Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zagalna_ekologiya.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
146.94 Кб
Скачать
  1. Загальний зміст навчальної дисципліни

Програма побудована за модульним принципом. Кожний з модулів є логічно завершеною часткою системи знань і умінь, що визначені у якості необхідних, для формування фахівця.

2.1. Навчальна, аудиторна та позааудиторна, складова дисципліни (76 години)

Модуль 1 (42 години). Екологія як наука. Взаємозв'язок компонентів навколишнього природного середовища.

Конкретні иілі:

- розглянути історію становлення екології як науки, становлення сучасної науки екології (неоекології);

- показати структуру сучасної екології як науки, розглянути основні її завдання та методи;

- дати характеристику екологічним факторам та закономірностям їх дії на живі організми;

- показати роль популяційної екології для господарської діяльності людини та значення популяцій для підтримання екологічної рівноваги в природі;

охарактеризувати причини формування угруповань, основні закономірності формування і функціонування екосистем та їх ролі для любини і довкілля. Розглянути основні типи природних екосистем світу;

- розглянути біосферу як глобальну екосистему, показати основи її стійкості і закони її функціонування. Показати вразливість біосфери щодо зовнішнього впливу.

Тема 1. Екологія як наука, її сучасна структура та завдання.

Передісторія екології, роль античних природодослідників її формуванні. Розвиток екології в період середньовіччя, епохи відродження і нового часу. Елементи екології в наукових працях ХУШ-ХІХ століть. Роль перемоги дарвінізму у становленні екології як науки. Визначення екології за Е.Геккелем.

Розвиток екології в XX столітті, основні етапи формування сучасної екології: II батанічний конгрес у Брюсселі, впровадження методології та термінології; формування популяційної екології; введення понять екосистема та біогеоценоз та їх значення; поява уявлення про біосферу, роль В.І.Вернадського; роль Ю.Одума і його школи у впровадження методів математичного моделювання в екології.

Формування екології як науки в кінці XX століття. Визначення і структура екології за М.Ф.Реймерсом. Основні завдання екології як науки. Сучасне визначення екології та її трансформація в неоекологію. Структура сучасної екології, основа її функціонування. Методи сучасної екології, їх роль та основні проблеми. Системність екології як науки.

Тема 2. Рівні організації живого. Факторіальна екологія (аутекологія).

Організм, його особливості та причина стійкість. Рівні організації живої матерії, різноманітність підходів. Особливості екосистемного рівня.

Навколишнє середовище, компоненти довкілля. Екологічні фактори, їх класифікація та періодичність. Основні завдання факторіальної екології. Екологічна валентність. Роль адаптації організмів. Закони взаємодії екологічних факторів («закон оптимуму» та взаємодії факторів). Закон мінімуму Лібіха та закон толерантності Шелфорда, їх сутність і роль. Екологічна ніша, її характеристика.

Абіотичні фактори навколишнього природного середовища (температура, світло, вологість). Механізми пристосування організмів до дії абіотичних факторів, обов'язкові і необов'язкові екологічні фактори. Особливості водного середовища (гідросфера). Атмосфера, її роль для Землі та будова. Едафічні фактори, ґрунтоутворення.

Біотичні фактори навколишнього середовища. Прямі та опосередковані взаємозв'язки організмів. Нейтральні та взаємокорисні (симбіотичні) взаємозв'язки видів, їх характеристика та значення. Взаємошкідливі зв'язки між біологічними видами, їх роль в процесі еволюції живих організмів. Теорема Гаузе. Корисно-нейтральні та шкідливо-нейтральні взаємозв'язки видів, їх характеристика. Корисно-шкідливі взаємозв'язки біологічних видів, їх характеристика та роль. Пристосувальні механізми біологічних видів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]