Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursovaya_3.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
154.11 Кб
Скачать

Список використаних джерел

1. Дорошенко Т.В. Сутність інвестицій як економічної категорії // Фінанси України.-2000.-№11.-с.114.

2. Кузьмін О.Є. Проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Регіональна Економіка.-2000.-№4.-с.165.

3. Інвестиції в Україні – засіб виходу України із кризи // Ukranian Market Review (Огляд українського ринку).-2000.-№2.-с.23.

4. Максимова Т. С. Регіональний розвиток (аналіз і прогнозування). — Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2003. — 304 с.

5. Яковенко Л. Пріоритети розвитку та державне регулювання реального сектора економіки України // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 3. — С. 105.

6. Романюк С., Коломійчук В., Дробот Н. Методологічний підхід до визначення рейтингу інвестиційної привабливості території // Регіональна економіка. — 1999. — № 3. — С. 108.

7. Козак О. Макроекономічні умови інвестиційної діяльності в Україні // Визвольний шлях.-1997.-№1.-с.29.

8. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії // Урядовий кур’єр.-1997.-19бер.-с.8.

9. Долішній М.І. Науковий супровід соціально-економічного розвитку регіонів. / Регіональна політика України: зб.наук.праць. – Львів: інститут регіональних досліджень НАН України, 1998.-с.47.

10. Чумаченко Н.Г. Проблемы региональной политики в Украине. /Людина і політика, № 3, 1999.-с.72.

11. Коротич О.Б. Підвищення ролі системи місцевого самоврядування в управлінні розвитком регіонів України. / Вісник АЕН України, № 1, 2004.-с.65.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]