Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_Mistobudivna_ekologiya_1.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
668.67 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Хімічний факультет

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До вивчення курсу: „Містобудівна екологія”, – для студентів ІІІ курсу інженерно-технічного факультету; спеціальність: 7.09.21.03 ”Міське будівництво і господарство”

Ужгород - 2003

У методичних вказівках з навчального курсу: ”Містобудівна екологія”, - для студентів ІІІ курсу інженерно-технічного факультету – лабораторні роботи по екологічному дослідженню атмосфери, гідросфери, ґрунтів та відходів. Корисними є екологічні поради, а також додатки, що містять цінну інформацію.

Укладачі: кандидат хімічних наук, доц. Л.В. Трапезнікова,

доктор хімічних наук, проф. С.Ю. Чундак,

кандидат технічних наук, доц. М.Р. Хархаліс

Рецензенти: доктор хімічних наук, проф. Я.Р. Базель,

кандидат хімічних наук, доц. Р.Т. Марійчук

Рекомендовано

Вченою Радою хімічного факультету УжНУ протокол № 4 від 18.ХІ.2003 р. Редакційно-видавничою радою УжНУ протокол № 4 від 26.ХІ.2003 р.

 Ужгородський національний університет

ЗМІСТ

Правила техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії

Лабораторна робота №1

Визначення фізичних властивостей води.

Лабораторна робота №2

Визначення рН, кислотності, лужності і жорсткості води.

Лабораторна робота №3

Вивчення аерозольної забрудненості повітря.

Лабораторна робота №4

Збирання твердих частинок, що попадають в повітря.

Лабораторна робота №5

Одержання водної витяжки. Визначення складу водорозчинних сполук в ґрунті за аналізом водної витяжки.

Лабораторна робота №6

Визначення актуальної кислотності ґрунтів.

Лабораторна робота №7

Визначення механічного складу ґрунтів у полі.

Лабораторна робота №8

Утилізація цинк- і фосфорвміщуючих рідких відходів шляхом хімічного осадження періодичним способом.

Лабораторна робота №9

Розділення сумішей фізичними методами. Розділення суміші заліза з сіркою.

Побутові та виробничі відходи. Санітарна очистка міст.

Лабораторна робота №10

Першочергова обробка відходів – розділення фаз. Тверді відходи у вигляді суміші заліза з сіркою. Розділення суміші заліза з сіркою.

ДОДАТКИ

ЛАБОРАТОРНІ ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 4

ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ МІСТ 7

Лабораторна робота №1 ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ 8

Лабораторна робота №2 ВИЗНАЧЕННЯ рН, КИСЛОТНОСТІ, ЛУЖНОСТІ Й ЖОРСТКОСТІ ВОДИ 13

ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АТМОСФЕРИ МІСТ 17

Лабораторна робота №3 ВИВЧЕННЯ АЕРОЗОЛЬНОІ ЗАБРУДНЕНОСТІ ПОВІТРЯ 17

Лабораторна робота № 4 ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК, ЩО ВИПАЛИ З ПОВІТРЯ 19

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК В ОДИНИЦІ ОБ'ЄМУ ПОВІТРЯ. 19

ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТУ МІСТ 22

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТУ ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ ДО АНАЛІЗУ 22

ВИВЧЕННЯ КИСЛОТНОСТІ ҐРУНТІВ 23

Лабораторна робота №5 ОДЕРЖАННЯ ВОДНОЇ ВИТЯЖКИ. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ВОДОРОЗЧИННИХ СПОЛУК В ҐРУНТІ ЗА АНАЛІЗОМ ВОДНОЇ ВИТЯЖКИ 24

Лабораторна робота №6. ВИЗНАЧЕННЯ АКТУАЛЬНОЇ КИСЛОТНОСТІ ҐРУНТІВ 24

Лабораторна робота №7 ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНОГО СКЛАДУ ҐРУНТІВ У ПОЛІ 25

ПОБУТОВІ ТА ВИРОБНИЧІ ВІДХОДИ. САНІТАРНА ОЧИСТКА МІСТ 26

Лабораторна робота №8 РОЗДІЛЕННЯ СУМІШЕЙ ФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ. РОЗДІЛЕННЯ СУМІШІ ЗАЛІЗА З СІРКОЮ 29

Лабораторна робота №9 УТИЛІЗАЦІЯ ЦИНК- І ФОСФОРВМІЩУЮЧИХ ВІДХОДІВ ШЛЯХОМ ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИМ СПОСОБОМ 30

ДОДАТКИ 31

Додаток 1 ЗАКОНИ ТА ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО ДІЮТЬ В УКРАЇНІ 31

Додаток 2 ДЕЯКІ БАГАТОСТОРОННІ УГОДИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ 31

Всесвітні 31

Додаток 3 ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ 34

Додаток 4 ЗАПОВІДНИКИ Й НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ УКРАЇНИ 36

Додаток 5 ЗМЕНШЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ ЖИВОГО СВІТУ ПІД ВПЛИВОМ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 37

Додаток 6 ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ (ТИМЧАСОВІ НОРМИ, ПРИЙНЯТІ В УКРАЇНІ В 1991 р.) 38

Додаток 7 ШКАЛА ІНТЕНСИВНОСТІ ШУМУ, дБ 40

Додаток 8 НАЙПОШИРЕНІШІ РАДІОНУКЛІДИ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ПРИ РОЗПАДІ УРАНУ-235, У ТОМУ ЧИСЛІ В ЯДЕРНИХ РЕАКТОРАХ 41

Додаток 9 СТУПЕНІ ОПРОМІНЕННЯ ЛЮДИНИ 41

Додаток 10 КЛАСИФІКАЦІЯ АВАРІЙ НА АЕС І ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ЛІКВІДАЦІЇ 42

Додаток 11 ПОГЛИНАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ РІЗНИМИ ПОВЕРХНЯМИ (СОНЦЕ В ЗЕНІТІ) 43

Додаток 12 ДЕЯКІ ДАНІ ПРО ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ ЧАДНОГО ГАЗУ НА ЛЮДИНУ 43

Додаток 13 ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ДЕЯКИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ 44

Додаток 14 НАЙПОШИРЕНІШІ ТОКСИЧНІ ПОБУТОВІ РЕЧОВИНИ 45

Додаток 15 БЕЗПЕЧНІ ЗАМІННИКИ ДЕЯКИХ ТОКСИЧНИХ ПОБУТОВИХ ЗАСОБІВ 45

Додаток 16 рН-ІНДИКАТОРИ 46

Додаток 17 ВТРАТИ ВІД НЕРОЗУМНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 48

Додаток 18 ПРО ШКІДЛИВІСТЬ ПАЛІННЯ 49

Додаток 19 БОРОТЬБА ЗІ СНІДом 50

Додаток 20 ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ (ЗА М. Ф. РЕЙМЕРСОМ) 51

Додаток 21 РОСЛИНИ В НАРОДНОМУ ЕПОСІ УКРАЇНЦІВ 53

Додаток 22 ЗАПОВІТ-ЗВЕРНЕННЯ ДО МОЛОДІ ВІДОМОГО НАРОДНОГО ЦІЛИТЕЛЯ Й ФІЛОСОФА ПОРФИРІЯ КОРНІЙОВИЧА ІВАНОВА 57

Додаток 23 ЕКОЛОГІЧНИЙ МАНІФЕСТ (ЗА М. Ф. РЕЙМЕРСОМ) 58

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 62

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]