Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з ФМ / Тема 3. Управління активами..doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
118.27 Кб
Скачать

4. Управління дебіторською заборгованістю.

Управління дебіторською заборгованістю направлене на розширення обсягів реалізації продукції і полягає в оптимізації складу заборгованості та в забезпеченні своєчасного повернення. Розміри дебіторської заборгованості впивають на :

- розмір оборотних активів;

- ліквідність і платоспроможність підприємства;

- структуру активів;

- ефективність діяльності підприємства.

Управління дебіторською заборгованістю передбачає здійснення таких заходів :

1) аналіз дебіторської заборгованості за попередній період. Мета - оцінка рівня і складу дебіторської заборгованості та ефективності інвестованих в неї коштів.

Коефіцієнт вилучення оборотних активів (ОА) у дебіторську заборгованість (ДЗ):

Квилучення = ;

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості :

Коб. = , де

ОР - обсяг реалізації, - середній розмір дебіторської заборгованості

Період оборотності дебіторської заборгованості :

ПО = .

Також аналізується дебіторська заборгованість за віковими групами. На підставі такого аналізу виявляється сумнівна та безнадійна заборгованість.

2) формування принципів кредитної політики по відношенню до покупців продукції.

Необхідно дати відповідь на 2 питання :

1. в яких формах здійснювати реалізацію продукції в кредит? (товарний, споживчий)

2. який тип кредитної політики необхідно вибрати? (консервативна, помірна, агресивна.)

3) формування системи кредитних умов (- строки кредиту, - сума кредиту, - вартість кредиту, тобто система цінових знижок при реалізації продукції, - система штрафних санкцій за невиконання умов договору.)

4) Оцінка кредитоспроможності покупців та диференціація кредитних умов

5) забезпечення умов повернення дебіторської заборгованості. Необхідно передбачити:

- форми і строки нагадувань покупцям про дату платежу;

- умови пролонгації боргу;

- умови порушення справи про банкрутство неплатоспроможного покупця.

6) використання на підприємстві сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості. Рефінансування дебіторської заборгованості - це прискорене переведення дебіторської заборгованості в інші види оборотних активів, у першу чергу грошові кошти. Основні форми рефінансування : факторинг, форфейтинг, облік векселів.

7) контроль за ефективність коштів, інвестованих у дебіторську заборгованість (оцінка ефективності кредитної політики підприємства).

ОПдод ≥ ДВдз + Вспис, де

ОПдод - додатковий операційний прибуток за реалізацію в кредит,

ДВдз - додаткові витрати, пов’язані з обслуговуванням додаткової дебіторської заборгованості,

Вспис- втрати від списання безнадійної дебіторської заборгованості.

5.Управління грошовими активами.

Метою управління грошовими активами є забезпечення постійної платоспроможності підприємства та ефективності використання тимчасово вільного залишку грошових коштів.

Об'єктами фінансового управління є грошові кошти (в касі, на банківських рахунках, у дорозі) та їх резерви у формі поточних фінансових інвестицій у грошові інструменти та цінні папери.

Управління грошовими активами має здійснюватися на таких загальних засадах:

 • підтримка мінімального залишку грошових коштів для безперебійного здійснення поточних розрахунків;

 • врахування діапазону сезонних змін залишку грошових коштів;

 • створення резерву вільних грошових коштів на випадок можливого розширення обсягів діяльності;

 • формування резерву грошових коштів для компенсації непередбачених витрат і можливих втрат у процесі фінансово-господарської діяльності;

 • своєчасна трансформація вільних грошових коштів у високоліквідні фінансові інструменти та їх зворотна конвертація для поповнення залишку грошових коштів.

Важливим управлінським завданням є підтримка грошових коштів підприємства на мінімально потрібному рівні. Для цього можуть використовуватися всі можливі джерела поповнення грошових коштів:

 • Надходження виручки від реалізації продукції на умовах негайної оплати.

 • Стягнення дебіторської заборгованості.

 • Продаж резервних грошових активів у формі поточних фінансових інвестицій.

 • Продаж матеріальних і нематеріальних активів підприємства (запасів, основних засобів, об'єктів незавершеного виробництва, патентів, ноу-хау тощо).

 • Отримання банківських кредитів.

 • Залучення інвестицій шляхом випуску акцій, облігацій, додаткових паїв тощо.

Перші чотири способи поповнення залишку грошових коштів є більш доцільними, оскільки не ведуть до збільшення валюти балансу. У цих випадках грошові кошти формуються шляхом реструктуризації активів підприємства. І, навпаки, два останні способи можуть використовуватися для підтримки поточної платоспроможності лише у крайніх випадках.

2-ге завдання полягає у підвищення ефективності використання грошових коштів може бути досягнуте шляхом інвестування у високоліквідні фінансові інструменти (грошові та фондові). Іншим аспектом підвищення ефективності використання грошових активів є мінімізація сукупних витрат на їх утримання і зворотну конвертацію короткострокових фінансових вкладень у готові засоби платежу. Вирішується це завдання за допомогою знаходження оптимального розміру залишку грошових коштів.