Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_rekom_do_praktiki_FA-1.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
216.58 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Мукачівський державний університет

Методичні рекомендації

до організації і проведення педагогічної

практики з іноземної мови

(англійської)

II семестр

Мукачево 2013

Методичні рекомендації до організації і проведення педагогічної практики з іноземної мови (англійської)

Укладач:

Сідун М.М. - асистент кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов МДУ.

Рецензенти:

Теличко Н.В. - доцент кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов МДУ, канд. пед. наук, доцент.

Затверджено на засіданні вченої ради Мукачівського

Державного університету, протокол №____від «_____________» 20__ року.

© МДУ 2013

ЗМІСТ

Вступ 4

Мета і завдання педагогічної практики 5

Основні критерії оцінки педагогічної практики студентів 6 Загальні вимоги до студентів-практикантів 6 Організація педагогічної практики на IІ курсі (2 семестр) 7 Вимоги до професійно-педагогічної підготовки студентів-практикантів 7 Позакласна робота з предмету 8 Робота в ролі класного керівника 8 План проведення практики 9 Оформлення документації Схема аналізу уроку 12

Схемаскладання психолого-педагогічної характеристики учня. 13 Схема плану роботи класного керівника 14 Схема звіту про виконану роботу студента-практиканта 15 Оцінка педагогічної практики студентів 16 Вимоги до уроку іноземної мови 18 Методичні рекомендації в допомогу студентам-практикантам 26 Інструктивна програма психолого-педагогічного вивчення колективу класу29

Виховна робота з предмету 30 Зразок плану аналізу позакласних виховних заходів 31 Додатки 32 Список рекомендованої літератури 39

ВСТУП

Педагогічна практика є одній з найважливіших частин професійної підготовки студентів.

В ході практики здійснюється перевірка теоретичних знань студентів, їх підготовленості до роботи як вчителя іноземної мови. Педагогічна практика проводиться в загальноосвітніх школах різних типів. Для студентів-практикантів 4 курсів основним її змістом є залучення до навчальної та позанавчальної роботи вчителя іноземної мови. Крім того, одним з напрямів педагогічної практики є продовження роботи по ознайомленню студентів з професійною діяльністю класного керівника і різноманітними аспектами його виховної роботи в класі.

Видання є спробою практично направленої систематизації наявного досвіду навчання студентів професійним якостям майбутнього вчителя і умінням застосовувати теоретичні знання, отримані при вивченні методики викладання іноземних мов, педагогіки і психології в конкретній практичній роботі в школі.

Методичні рекомендації містять програму педагогічної практики, практичні поради студентам-практикантам щодо організації і здійснення навчання іноземним мовам учнів в загальноосвітній школі. Представлені матеріали для методичного аналізу уроку, докладним чином розглядаються вимоги до сучасного уроку іноземної мови, подаються рекомендації по проведенню основних етапів уроку, наводяться приклади формулювання мети уроку; включені також матеріали по використанню в навчанні технічних засобів.

Окремий розділ присвячений роботі студентів як класного керівника, позакласній роботі, даються рекомендації по складанню психолого-педагогічної характеристики учня.

Для того, щоб методичними рекомендаціями могли користуватися, окрім студентів, викладачі вузу і вчителі шкіл, в допомогу були включені матеріали, що стосуються функціональних обов'язків керівників педагогічною практикою.

Дані рекомендації можуть бути використані також на практичних заняттях по методиці викладання іноземної мови в школі. При цьому слід звертати увагу на формування у студентів умінь і навичок практичного використання пропонованих рекомендацій з урахуванням конкретних умов роботи, рівня підготовки учнів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]