Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_13.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
60.42 Кб
Скачать

Шелест О.Л. Конспект лекцій «Фінанси». Тема 13

Тема 13 Страхування. Страховий ринок

13.1. Необхідність страхового захисту в усіх сферах життя і діяльності людини

Об'єктивною причиною необхідності страхового захисту в усіх сферах діяльності людини є існування ризиків. Діяльність людини або господарського суб'єкта (юридичної особи) має певну ціль або переслідує певний інтерес. Як правило, ця діяльність є безперервною. Але досягненню мети або забезпеченню інтересів можуть заважати як об'єктивні, так і суб'єктивні причини, перешкоди, події (аварії, катастрофи, стихійні явища, хвороби, смерть рідних, близьких та й самої людини), котрі є ризиками в її діяльності. Якщо ж ризик реалізувався і наступила небажана або неочікувана подія з негативними наслідками, то з являються певні збитки і зупиняється або утруднюється безперервний процес Діяльності. Для ліквідації завданих збитків потрібні грошові кошти для купівлі необхідних матеріалів, здійснення робіт та виконання інших заходів, внаслідок чого збитки ліквідуються і діяльність продовжується в попередніх розмірах і темпах.

Природа і поширеність ризиків зумовлює їх величезну різноманітність і присутність в усіх сферах виробничого, політичного, соціального та особистого життя людини. Відповідно до різноманітності ризиків широким є і страхування. Воно охоплює не тільки майнові збитки і збитки життю та здоров'ю, але і конкретні життєві події - народження дітей, досягнення ними І повноліття, одруження, вступ до навчального закладу, дожиття до пенсійного І віку, настання яких не приносить збитків, але вимагає коштів для життя в наступні періоди. Страхування надає універсальний страховий захист і тому повинно існувати в усіх сферах життя і діяльності людини.

13.2. Попереджувальні заходи і самострахування, їх джерела та межі

Запобігти ризикам або зменшити їх негативний вплив можна з допомогою попереджувальних (превентивних) заходів. Ці заходи виникли задовго до появи страхування і широко використовуються в наші дні. Попереджувальні заходи не є формою чи різновидністю страхування, а одним із способів запобігання ризикам і зменшення збитків, і тому використовуються в комплексі зі страхуванням. Страховики, будучи зацікавленими в зменшенні видатків на ліквідацію збитків, можуть спрямовувати, якщо це дозволяється страховим законодавством, частину зібраних коштів на здійснення попереджувальних заходів.

Первісною формою страхування було самострахування, елементи котрого можна і зараз віднайти в побуті, а іноді - у виробничому та громадському житті.

Самострахування - це страхування за рахунок коштів власника або користувача майна без участі страхової компанії. Перевагою самострахування є певна економія часу, котрий не витрачається на укладення договору страхування і на визначення збитків. Тому найчастіше воно використовується на невеликих об'єктах і для невеликих ризиків. Недоліком самострахування є неможливість ліквідувати середні і великі збитки, необхідність утримувати значні кошти на розрахунковому рахунку або в ліквідних активах. Джерелами попереджувальних заходів і самострахування виступають кошти власника або користувача майна.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]