

твірна  образующая

уздовж  вдоль

Приклади виконання графічних робіт контрольної роботи показано на рис.1-5

12

Таблиця 2 Вихідні дані до завдання 1.1

Варіант

К о о р д и н а т и т о ч о к

A

B

C

D

S

x

y

z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

1

125

15

10

125

85

10

80

85

10

30

50

10

125

15

70

2

140

15

10

140

50

10

90

90

10

50

90

10

50

15

75

3

125

85

10

125

35

10

90

20

10

40

20

10

40

85

85

4

165

90

10

75

90

10

75

30

10

130

20

10

165

90

75

5

130

10

75

75

10

75

35

10

55

35

10

15

130

70

15

6

180

10

85

180

10

20

125

10

20

70

10

30

180

80

85

7

10

20

80

10

20

10

65

20

10

110

20

30

10

90

80

8

130

20

55

130

20

10

30

20

10

30

20

70

30

85

10

9

125

90

80

60

90

80

10

70

80

10

20

80

125

20

5

10

160

15

80

160

50

80

120

80

80

65

80

80

65

15

5

11

20

80

70

20

10

70

65

10

70

130

20

70

20

80

10

12

160

90

65

55

90

65

55

25

65

100

10

65

160

90

5

13

120

85

70

75

85

70

10

85

45

10

85

10

120

10

10

14

160

80

80

60

80

80

60

80

20

110

80

10

160

10

80

15

115

70

70

115

70

20

70

70

10

30

70

10

30

5

70

16

40

90

80

40

90

10

150

90

10

150

90

55

40

5

10

17

160

20

10

120

80

10

55

95

10

55

20

10

55

20

70

18

125

80

10

100

35

10

30

5

10

30

80

10

30

80

80

19

130

15

10

130

85

10

50

70

10

30

15

10

130

15

75

20

140

10

10

60

35

10

35

90

10

140

90

10

140

90

80

21

160

10

10

120

10

50

35

10

80

35

10

10

35

85

10

22

135

10

85

135

10

10

5

10

10

40

10

55

135

90

10

23

140

10

80

140

10

10

65

10

35

45

10

80

140

80

80

24

140

10

80

90

10

30

20

10

10

20

10

80

20

85

80

25

115

85

80

115

20

80

30

20

80

50

45

80

115

20

10

26

145

15

80

115

60

80

45

85

80

45

15

80

45

15

10

27

150

90

15

125

90

55

50

90

90

50

90

15

50

10

15

28

10

80

20

125

80

20

125

80

85

40

80

50

125

10

20

29

115

10

30

45

10

10

45

10

80

165

10

80

45

95

80

30

80

90

10

30

70

10

30

15

10

125

15

10

125

15

70

13

Таблиця 3 Вихідні дані до завдання 1.2

Варіанттттт

К о о р д и н а т и т о ч о к

A

B

C

S

D

E

F

x

y

z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

1

170

40

0

78

120

0

40

15

0

105

55

100

150

10

10

70

10

85

70

10

10

2

40

40

0

130

120

0

170

15

0

105

55

100

60

10

10

140

10

85

140

10

10

3

170

90

0

78

10

0

40

115

0

105

78

100

150

10

10

70

10

80

70

10

10

4

40

90

0

130

10

0

170

115

0

105

78

100

60

10

10

140

10

80

140

10

10

5

170

40

0

78

120

0

40

15

0

105

55

100

120

10

10

120

10

65

50

10

10

6

170

40

0

78

120

0

40

15

0

105

65

100

150

10

20

110

10

70

55

10

10

7

170

40

0

80

120

0

40

15

0

105

55

100

140

10

10

120

10

65

55

10

65

8

170

40

0

80

120

0

40

15

0

105

55

100

155

10

60

87

10

60

55

10

10

9

40

40

0

130

120

0

170

15

0

105

55

100

165

10

58

85

10

58

60

10

10

10

40

40

0

130

120

0

170

15

0

105

55

100

155

10

10

85

10

95

60

10

10

11

40

40

0

130

120

0

170

15

0

105

55

100

155

10

10

120

10

65

60

10

25

12

40

95

0

130

15

0

170

120

0

105

80

100

70

10

25

155

10

10

120

10

65

13

40

95

0

130

15

0

170

120

0

105

80

100

145

10

10

105

10

75

65

10

10

14

40

95

0

130

15

0

170

120

0

105

80

100

165

10

25

100

10

70

60

10

10

15

40

100

0

130

20

0

170

125

0

105

85

100

155

10

10

130

10

85

60

10

25

16

175

120

0

40

90

0

135

15

0

105

80

100

150

10

85

105

10

10

60

10

25

17

175

45

0

40

10

0

70

130

0

110

60

100

160

10

10

110

10

75

35

10

10

18

5

45

0

140

10

0

110

130

0

70

60

100

135

10

30

35

10

10

75

10

75

19

175

95

0

40

130

0

70

10

0

110

80

100

92

10

65

57

10

10

170

10

40

20

5

95

0

140

130

0

110

10

0

70

80

100

85

10

10

55

10

60

145

10

40

21

70

10

0

175

95

0

40

130

0

110

80

100

155

10

70

65

10

30

125

10

10

22

110

130

0

5

45

0

140

10

0

70

60

100

55

10

60

20

10

10

125

10

60

23

55

30

0

145

130

0

180

15

0

120

65

100

80

10

90

105

10

10

165

10

10

24

140

30

0

45

130

0

10

15

0

70

65

100

115

10

80

100

10

10

20

10

10

25

55

110

0

145

10

0

180

125

0

120

75

100

150

10

15

75

10

10

95

10

80

26

140

110

0

45

10

0

10

125

0

70

75

100

25

10

10

125

10

40

60

10

75

27

180

15

0

55

30

0

145

130

0

120

65

100

60

10

30

120

10

75

165

10

10

28

15

115

0

140

100

0

45

10

0

70

65

100

25

10

10

120

10

65

55

10

65

29

40

40

0

130

130

0

170

15

0

105

60

100

165

10

58

95

10

70

60

10

10

30

170

15

0

130

120

0

40

40

0

105

55

100

155

10

10

90

10

10

60

10

90

14

Таблиця 4

15

Табл. 5 Варіанти завдань до теми “Зєднання деталей”

(Розміри в мм)

Варіанти

Зєднання болтом

Зєднання шпилькою

Різь, d

Товщина

деталі b1

Товщина

деталі b2

ГОСТ

Різь,d

Товщина

деталі ,b

ГОСТ

Шпилька

Гайка

Шайба

1

М22х1,5

30

30

779870

М18

45

2203276

591570

1137178

2

М24

40

20

М20х1,5

50

3

М22

35

40

М18х1,5

45

4

М24

20

45

М20х1,5

60

5

М24х1,5

40

30

М18

60

6

М22

25

50

М18х1,5

65

7

М20х1,5

40

30

М24

40

2203476

8

М22х1,5

35

40

М20

50

9

М18х1,5

25

50

М22

45

10

М24х1,5

20

45

М18

60

11

М20

30

45

М24х2

45

12

М22х1,5

25

45

М18

55

2203676

13

М18х1,5

35

35

М24

40

14

М22х1,5

25

25

М20

45

15

М24х1,5

20

35

М22

45

16

М24х1,5

20

40

М20

55

17

М18

35

40

М22х1,5

40

18

М22

30

45

М18х1,5

60

19

М18х1,5

40

35

М20

55

20

М20х1,5

25

45

М18

60

21

М22

30

40

М24х2

40

2204076

22

М22х1,5

35

40

М24

45

23

М20х1,5

25

45

М24

50

24

М24

30

35

М18х1,5

55

25

М22х1,5

25

40

М18

60

26

М24

20

45

М20х1,5

45

27

М24х2

30

40

М22

50

28

М22х1,5

20

45

М20

40

29

М24х1,5

30

35

М18

45

30

М20х1,5

30

40

М22

50

Таблиця 6 16

Шпильки ГОСТ 22032-22040

Розміри у мм

Номінальний діаметр різі, d

Крок різі, Р

Діаметр стержня, d

Довжина кінця, що вгвинчується, l1

d2

Довжина гайкового

кінця lo

крупний

дрібний

ГОСТ

2203276

ГОСТ

2203476

ГОСТ

2203676

ГОСТ

2203876

ГОСТ

2204076

16

2

1,5

16

16

20

25

32

40

12

38

(18)

2,5

1,5

18

18

22

28

36

45

13

42

20

2,5

1,5

20

20

25

32

40

50

15

46

(22)

2,5

1,5

22

22

28

35

44

55

17

50

24

3

2

24

24

30

38

48

60

18

54

(27)

3

2

27

27

35

42

54

68

21

60

Довжина кінця, що вгвинчується, l1 1d ГОСТ 2203276, 1,25d ГОСТ 2203476

1,6d ГОСТ 2203676, 2d ГОСТ 2203876, 2,5d ГОСТ 2204076

Гайки шестигранні (нормальної точності) ГОСТ 591570

Розміри у мм

Номінальний діа-

метр різі, d

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

Крок рі-

зі, Р

крупний

2

2,5

2,5

2,5

3

3

3,5

4

дрібний

-

1,5

1,5

1,5

2

2

2

3

Розмір під ключ, S

24

27

30

32

36

41

48

55

Діаметр описаного

кола, D

26,5

29,9

33,3

35

39,6

45,2

50,9

80,8

Висота, H

13

15

16

18

19

22

24

29

D1=(0,9…0,95)S

Шайби ГОСТ 1137178. Виконання І

Розміри у мм

Номінальний діаметр рі-

зі, кріпильної деталі, d

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

d1

17

19

21

23

25

28

31

d2

30

34

37

39

44

50

58

S

3

3

3

4

4

4

4

17

Таблиця 7 - Варіанти до завдання 2.2

Примітка: Розмір Z - відстань від нижньої основи фігури.

Варіант

Вихідна форма та її положення

Положення та розміри вікон

1

2

3

1

Пятикутна призма. Площина симетрїї призми профільна. На фронтальній проекції видимих 3 ребра

a = 60 мм, h =40 мм,

b =60 мм, z =40 мм

2

Призма з квадратною основою, діагоналі якого відповідно паралельні осям X12 та Y13

a = 40 мм, h =60 мм,

b =70 мм, z =15 мм

3

Пятикутна призма. Площина симметрії призми профільна. На фронтальній проекції видимих 4 ребра

a = 60 мм, h =70 мм,

b =60 мм, z =20 мм

4

Прямий круговий циліндр

a = 60 мм, h =40 мм,

b =60 мм, z =40 мм

5

Шестикутна призма. Два протилежних ребра в профільній площині

a = 65 мм, h =60 мм,

b =40 мм, z =15 мм

6

Пятикутна призма. Площина симетрії призми фронтальна. На профільній проекції видимих 4 ребра

a = 60 мм, h =40 мм,

b =60 мм, z =40 мм

7

Сфера

a = 50 мм, h =60 мм,

b =50 мм, z =10 мм

8

Призма з квадратною основою, діагоналі якого відповідно паралельні осям X12 та Y13

a = 40 мм, h =60 мм,

b =70 мм, z =15 мм

9

Пятикутна призма. Площина симетрії призми профільна. На фронтальній проекції видимих 4 ребра

a = 40 мм, h =60 мм,

b =60 мм, z =20 мм

10

Шестикутна призма. Два протилежних ребра в фронтальній площині

a = 70 мм, h =60 мм,

b =40 мм, z =25 мм

11

Прямий круговий циліндр

a = 60 мм, h =70 мм,

b =60 мм, z =20 мм

12

Пятикутна призма. Площина симетрїї призми профільна. На фронтальній проекції видимих 3 ребра

a = 60 мм, h =60 мм,

b =40 мм, z =15 мм

13

Пятикутна призма. Площина симетрії призми фронтальна. На профільній проекції видимих 3 ребра

a = 40 мм, h =60 мм,

b =60 мм, z =20 мм

14

Прямий круговий циліндр

a = 40 мм, h =60 мм,

b =70 мм, z =15 мм

15

Сфера

a = 70 мм, h =50 мм,

b =70 мм, z =15 мм

16

Шестикутна призма. Два протилежних ребра в профільній площині

a = 60 мм, h =60 мм,

b =0 мм, z =15 мм

17

Пятикутна призма. Площина симетрії призми профільна. На фронтальній проекції видимих 3 ребра

a = 0 мм, h =55 мм,

b =70 мм, z =30 мм

18

Продовження табл.7

1

2

3

18

Шестикутна призма. Два протилежних ребра в профільній площині

a = 40 мм, h =60 мм,

b =60 мм, z =20 мм

19

Пятикутна призма. Площина симетрії призми профільна. На фронтальній проекції видимих 3 ребра

a = 70 мм, h =60 мм,

b =0 мм, z =15 мм

20

Прямий круговий циліндр

a = 0 мм, h =60 мм,

b =60 мм, z =30 мм

21

Пятикутна призма. Площина симетрії призми профільна. На фронтальній проекції видимих 3 ребра

a = 0 мм, h =60 мм,

b =65 мм, z =15 мм

22

Шестикутна призма. Два протилежних ребра в профільній площині

a = 60 мм, h =40 мм,

b =60 мм, z =40 мм

23

Пятикутна призма. Площина симетрії призми профільна. На фронтальній проекції видимих 3 ребра

a = 40 мм, h =60 мм,

b =60 мм, z =15 мм

24

Сфера

a = 40 мм, h =50 мм,

b =80 мм, z =15 мм

25

Пятикутна призма. Площина симетрії призми профільна. На фронтальній проекції видимих 4 ребра

a = 0 мм, h =60 мм,

b =65 мм, z =20 мм

26

Прямий круговий циліндр

a = 35 мм, h =60 мм,

b =70 мм, z =20 мм

27

Пятикутна призма. Площина симетрії призми профільна. На фронтальній проекції видимих 4 ребра

a = 60 мм, h =40 мм,

b =60 мм, z =35 мм

28

Призма з квадратною основою, діагоналі якого відповідно паралельні осям X12 та Y13

a = 60 мм, h =40 мм,

b =60 мм, z =40 мм

29

Пятикутна призма. Площина симетрії призми профільна. На фронтальній проекції видимих 4 ребра

a = 60 мм, h =60 мм,

b =40 мм, z =25 мм

30

Шестикутна призма. Два протилежних ребра в профільній площині

a = 50 мм, h =70 мм,

b =50 мм, z =20 мм

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.