Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НАВЧ.МАТЕРІА для контор.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
836.61 Кб
Скачать

Вправа 6. Облік розрахунків у порядку планових платежів

За умовами угоди між продовольчою базою «Полюс» та лікар­нею № 1 м. Києва встановлено такі терміни постачання продуктів харчування і терміни платежів на квітень 200_ року:

— постачання товарів 5, 10, 15, 20 квітня;

— оплата вартості продуктів харчування 7, 12, 17, 22 квітня (за рахунок коштів загального фонду).

Необхідно відобразити факти отримання продуктів харчуван­ня та факти їх оплати; 31.05.200_ року провести звірку розрахун­ків, усунути можливі розбіжності між фактами оплати й поста­чання, відобразити це в системі кореспонденції субрахунків.

Дата здійснення операції

Вартість продуктів харчування, отриманих від продовольчої бази «Полюс», грн

Вартість оплачених продуктів харчування лікарнею № 1 м. Києва, грн

05.05.200_р.

500

07.05.200_р.

500

10.05.200_р.

550

12.05.200_р.

500

15.05.200_р.

510

17.05.200_р.

500

20.05.200_р.

500

22.05.200_р.

500

Тема 4. Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендій Вправа 1. Нарахування заробітної плати науково-педагогічним працівникам

Нарахувати заробітну плату за вересень та зробити необхідні утримання із заробітної плати працівникам Національної академії управління. Всім працівникам призначена надбавка за інтенсив­ність у розмірі 100% і надбавка за виконання підвищеного обся­гу робіт у розмірі 30%. Ці надбавки призначено за рахунок кош­тів спеціального фонду.

Прізвище, ініціали

Посада

Науковий ступінь

Стаж науково-педагогічної роботи, років

Вчене звання

Коломієць П. Р.

Завідувач кафедри

Доктор наук

23

професор

Жарков К. Р.

Професор

Кандидат наук

15

доцент

Семенов Д. Є.

Доцент

Кандидат наук

8

доцент

Іванов І. І.

Асистент

Без наукового ступеня

2

Довідково:

Схема посадових окладів науково-педагогічних працівників

Посада

Тарифний розряд

Місячний посадовий оклад, грн

Завідувач кафедри

21

910

Професор

19

827

Доцент

18

787

Старший викладач

17

750

Асистент

16

701

Вправа 2. Нарахування заробітної плати державним службовцям

Нарахувати заробітну плату за грудень директору Департаменту Смоленюку В. О. Заробітну плату Смоленюк В. О. отримав піз­ніше терміну, призначеного для виплати заробітної плати. Відоб­разити зазначені операції в системі кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку.

Посада — директор Департаменту.

Посадовий оклад — 570 грн.

Державний службовець 11 рангу — 70 грн.

Науковий ступінь — доктор наук.

Має високі досягнення у праці.

Використовує в роботі знання французької мови.

Вислуга років — 21 рік.

Вправа 3. Нарахування заробітної плати медичним працівникам

Нарахувати заробітну плату за березень 200_ року головному лікарю лікарні № 1 м. Києва і працівникам відділення травмато­логії, заповнити та­бель обліку використання робочого часу відді­лення травматології за умови, що:

  • головний лікар лікарні Хук Р. П. отримує доплату за склад­ність, напруженість у роботі — 30 %;

  • згідно зі штатним розписом кількість лікарських посад у відділенні травматології становить 4;

  • кількість робочих днів у березні становила 22, нормальна тривалість робочого дня — 7 годин;

  • завідувач відділення Брунько М. Л. і медсестра Зайченко Л. Р. здійснювали термінове оперативне втручання 8 березня. Тривалість операції — 3 години;

  • водій машини санітарної допомоги Дудко А. О. і старша медсестра Скибко А. Л. здійснювали 20 березня нічне чергування тривалістю 4 години.

№ п/п

Табельний номер

Прізвище, ініціали

Посада

Схемний посадовий оклад, грн

1

0001

Хук Р. П.

Головний лікар лікарні (док­тор медичних наук)

787

2

0019

Брунько М. Л.

Завідувач відділення, хірург (лікар першої категорії)

571

3

0020

Скибко А. Л.

Старша медсестра (1 категорія)

435

4

0021

Зайченко Л. Р.

Медсестра (без категорії)

392

5

0022

Дудко А. О.

Водій машини санітарної до­помоги (водій 1 класу)

362