Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпора ГП.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
144.05 Кб
Скачать

78. Класифікація господар.- правової відповід.

Г.п.в. розрізняється залежно від видів господар. правопорушень і санкцій, встановлених за ці правопорушення. За цим критерієм у теорії права розрізняють: 1) відшкодування збитків; 2)штраф- ні санкції; 3) оперативно-господар. санкції. Від- шкодування збитків застосов. як майнова санкція, виходячи з «аналізу відповідних статей ЦК та інших н.а.• у відносинах купівлі-продажу між господарюючими суб’єктами. • у відносинах поставки постачальник відшкодовує покупцеві збитки, завдані поставкою продукції неналежної якості або некомплектної;• згідно з договором підряду на кап. будівництво відповідальна за не- виконання або неналежне виконання обов’язків сторона сплачує встановлену неустойку (пеню), а також відшкодовує збитки в сумі, не покритій неустой­кою • у перевезеннях вантажів вантажо- відправник і вантажоодержувач зобов’язані від -шкодувати перевізникові збитки, завдані з їх ви- ни внаслідок перевантаження транспортних засо- бів та ін., • у випадках господарських деліктів. Штрафна господарсько-правова відповідаль відрі зняється від відшкодування збитків на­самперед тим, що вона виконує каральну або дисципліную чу функцію. Закон розрізняє три види штрафних економічних санкцій: штраф у власному розумін ні, пеню, неустойку. Всі вони покликані викону- вати штрафну, каральну функцію, хоча мають і певні відмінності. Оперативно-господарські санкції це передбачені законод. або договором засоби оперативного впливу на правопорушника, спрямовані на попередження господар. правопо- руш. чи зменшення його шкідливих наслідків.

79. Види господар.-правових санкцій.

Г.п.в. розрізняється залежно від видів господар. правопорушень і санкцій, встановлених за ці правопорушення. За цим критерієм у теорії права розрізняють: 1) відшкодування збитків; 2)штраф- ні санкції; 3) оперативно-господар. санкції. Від- шкодування збитків застосов. як майнова санкція, виходячи з «аналізу відповідних статей ЦК та інших н.а.• у відносинах купівлі-продажу між господарюючими суб’єктами. • у відносинах поставки постачальник відшкодовує покупцеві збитки, завдані поставкою продукції неналежної якості або некомплектної;• згідно з договором підряду на кап. будівництво відповідальна за не- виконання або неналежне виконання обов’язків сторона сплачує встановлену неустойку (пеню), а також відшкодовує збитки в сумі, не покритій неустой­кою • у перевезеннях вантажів вантажо- відправник і вантажоодержувач зобов’язані від -шкодувати перевізникові збитки, завдані з їх ви- ни внаслідок перевантаження транспортних засо- бів та ін., • у випадках господарських деліктів. Штрафна господарсько-правова відповідаль відрі зняється від відшкодування збитків на­самперед тим, що вона виконує каральну або дисципліную чу функцію. Закон розрізняє три види штрафних економічних санкцій: штраф у власному розумін ні, пеню, неустойку. Всі вони покликані викону- вати штрафну, каральну функцію, хоча мають і певні відмінності. Оперативно-господарські санкції це передбачені законод. або договором засоби оперативного впливу на правопорушника, спрямовані на попередження господар. правопо- руш. чи зменшення його шкідливих наслідків.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]