Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zvit_ARM.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
806.4 Кб
Скачать

2.1.3 Опис алгоритму

2.2 Тестування моделі

Рис. 2.1 Вид програми після її запуску. Рис. 2.2 Кнопка «Фільтрація за кодом»

Рис. 2.3 Кнопка «Фільтрація за клієнтом»

Рис. 2.4 Кнопка «Фільтрація за рахунком»

Рис. 2.5 Кнопка «Скасовування фільтрації»

2.3 Інтерфейс та керівництво користувача

До складу програмного продукту входять: «ARM.EXE» та база даних «ARM.MDB». Щоб розпочати роботу із програмою необхідно двічі клацнути на виконуваний файл «ARM.EXE», після чого запуститься вікно програми (рис.2.1), яке вміщає у собі:кнопки фільтрації,скасовування фільтрації.

Після запуску програма за замовчуванням очікує ввід даних (рис. 2.2). Для вводу даних використовуємо клавіатуру і комбіновану панель керування та дій, яка знаходиться нижче. Над даними можна виконувати такі операції: перехід на перший запис, попередній, наступний, останній та додати, видалити , редагувати, зберегти.

Після завершення вводу даних можна виконати пошук у потрібній таблиці, зробити це можливо за допомогою «фільтрація за…», що знаходиться нижче від панелі вводу данних.

Висновок

У курсовій роботі було проаналізовано значення об’єкта як структурної частини ООП та їх застосування у інтерпретаторі C++ Builder 2006. У процесі виконання було значно покращено програму у порівнянні із початковою версією. Програма включає у собі функцію пошуку по таблицями бази даних Microsoft Data Base Access 2003. Було виявлено помилки під час налагодження панелі пошуку, але їх виправлено і програма коректно працює у остаточній версії. Таким чином, у результаті проведеної роботи створено програму «Автоматизація роботи магазину», яка підтримує пошук, сортування та редагування введених даних користувачем, зберігає інформацію у вигляді бази даних із двома відповідними таблицями. Програмний продукт можна модифікувати і використовувати у реальних цілях.

Список використаної літератури

  1. Програмування C++Builder. 6-е видання. А.К., Біном 2009, 1253 ст.

  2. Компоненти C++Builder. Методичний посібник. Біном 2008, 900 ст.

  3. Довідник Borland C++ 6.0. К., 1995. 256 ст.

  4. Бруно Б. Просто Borland C++. М., 2005. 350 ст.

  5. Майкл Дж. Янг, Visual C++, 1999 г.

  6. Архангельский А. Я., Программирование в С++ Builder 6, изд. Бином, 2003 г.

  7. Архангельский А. Я., С++ Builder 6 справочное пособие (книги 1,2), изд. Бином, 2002 г.

  8. Культин Н., Самоучитель С++ Builder, БХВ-Петербург, 2004 г. В. В. Фаронов. С++ Начальный курс.

  9. В. Потопахин. С++. Решение сложных задач.

10. С. А. Немнюгин. С++. Учебник.

11. Ю. А. Шпак. С++ на примерах.

12. С.Немнюгин, Л.Перколаб, "Изучаем С++l"

13. В.В. Подбельський.Язык С++: Учебное пособие. – Москва: Финанси и статистика, 1995.560с.

14. http://www.codenet.ru/.

15. С++.Учебник 11класс.

Додаток 1. Лістинг програми

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

#include "Unit2.h"

#include "Unit5.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]