Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Yuridichna_psikhologiya.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
87.04 Кб
Скачать

1.Предмет, об’єкт, мета та завдання юрид психології як науки.

Юридична психологія – вивчає ті закономірності людської психічної діяльності, які пов’язані з участю людини в галузі суп.відносин, що регулюються правом. Предмет юрид. психології – це психологічна діяльність, психологічні властивості, псих. процеси та псих. стани. Об’єкт юрид. психології - це людина яка вивчається: суддя, слідчий, потерпілий. Суб’єкт юрид психології – юрист, психолог. Метою юрид психології є вивчення психологічних закономірностей діяльності об’єкта юрид психології. Завданнями юрид психології є: вивчення загальних питань психології; вивчення психологічних питань нормативно-правової регуляції; вивчення психології злочинності та особистості злочинця; вивчення психологічних закономірностей слідчої та судової діяльності; психологічні аспекти виховання та перевиховання порушника; вивчення питань про орієнтацію, психологічну деформацію, психологічну гігієну та психопрофілактику.

2.Методологічні принципи в юрид психології.

Методологія в юрид психології – це с-ма принципів та способів організації побудови теоретичної та практичної діяльності юриста та психолога. Принцип – це основа, явище дійсності та їх пізнання і має об’єктивну та суб’єктивну реальність. Принципи юрид психології базуються на філософському принципі розвитку. В юрид психології є такі принципи: принцип загального зв’язку – тобто всі події є загальнопов’язані; принцип системного підходу – це точка зору кількох спеціалістів; принцип єдності теорії і практики; принцип конкретного історичного підходу; принцип детермінізму – тобто кожна подія має певну причину; принцип єдності свідомості і дійсності – якщо дійсність не співпадає з свідомістю то очевидно що свідомість була паталогічна, а дійсність неправильна. Свідомість і дійсність повинні співпадати.

3.Методи юрид психології.

Теоретичні методи включають: загально-науковий, логічний метод, аналіз, синтез, порівняння, класифікація, систематизація, узагальнення, абстрагування, метод моделювання, кібернетичний метод оберненого зв’язку.

Емпіричний метод – це метод спостереження, методи візуальної психодіагностики. До емпіричних методів відносять і методи впливу на особистість з метою виховання і перевиховання, а також з метою отримання інформації. Розрізняють і забороняючи методи: метод шантажу, гіпноз, навіювання, виснаження, детектор брехні. Гіпноз і інші методи психологічного впливу, які пов’язані із зміною психологічного стану можуть бути дозволені лише за згодою допитуваного.

6.Поняття про психіку і свідомість особистості

Психіка -- вища форма взаємозв'язку живих істот із навколишнім світом, виражена в їхній здатності реалізовувати свої спонукання і діяти н основі інформації про нього. Психічне відображення виникло в процесі довготривалого розвитку живої матерії, кори головного мозку і найпростіших суб'єктивних явищ -- переживань, емоцій, відчуттів. В основі роботи мозку лежить рефлекс, тобто закономірно виключна відповідь організму на подразнення, яке йде із зовнішнього середовища чи з внутрішніх органів. Розрізняють безумовні та умовні рефлекси. Безумовний рефлекс здійснюється на основі постійного, генетично обумовленого нервового зв'язку між чуттєвими (сприймаючими) елементами нервової системи і виконавчими органами. Умовний рефлекс здійснюється вищими відділами головного мозку і оснований на часових зв'язках, які утворюються між певними нервовими структурами в індивідуальному досвіді тварини і людини. Вищий ступінь розвитку

психіки, властивий лише людині, і називається свідомістю. Свідомість визначає розумну і цілеспрямовану поведінку людини, засновану на глибокому розумінні законів і за кономірностей Якщо розглядати структуру людської психіки з погляду обізн ності процесів, які відбув ються в ній, то можна виділити несвідомість,підсвідомість, свідомість і над свідомість.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]