Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛОР / DOC11.DOC
Скачиваний:
170
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
42.5 Кб
Скачать

ЗАНЯТТЯ 1

Т е м а з а н я т т я

Методика і техніка ендоскопічного дослідження ЛОР-органів

І. Обгрунтування теми. Знання принципів обстеження отоларингоскопічного хворого та уміння провести ендоскопічне дослідження ЛОР-органів має вирішальне значення для виявлення патології цієї області і встановлення правильного діагнозу. Студент зможе повноцінно пройти цикл оториноларингології тільки засвоївши дану тему, оскільки кожне наступне заняття передбачає огляд хворих у стаціонарі або поліклініці. Необхідні ці знання й лікарю-лікувальнику різного профілю, оскільки 1/3 всіх хворих потребують консультативної чи лікувальної допомоги оториноларинголога.

ІІ. Тривалість заняття – 2 академічні години.

ІІІ. Мета заняття. Студенти повинні:

  1. мати уяву про нормальну ендоскопічну картину носа, глотки, гортані і вуха, а також можливі типові патологічні відхилення в ендоскопічній картині;

  1. знати порядок і методику обстеження оториноларингологічного хворого;

  1. вміти користуватися лобним рефлектором, провести передню і задню риноскопію, орофарингоскопію, непряму ларингоскопію, отоскопію.

ІV. Завдання для самопідготовки:

№№

пп

Розділи теми, що підлягають вивченню

Мета

Запитання для самопідготовки

1

2

3

4

1.

Організація робочого місця лікаря – оториноларинголога

Засвоїти організацію робочого місця лікаря - оториноларинголога

1.Розташування хворого і лікаря.

2.Розташування джерела світла.

3.Обладнення оглядового столика, розташування чистого і використаного інструментарію.

4.Порядок обробки інструментів.

2.

Лобний рефлектор.

З”ясувати будову лобного рефлектора і методику його використання.

1.Будова лобного рефлектора.

2.Правила користування лобним рефлектором.

3.

Порядок обстеження оториноларинголо гічного хворого

Мати уяву про принципи обстеження оториноларингологічного хворого.

1.Обстеження оториноларингологічного хворого з позицій вивчення цілісного організму.

2.Зовнішній огляд ЛОР-органів

3.Послідовність проведення ендоскопічних методів дослідження ЛОР-органів.

4.

Передня риноскопія

Освоїти методику передньої риноскопії.

1.Носове дзеркало.

2.Дві позиції передньої риноскопії.

3.Нормальна риноскопічна картина.

5.

Фарингоскопія

Освоїти методику фарингоскопії.

1.Необхідність огляду зубів, ясен, переддвер”я порожнини рота, твердого і м”якого піднебіння, язичка.

2.Перший і другий моменти фарингоскопії (значне дихання, фонація звуку „а”).

3.Нормальна фарингоскопічна картина.

6.

Задня риноскопія

Освоїти методику задної риноскопії.

1.Дзеркальце для задньої риноскопії.

2.Особливості задньої риноскопії: виходячи з назви – носова процедура, а ендоскопічна картина має відношення до ряду органів.

3.Нормальна картина. Яку видно при задній риноскопії.

7.

Ларингоскопія

Освоїти методику непрямої ларингоскопії і мати уяву про пряму ларингоскопію.

1.Два методи огляду гортані – пряма й непряма ларингоскопія.

2.Гортанне дзеркало.

3.Три моменти дзеркальної ларингоскопії: спокійне дихання, фонація звуку „і” або „е”, глибокий вдих.

4.Нормальна ларингоскопічна картина.

8.

Отоскопія

Освоїти методику отоскопії.

1.Вушна лійка.

2.Нормальна отоскопічна картина, основні розпізнавальні елементи барабанної перетинки.

9.

Особливості дослідження ЛОР-органів у дітей.

Усвідомити особливості дослідження ЛОР-органів у дітей.

1.особливості використання методики ендоскопії ЛОР-органів при обстеженні дітей.

2.Пальцеве дослідження носоглотки.

V. Практичний вихід. Оволодіння ендоскопічними методами дослідження ЛОР-органів є обов”язковим етапом вивчення курсу оториноларингології в медичному інституті й необхідне в практичній діяльності не тільки оториноларинголога, але й педіатра, терапевта, анестезіолога, а також у роботі інших спеціалістів, що стикаються з патологією вуха, носа, глотки і гортані.

VI. Етапи проведення заняття.

№№

пп

Назва етапу

Зміст етапу

Мета

Час

(хв.)

1

2

3

4

5

1.

Організація заняття

Знайомство зі студентами, їхніми анкетними даними, складання списку й перевірка наявності студентів та їх зовнішнього вигляду.

Мобілізувати увагу студентів

5

2.

Інформування студентів про структуру всього циклу практичних занять з оториноларингології про наступний диференціальний залік, постановка загальних завдань.

Ознайомити студентів з вимогами, що будуть поставлені перед ними кафедрою оториноларингології.

Поставити перед студентами завдання на весь курс оториноларингології

5

3.

Ознайомити студентів з клінікою хвороб вуха, носа і горла.

Показати студентам основні підрозділи клініки.

Студент повинен знати основні підрозділи і вимоги клініки.

10

4.

Визначення основної теми і мети заняття.

Визначити тему заняття. Підготувати студентів до проведення тестового контролю.

Розкрити практичне значення теми.

5

5.

Попередній контроль знань.

Перевірити знання студентів шляхом тестового контролю.

Виявити початковий рівень знань.

10

6.

Інформувати студентів про порядок обстеження оториноларингологічного хворого, розповісти про роботу з лобним рефлектором. Продемонструвати методи передньої риноскопії, орофарингоскопії та задньої риноскопії.

Продемонструвати студентам робоче місце оториноларинголога, методику передньої риноскопії, орофарингоскопії та задньої риноскопії, дзеркальної ларингоскопії, отоскопії.

Навчити студентів принципам обстеження оториноларингологічно го хворого, роботи з лобним рефлектором, методики передньої риноскопії, орофарингоскопії і задньої риноскопії, дзеркальної ларингоскопії, отоскопії.

10

7.

Самостійна робота студентів: освоєння методики роботи з рефлектором, передньої риноскопії, орофарингоскопії і задньої риноскопії.

Студенти один на одному засвоюють методику роботи з лобним рефлектором, передню риноскопію, орофарингоскопію, задню риноскопію, дзеркальної ларингоскопію та отоскопію.

Засвоїти методику роботи з лобним рефлектором, передню риноскопію, орофарингоскопію, задню риноскопію, дзеркальну ларингоскопію та отоскопію.

10

8.

Підсумковий контроль знань студентів, УДРС.

Розв”язування ситуаційних задач.

Визначити кінцевий рівень знань.

20

9.

Підведення підсумків заняття.

Підвести підсумки заняття, розібрати типові та індивідуальні помилки. Оцінити діяльність кожного студента.

Оцінити засвоєні теоретичні знання і практичні навики.

10

10.

Завдання на наступне заняття.

Оголосити тему наступного заняття. Вказати літературу.

Дати завдання студентам для самостійної роботи.

5

Соседние файлы в папке ЛОР