Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Организация анимационных услуг(учеб.укр

.).pdf
Скачиваний:
40
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.39 Mб
Скачать

Таблиця 44 – „ Спритні хлопці

Місце проведення спортивний майданчик

ПОБУДОВА

 

ЗМІСТ

 

ПРАВИЛА

ПРИМІТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На

 

протилежних

Перебігати

на

Після

 

 

сторонах майданчика

іншу

сторону

підрахування

 

 

або залу відзначають

можна

 

тільки

зловлених

 

 

лініями

 

 

 

два

після слів

„ нас

вибирають нового

 

„ будинки”.

 

Відстань

наздогнати”.

ведучого

з

 

між

ними

 

– 15-20

Не

можна,

незловлених,

а

 

кроків.

 

 

Між

вибігши

 

через

зловлені стають до

 

будинками

 

 

 

лінію,

 

бігти

всіх граючих.

 

 

знаходиться

ведучий

назад.

Гравець,

Гра

 

 

(посередині

 

 

який

допустив

продовжується 3-4

 

майданчика).

 

таку

помилку,

рази, після чого

 

Усі

інші

гравці

вважається

 

відзначають

 

 

знаходяться

на

1-й

зловленим.

 

кращих хлопців

і

 

стороні

майданчика,

Зловити

 

кращих ведучих

 

 

за лінією

будинку.

торкнутися

 

 

 

гравці

Ведучий,

 

 

 

рукою

 

до

 

 

знаходячись

 

 

граючого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будинок

посередині,

голосно

 

 

 

 

 

говорить:

„ Раз,

два,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведучий

три”.

 

Усі

гравці

 

 

 

 

 

вимовляють

хором:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аніматор

„ Ми

веселі

хлопці,

 

 

 

 

 

любимо

 

бігати

і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грати. Ну, спробуй

 

 

 

 

 

 

нас

 

наздогнати!”

 

 

 

 

 

 

Після

цього

всі

діти

 

 

 

 

 

 

перебігають

 

на

 

 

 

 

 

 

протилежну

сторону

 

 

 

 

 

 

за лінію „ будинку”.

 

 

 

 

 

 

Ведучий ловить тих,

 

 

 

 

 

 

що

 

 

перебігає.

 

 

 

 

 

 

Зловлені

відходять

 

 

 

 

 

 

убік . Потім, коли

 

 

 

 

 

 

діти

 

 

перебігли,

 

 

 

 

 

 

ведучий

 

 

знову

 

 

 

 

 

 

говорить:

„ Раз,

два,

 

 

 

 

 

 

три”,

 

 

і

 

всі,

 

 

 

 

 

 

прочитавши речевку,

 

 

 

 

 

 

біжать

у

свій

1-й

 

 

 

 

 

 

„ будинок”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Таблиця 45 – „ Заєць без будиночка

Місце проведення спортивний майданчик

ПОБУДОВА

 

 

ЗМІСТ

 

 

ПРАВИЛА

ПРИМІТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гравці,

крім

двох

„ Мисливець”

 

Аніматор

 

дає

 

ведучих,

поділяються

може

ловити

команду

 

для

 

на групи по 3-5

„ зайця”

тільки

початку гри: „ Раз,

 

чоловік. Кожна група

тоді, коли

він

два, три!”

На „ раз”

 

утворює

коло.

Ці

знаходиться поза

ведучий

„ заєць”

 

кола розміщаються в

„ будиночка”.

 

починає

тікати, а

 

різних

 

місцях

на

Пробігати

 

на

„ три”

 

відстані 3-9 кроків

„ зайцем”

через

„ мисливець”

 

 

друг від друга.

 

 

„ будиночок”

не

починає

 

його

 

Кожне

 

коло

можна. Як тільки

ловити.

„ Заєць”,

 

„ будиночок”.

 

У

„ заєць”

вбіг

у

рятуючись

від

 

кожному

 

 

 

„ будиночок”,

що

„ мисливця”,

може

 

„ будиночку”

 

1- й

знаходиться

там

вбігти в будь-який

 

номер стає в середині

„ заєць”

повинен

„ будиночок”.

Тоді

гравці

його

 

і

зображує

негайно вибігти

„ заєць”,

 

який

„ зайця”.

Один

з

 

 

 

знаходиться

там,

ведучий

ведучих

 

 

стає

 

 

 

повинен вибігти, і

„ мисливцем”,

другий

 

 

 

„ мисливець”

 

 

зайцем

 

без

 

 

 

починає

 

 

аніматор

„ будиночка”.

 

 

 

 

 

переслідувати

Ведучий

 

 

 

 

 

 

його.

 

 

Якщо

 

розташовується

 

 

 

 

„ мисливець”

 

 

осторонь від кола

 

 

 

 

піймає „ зайця”, то

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вони

міняються

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ролями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Таблиця 46 – „ Порожнє місце

Місце проведення спортивний майданчик

ПОБУДОВА

 

ЗМІСТ

 

 

ПРАВИЛА

ПРИМІТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі

гравці,

крім

Ведучий повинен

Хто з

гравців

 

ведучого,

стають

у

торкнутися

рук

раніше

займе

 

коло на

відстані

не

граючого,

коли

„ порожнє”

місце,

 

більш

півшага

один

викликає його на

той там і стає, а

 

від одного.

Ведучий

змагання з бігу.

залишившийся

 

стає поза кола.

 

 

Коли

гравці

водить. Грають 3-

 

Усі

гравці

 

за

оббігають

коло,

5 хв

 

 

командою

аніматора

ніхто не повинен

 

 

 

складають

руки

за

їм заважати. При

 

 

 

спиною.

 

Ведучий

зустрічі

обоє

 

 

 

біжить навколо кола,

повинні

 

 

 

 

торкається

до

кого-

виконати

 

 

 

 

небудь

із

граючих і

домовлене

 

 

 

 

після

 

 

 

цього

завдання.

У

 

 

 

продовжує

 

бігти

протилежному

 

 

 

навколо кола в будь-

випадку той, хто

 

 

 

яку сторону. Гравець,

не виконує його,

 

 

гравці

якого він

торкнувся,

стає ведучим

 

 

біжить

навколо

кола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведучий

в зворотну

сторону,

 

 

 

 

прагнучи

 

швидше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аніматор

ведучого прибігти на

 

 

 

 

своє

 

 

місце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустрічаючись

 

на

 

 

 

 

 

шляху,

 

 

 

вони

 

 

 

 

 

вітаються:

 

 

 

 

 

 

 

 

потискують

 

один

 

 

 

 

 

одному

руки

або

 

 

 

 

 

присідають

 

один

 

 

 

 

 

перед одним

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

Таблиця 47 – „

До своїх прапорців

 

 

 

Інвентар різнобарвні прапорці

 

Місце проведення

спортивний

 

 

 

 

 

 

 

 

майданчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБУДОВА

 

 

 

ЗМІСТ

 

ПРАВИЛА

ПРИМІТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граючі

поділяються

Гравцям

не

Переможцями

 

 

 

на групи по 5-6

можна

 

вважаються ті, хто

 

 

 

чоловік,

стають

у

відкривати очі до

раніше прибігли

 

 

 

кола,

за

командою

сигналу.

Якщо

до своїх прапорців

 

 

 

аніматора

 

 

 

гравець відкрив

і побудувалися в

 

 

 

розташовуючись

по

очі раніше, то

коло

 

 

 

всій площадці.

 

група, у якій він

 

 

 

 

У

центрі

 

кожного

знаходився,

 

 

 

 

 

кола

стає

один

вважається

тією,

 

 

 

 

граючий

 

 

із

що програла.

 

 

 

 

прапорцем.

Граючі,

Гравці

з

 

 

 

 

крім тих, хто стоїть із

прапорцями

 

 

гравці

 

прапорцями,

 

за

повинні

 

 

 

 

сигналом

аніматора

обов'язково

 

 

 

аніматор

 

розбігаються

 

по

змінити

свої

 

 

 

площадці,

 

стають

місця

 

 

 

 

 

обличчям

до

стіни і

 

 

 

 

 

 

закривають

очі.

У

 

 

 

 

 

 

цей час гравці, що

 

 

 

 

 

 

стоять із прапорцями,

 

 

 

 

 

 

тихо

і

 

швидко

 

 

 

 

 

 

змінюють

свої місця

 

 

 

 

 

 

за

 

 

вказівкою

 

 

 

 

 

 

аніматора.

Аніматор

 

 

 

 

 

 

подає сигнал: „ Усі до

 

 

 

 

 

 

своїх

прапорців!”.

 

 

 

 

 

 

Гравці

відкривають

 

 

 

 

 

 

очі

та

шукають свій

 

 

 

 

 

 

прапорець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Таблиця 48 – „ Порожнє місце

Місце проведення спортивний майданчик

ПОБУДОВА

 

 

ЗМІСТ

 

ПРАВИЛА

ПРИМІТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Посередині

 

 

„ Вовки” можуть

Після

2-4

 

майданчику або зали

„ засалювати”

перебіжок

 

 

проводяться

 

дві

„ кіз”,

 

тільки

обирають

нових

 

рівнобіжні

лінії

на

знаходячись

у

„ вовків”.

 

 

відстані 1,5-2 кроки.

„ рові”.

Коза”,

Переможені

– ті

 

Цей

 

 

 

коридор

що

пробігла

„ кози”, які

були

 

зображує

 

„ рів”.

„ рів”,

а

 

не

зловлені 2-3 рази

 

Вибирають

одного

перестрибнула

 

 

 

або

двох

„ вовків”.

його,

вважається

 

 

 

„ Вовки”"

стають

у

зловленою.

 

 

 

 

рові. Всі інші гравці

Починати

 

 

 

 

 

 

„ кози”

перебіжку тільки

 

 

 

розміщуються

на

за

сигналом

 

 

 

одній

 

 

стороні

аніматора.

Якщо

 

 

 

майданчику за лінією

„ коза”

 

 

 

 

 

 

„ будинку”.

 

На

затрималася

в

 

 

гравці

протилежній

стороні

„ рові”,

налякана

 

 

 

майданчику креслять

„ вовками”,

 

 

 

 

аніматор

лінію „ пасовища”.

За

аніматор

лічить

 

 

 

сигналом

аніматора

до трьох,

 

після

 

 

лінія

(„ раз,

два,

три!”)

чого

 

„ коза”

 

 

"будинку"

„ кози”

 

біжать

з

зобов'язана

 

 

 

 

будинку

 

 

на

перестрибнути

 

 

рів

протилежну

сторону

через

„ рів”

або

 

 

 

площадки

 

на

вона

вважається

 

 

пасовище

пасовище

і

по

„ засаленою”

 

 

 

 

дорозі

переступають

 

 

 

 

 

 

 

через рів. „ Вовки”,

не

 

 

 

 

 

 

 

виходячи

з

„ рову”,

 

 

 

 

 

 

 

намагаються

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ засалити”

 

якомога

 

 

 

 

 

 

 

більшу

 

 

кількість

 

 

 

 

 

 

 

„ кіз”.

 

„ Засалені”

 

 

 

 

 

 

 

відходять

 

убік,

 

 

 

 

 

 

 

лічаться

і

знову

 

 

 

 

 

 

 

входять у гру. Потім

 

 

 

 

 

 

 

за

сигналом „ кози”

 

 

 

 

 

 

 

перебігають

на іншу

 

 

 

 

 

 

 

сторону в „ будинок”,

 

 

 

 

 

 

 

а „ вовки”

їх ловлять

 

 

 

 

 

 

 

у „ рові”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Таблиця 49 – „ Птахи і клітка

Місце проведення спортивний майданчик

ПОБУДОВА

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

ПРАВИЛА

ПРИМІТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для

гри

 

 

потрібно

„ Клітка”

 

може

Гра

 

 

підібрати

 

дві

музичні

захлопуватися

відновляється

і

 

мелодії: галоп або марш

тільки

 

 

 

за

продовжується,

 

(для стрибків) і польку

сигналом

 

 

 

поки

не

 

(для

 

 

 

підскоків-

аніматора.

Якщо

переловлять усіх

 

перебіжок).

Половина

гравці

опустять

„ птахів”, а потім

 

гравців,

взявшись

 

за

руки

раніше

за

гравці міняються

 

руки,

утворює

коло

сигнал,

 

 

то

ролями

 

 

(„ клітку”).

 

 

 

Інша

„ птахи”

 

 

не

 

 

 

половина

 

гравців

 

вважаються

 

 

 

 

„ птахи”

 

 

 

 

 

 

-

зловленими.

 

 

 

 

розташовуються

вільно

Якщо

в

момент

 

 

 

по

зовнішньому

колу.

сигналу

„ птаха”

 

 

 

Під

музику

внутрішнє

виявиться

 

під

 

 

гравці

коло

 

 

 

 

(„ клітка”)

руками граючих,

 

 

рухається

кроком

або

або якщо голова

 

 

 

 

 

аніматор

підскакуючи

вправо,

а

її буде усередині

 

 

гравці зовнішнього кола

„ клітки”,

птаха”

 

 

 

 

 

 

-

вліво.

За

 

сигналом

вважається

 

 

 

 

„ клітка”

зупиняється,

а

зловленою;

 

 

 

 

гравці

 

піднімають

вільною,

-

якщо

 

 

 

нагору з'єднані руки.

 

 

голова

 

„ птахи”

 

 

 

Музичний

 

 

супровід

буде

зовні.

Всі

 

 

 

змінюється,

 

 

 

 

 

„ птахи”

під

час

 

 

 

виконується

 

 

друга

2-ї

музичної

 

 

 

мелодія.

 

 

 

„ Птахи”

мелодії

повинні

 

 

 

починають

 

 

пробігати

пробігати

через

 

 

 

під

руки

 

всередину

„ клітку”.

 

 

 

 

 

 

„ клітки” і вибігати з неї.

„ Птахи”,

 

 

які

 

 

 

Аніматор зненацька дає

ухиляються

від

 

 

 

2-й

сигнал

 

музика

пробіжок,

 

 

 

 

 

припиняється і „ клітка”

вважаються

 

 

 

 

„ закривається”.

Гравці

зловленими

 

 

 

 

внутрішнього

 

 

кола

 

 

 

 

 

 

 

 

присідають і опускають

 

 

 

 

 

 

 

 

руки вниз.

„ Птахи”,

які

 

 

 

 

 

 

 

 

опинилися

 

 

всередині

 

 

 

 

 

 

 

 

„ клітки”,

 

вважаються

 

 

 

 

 

 

 

 

зловленими.

 

 

Вони

 

 

 

 

 

 

 

 

встають,

тримаючись за

 

 

 

 

 

 

 

 

руки

 

з

 

 

гравцями

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішнього

 

 

кола.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином,

„ клітка”

 

 

 

 

 

 

 

 

розширюється

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

 

Таблиця 50 – „

Мисливці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвентар м'ячі

 

 

 

 

 

 

Місце проведення

спортивний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майданчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБУДОВА

 

 

 

 

ЗМІСТ

ПРАВИЛА

 

 

ПРИМІТКИ

 

 

 

 

Гравці

розбігаються

Гравці

мають

„ Вбиті”

заміняють

 

 

 

 

по

майданчику. Три

право ухилятися

мисливця

 

 

 

 

 

 

мисливці

стоять у

від м'яча, але не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

різних

 

 

місцях,

можуть сходити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тримаючи в руках по

з місця.

Якщо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маленькому м'ячу. За

гравець

після

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сигналом

аніматора

команди

„ Стій!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Стій!”

 

усі

гравці

зійшов з

місця,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зупиняються,

і

він

заміняє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мисливці

з

місця

мисливця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м'ячі

 

 

ціляться

в

кого-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

небудь з них м'ячем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гравці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аніматор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 51 – „

Не давай м'яч ведучому

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвентар м'яч

 

 

 

 

 

 

Місце проведення

спортивний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майданчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБУДОВА

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

ПРАВИЛА

 

 

ПРИМІТКИ

 

 

 

 

 

Гравці

 

утворюють

 

М'яч

можна

 

Якщо

 

ведучий

 

 

 

 

 

коло

і

перекидають

 

передавати

в

 

піймав м'яч або

 

 

 

 

 

руками один одному

 

будь-якому

 

 

зачепив

 

 

його

 

 

 

 

 

м'яч у будь-якому

 

напрямку.

 

 

 

рукою,

 

то

гра

 

 

 

 

 

напрямку,

не

даючи

 

Ведучий

може

 

починається

 

 

 

 

 

 

його

ведучому, який

 

бігати за м'ячем,

 

знову,

а

ведучим

 

 

 

 

 

стоїть у колі

 

 

підстрибувати

за

 

стає

той,

хто

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м'ячем

 

 

 

неточно

передав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м'яч

 

 

 

 

 

гравці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведучий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аніматор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Таблиця 52 – „ Бій півнів

Місце проведення спортивний майданчик

ПОБУДОВА

 

ЗМІСТ

 

 

ПРАВИЛА

ПРИМІТКИ

 

У коло

стають

2

Не

можна

Переміг той, хто

 

гравця. Кожен з них

опускати

ногу.

залишився у колі

 

згинає

одну ногу

в

Не

можна

 

 

коліні

і підтримує

її

штовхати рукою

 

 

рукою,

 

іншу

руку

 

 

 

 

тримає за спиною. За

 

 

 

 

сигналом

аніматора

 

 

 

 

гравці

 

 

плечем

 

 

 

 

намагаються

 

 

 

 

 

гравці

виштовхнути

один

 

 

 

одного з кола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аніматор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 53 – „

М'яч середньому

 

 

 

 

Інвентар м'яч

 

 

Місце проведення

спортивний

 

 

 

 

 

майданчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБУДОВА

 

ЗМІСТ

ПРАВИЛА

ПРИМІТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У середину кожного

Не

можна

Виграє те

коло,

 

 

 

кола стає

ведучий з

пропускати кого-

гравці

якого

 

 

 

м'ячем. За сигналом

небудь

з

закінчили

 

 

 

 

аніматора

ведучі

учасників

 

перекидання м'яча

 

 

 

кидають м'яч одному

команди

 

раніше

 

 

 

 

з гравців, а той,

 

 

 

 

 

 

 

піймавши, кидає м'яч

 

 

 

 

 

 

 

ведучому.

Так

 

 

 

 

 

 

 

ведучий кидає м'яч

 

 

 

 

 

 

 

підряд усім гравцям

 

 

 

 

 

 

 

команди. Одержавши

 

 

 

 

 

гравці

 

м'яч від

останнього,

 

 

 

 

 

 

 

ведучий

піднімає

 

 

 

 

 

аніматор

 

його нагору

 

 

 

 

 

ведучий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Таблиця 54 – „ Рибалки і рибки

Місце проведення дитячий басейн

ПОБУДОВА

 

ЗМІСТ

 

ПРАВИЛА

 

ПРИМІТКИ

 

Призначається 10-12

„ Рибки”

 

 

 

не

Коли

 

крайні

в

 

„ рибалок”.

Вони

можуть

 

 

 

 

ланцюзі

 

 

 

 

стають

у

ряд

на

розбігатися,

поки

візьмуться за руки

 

березі

і

беруться

за

аніматор

 

 

не

і замкнуть кільце,

 

руки,

 

утворюючи

подасть

 

сигнал

„ рибки”

 

вже

не

 

„ невід”.

Така

ж

свистком

 

або

можуть

 

 

 

 

 

кількість

 

гравців

голосом,

 

 

а

врятуватися

 

 

відправляється

у

зробити

 

 

 

це

втечею

 

і

стають

 

воду.

Вони

заходять

потрібно

раніше,

видобутком

 

 

у воду по груди і

ніж

 

рибалки

„ рибалок”.

 

 

 

стоять

групою.

Це

ввійдуть у воду і

„ Вилов”

виводять

гравці

„ рибки”

 

 

 

заведуть

 

 

кінці

на

берег

і

 

 

 

 

 

невода,

 

 

 

 

підраховують,

 

різних

 

 

 

 

 

утворивши

 

 

приєднуючи

до

команд

 

 

 

 

 

напівкільце.

 

 

нього і тих, які

аніматор

 

 

 

 

 

З'єднані

 

 

руки

втекли

 

 

не

за

 

 

 

 

 

„ рибалки”

 

 

правилами.

 

 

 

 

 

 

 

повинні

 

тримати

Зловлені

 

 

 

 

 

 

 

 

над водою і ні в

залишаються

на

 

 

 

 

 

 

якому

разі

 

не

березі,

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

опускати

їх

у

„ рибалки”

вдруге

 

 

 

 

 

 

воду. За сигналом

закидають

 

 

 

 

 

 

 

 

„ рибки”

 

 

 

 

„ невід”".

 

 

 

 

 

 

 

 

починають

 

 

Незловлені

 

 

 

 

 

 

 

рятуватися

 

„ рибки”

 

знову

 

 

 

 

 

 

ідуть з

„ невода”.

збираються

 

 

 

 

 

 

 

Вони

 

 

або

групою,

очікуючи

 

 

 

 

 

 

випливають

 

на

сигналу,

коли

 

 

 

 

 

 

берег,

 

 

поки

можна

 

 

буде

 

 

 

 

 

 

кільце

 

ще

 

не

розбігтися. Тепер

 

 

 

 

 

 

замкнулося,

або

граючі

 

 

повинні

 

 

 

 

 

 

поринають

 

під

помінятися

 

 

 

 

 

 

 

з'єднаними

 

 

ролями. „ Рибалки”

 

 

 

 

 

 

руками

 

 

 

 

стають „ рибками”,

 

 

 

 

 

 

„ рибалок”.

 

 

а їх супротивники

 

 

 

 

 

 

Пробиватися

 

по

перетворюються

 

 

 

 

 

 

верху,

 

 

 

 

на „ рибалок”.

Чий

 

 

 

 

 

 

розриваючи

 

 

вилов

 

 

буде

 

 

 

 

 

 

силою

 

ланцюг

багатший,

тому і

 

 

 

 

 

 

зімкнутих рук,

не

присуджується

 

 

 

 

 

 

можна.

 

 

 

 

перемога

 

 

 

 

 

 

 

 

Порушник

 

все

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рівно

 

 

буде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вважатися

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зловленим

 

 

 

 

 

 

 

109

Таблиця 55 – „

Блинки

 

 

 

 

 

 

Інвентар камінчики

 

Місце проведення

басейн

 

 

 

 

 

 

 

ПОБУДОВА

 

 

ЗМІСТ

ПРАВИЛА

ПРИМІТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У

воду

кидають

Повинні

 

Хто

зуміє

кинути

 

 

плоский

камінчик

обов'язково

 

камінчик так, щоб

 

 

так, щоб він полетів

виходити

 

на

воді

вийшло

 

 

паралельно

поверхні

„ блинки”

 

найбільше

число

 

 

води. Камінчик буде

 

 

„ блинків”,

той і

 

 

то торкатися води, то

 

 

виграв

 

 

 

відскакувати від неї:

 

 

 

 

 

 

 

по воді підуть круглі

 

 

 

 

 

гравець

 

„ блинки”

 

 

 

 

 

 

аніматор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

камінчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 56 – „

Тир на воді

 

 

 

 

 

 

Інвентар обруч, камінчики

Місце проведення

басейн

 

 

 

 

 

 

 

ПОБУДОВА

 

 

ЗМІСТ

ПРАВИЛА

ПРИМІТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У

воду

кидають

Гравці йдуть

по

Виграє той, хто,

 

 

обруч на 5-6 кроків

березі і по черзі

кинувши

10

 

 

від берега

 

кидають

 

камінчиків,

 

 

 

 

 

камінчики

 

найбільшу

 

 

 

 

 

 

всередину

 

кількість

разів

 

 

 

 

 

обруча,

що

влучить у ціль

гравці

 

 

 

 

спливає

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аніматор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

камінчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110