Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по Енерготехнології ( укр.).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
383.49 Кб
Скачать
    1. Підготовчі розрахунки

Перерахування результатів технічного й елементного аналізів шихти на робочу шихту здійснюється за наступними формулами:

(1)

(2)

де - вміст елемента або продукту (смоли , сірки й т.д.) відповідно в робочій, сухій шихті й органічній масі шихти, %;

- вміст вологи, %;

- зольність, %;

- вміст сірки, %.

Вихід летучих речовин із сухої беззольної (горючої) маси на суху зольну масу шихти перераховують за формулою:

(3)

де - вихід летучих речовин відповідно на суху і на беззольну масу шихти, % .

Отриманий аналіз шихти в перерахуванні на робочу масу зводять у контрольний рядок , щоб переконатися в правильності арифметичних підрахунків, %:

Показники аналізу шихти

Сума показників, %

Значення показників аналізу, %

100

Сума цих показників повинна бути 100 %. У противному випадку необхідно знайти помилку в попередніх розрахунках і тільки після цього продовжувати розрахунок матеріального балансу коксування.

    1. Прибуткові статті балансу

Суха шихта. Кількість сухої шихти, що завантажується до камери коксування підраховують за формулою :

(4)

або

(5)

де - робоча волога шихти у перерахунку на кілограм.

Волога шихти. Вологу, що завантажується до камери коксування разом із шихтою, підраховують за формулою:

(6)

    1. Видаткові статті балансу

Вихід сухого валового коксу із сухої шихти підраховується за формулою:

(7),

де - вихід летучих речовин на суху масу коксу, звичайно приймається рівним 1,0;

- виправлення на вихід коксу, одержуваного у виробничих умовах (припік). Залежить від виходу летучих речовин і визначається по емпіричній формулі:

(8)

або

(8).

Вихід сухого валового коксу з робочої шихти підраховується за формулою, %:

(9).

Коксовий газ зворотний (сухий) із сухої шихти:

(10),

де К – коефіцієнт коксового газу, К=2,54-2,90.

В перерахунку на робочу масу:

(11).

Смола безводна. Вихід смоли безводної із шихти підраховують по емпіричній формулі с. Г. Аронова , р. Л. Мишулович :

(12),

де - емпіричний коефіцієнт виходу смоли. Перебуває в межах 0,81-0,98 залежно від марочного складу шихти й режиму коксування .

Вихід смоли безводної з робочої шихти підраховують за формулою:

(13).

Сирий бензол. Вихід сирого бензолу (бензольних вуглеводнів з t кипіння до 180ºС) із сухої шихти підраховують за емпіричною формулою С.Г.Аронова , Р.Л.Мишулович :

(13),

де - емпіричний коефіцієнт виходу бензолу. Перебуває в межах 0,84-0,97.

Вихід бензолу із робочої шихти підраховують за формулою:

(14).

Аміак 100%. Вихід аміаку 100%-го підраховують за формулою:

( 15),

де - коефіцієнт переходу азоту шихти в аміак , що перебуває в межах 0,11-0,14;

- вміст азоту в робочій шихті,

17 - молекулярна вага аміаку;

14 – атомна вага азоту.

Сірка в перерахуванні на сірководень. Вихід сірки в перерахуванні на сірководень із робочої шихти підраховується за формулою:

(16),

де - коефіцієнт переходу сірки шихти в сірководень, що перебуває в межах

0,17-0,29;

- вміст сірки в робочій шихті , %.

34 - молекулярна вага сірководню;

32 - атомна вага сірки.

Волога шихти. Вологу шихти, що випаровується в камерах коксування , підраховують за формулою, кг:

(17).

Пірогенетична вода. Вихід пірогенетичної води з робочої шихти підраховують за формулою:

(18),

де - коефіцієнт переходу кисню в пірогенетичну воду, який перебуває в межах 0,334-0,505;

- вміст кисню в шихті;

18 - молекулярна вага води;

16 – атомна вага кисню.

Нев'язання балансу визначається по різниці між прибутковою й видатковою частинами. Нев'язання балансу допускається до 0,5 %.

Для подальших розрахунків необхідно визначити коефіцієнт озоління

(19),

та зольність коксу

(20).

    1. Зведений матеріальний баланс процесу коксування

Отримані результати розрахунків вносять у таблицю зведеного балансу, де наводяться дані на робочу й суху маси шихти (табл. 1).

Таблиця 1 - Зведений матеріальний баланс коксування вугільної шихти

Прибуткова частина

Видаткова частина

Назва статті

Відсотковий склад

Назва статті

Відсотковий склад

на робочу шихту

на суху шихту

на робочу шихту

на суху шихту

  1. Нев'язання балансу

Разом

100

100

Разом

100

100

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]