Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Завдання 1.docx
Скачиваний:
53
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
114.13 Кб
Скачать

Завдання 2

Крива попиту на товар описується наступним рівнянням: Qd = 400 - P, крива пропозиції даного товару: Qs = 100 + 2P, де Qd ‒ обсяг попиту, Qs ‒ обсяг пропозиції, Р ‒ ціна. Припустимо, що уряд ввів податок на виробників у розмірі 15 грн./од. Визначити графічно і аналітично рівноважний обсяг продажів та рівноважну ціну до введення податку. Як зміниться рівноважні ціна та обсяг продукції після введення податку? Який доход держави від введення податку? Як постраждають від введення цього податку споживачі?

Дано:

Qd = 400 – P

Qs = 100 + 2P

Розв’язання:

Насамперед, для того щоб, вирахувати рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажів потрібно дізнатися, що з себе представляє попит, пропозиція, рівноважна ціна та обсяг продажів.

Попит — кількість продукту, який споживачі готові та спроможні купити за певну ціну протягом відповідного проміжку часу і в певному місці [3].

Пропозиція — рішення (або бажання) і спроможність виробити та запропонувати для продажу на ринку певну кількість продукту за кожну конкретну ціну з усіх можливих [3].

Рівноважна ціна - ціна, за якої рівні пропозиції та попиту урівноважуються. Тобто, Qd = Qs [3].

Обсяг продажів  це кількість товару, який можна придбати за певну ціну.

Як вже було зазначено Qd = Qs, тому:

400 – P = 100 + 2P

3Р = 300

Р = 100 (грн./од.)

QЕ = Qd = Qs = 400 – 100 = 100 + 2*100 = 300

Використовуючи отримані дані можна їх зобразити графічна:

P S

E

100

D

300 Q

Рис. 2.1 Рівноважна ціна і рівноважний обсяг продажів.

Далі потрібно розрахувати рівноважні ціну і обсяг продажів після того, як уряд ввів податок на виробників у розмірі 15 грн./од. Але спочатку треба зрозуміти, що таке «податок».

Податок  це встановлений вищим органом державної законодавчої влади обов'язковий платіж, що сплачується юридичними особами і громадянами в бюджет у розмірах і в строки, передбачені законом.

Податок встановлюється виключно державою і базується на актах вищої юридичної сили [4].

В умові задачі сказано, що податок вводять на виробників, тому, перш за все, потрібно вирахувати як буде виглядати нове рівняння пропозиції:

Qs = 100 + 2*(P – 15)

100 + 2Р – 30

70 + 2Р

Тепер, для того щоб порахувати нові рівноважні ціну і обсяг продажів використовую те ж саме рівняння, що і в першому випадку  Qd = Qs, тоді:

400 – P = 70 + 2Р

3Р = 330

Р = 110 (грн./од.)

QЕ = Qd = Qs = 400 – 110 = 70 + 2*110 = 290

Отримавши дані результати можна порахувати дохід держави від введення податку та як від нього постраждають споживачі.

Для першого випадку потрібно перемножити податок 15 грн. на одиницю товару та новий рівноважний обсяг продажів:

15*290 = 4350 (грн..)

Для другого випадку потрібно помножити різницю нової рівноважної ціни на стару на новий рівноважний обсяг продажів:

(110 – 100)*290 = 2900 (грн.)

Висновок:

На прикладі даної задачі було яскраво показано різницю між «без податку» і «з податком». Якщо в першому випадку рівноважна ціна дорівнювала 100 грн., а рівноважний обсяг продажів  300, то вже з введенням податку рівноважні ціна і обсяг стали 110 і 290 відповідно, тобто ціна збільшилась на 10 одиниць, а обсяг зменшився на таку ж саму кількість одиниць. Втрати несуть не тільки виробники, а й споживачі. Так, наприклад, споживачі після введення урядом податку у розмірі 15 грн. од. втрачають 2900 грн. Крім того, держава отримую дохід у розмірі 4350 грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.