Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Завдання 1.docx
Скачиваний:
53
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
114.13 Кб
Скачать

Висновок

Мікроекономіка вивчає діяльність підприємств і споживачів, форми взаємодії між ними та оптимальні варіанти цих взаємин. Вона ж аналізує діяльність домашніх господарств, фірм, галузей у межах країни, вивчає питання організації підприємницької діяльності. Головні проблеми, які досліджує мікроекономіка, — це попит, пропозиція, ціна, заробітна плата, підприємництво, конкуренція, прибуток, вивчає споживацькі переваги, поведінку підприємств.

У першій задачі даної роботи я визначала бюджет споживача у стані рівноваги, при певних цінах. Навчитись визначати свій бюджет є важливим для кожного із нас, адже дозволяє навчитись раціонально використовувати гроші, якими володіє споживач, щоб принести собі максимальну сукупну користь від споживання різноманітних благ. У своїй роботі я розглядала найпростішу модель бюджетної лінії, в якій беруть участь тільки два товари. Було розраховано максимальна кількість товарів при їх ціні, які споживач може придбати за початкового бюджету, та після того як ціна на товар А зменшилась, а на товар В збільшилась, при зміні бюджету споживача.

Дуга задача були присвячена рівноважним ціні та рівноважному обсягу продажів. Крім того, було вирахувано як зміняться початкові дані при введені податку на виробників  рівноважна ціна збільшилася, а обсяг продажів зменшився. При введенні податку постраждали як виробники, так ы споживачі, але при цьому виграла держава, адже отримала надходження у державний бюджет.

У третій задачі обчислила витрати та економічний прибуток фірми, при реалізації продукції за різного рівня цін. За допомогою різних обчислень було виявлено, що для фірми у короткостроковому періоді за певного рівня постійних і змінних витрат найвигідніше продавати свою продукцію за 130 у.о., при чому не менше трьох одиниць продукції. При реалізації продукції при цінах 80 і 60 у.о. фірма нестиме тільки збитки.

Список використаних джерел

  1. http://pidruchniki.com/12900313/ekonomika/mikroekonomika

  2. Тимофієва С. Б. Мікроекономіка: тексти лекцій, опорні поняття та категорії,контрольні запитання за змістовими модулями (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» і 6.140101 «Готельноресторанна справа»)/С.Б. Тимофієва; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. –Х.:ХНАМГ,2011.–154с.

  3. http://library.if.ua/books/41.html

  4. Комарницький І.Ф., Економічна теорія: підручник/ І.Ф. Комарницький Чернівці, 2006. - 334 с.

  5. http://library.if.ua/books/33.html

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.