Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методические указания по финансам.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Таблиця 1 – Розрахунки відрахувань від прибутку до фондів підприємства

Показники

План на рік

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1

2

3

4

5

6

1. Прибуток від реалізації туристської продукції

2. Інший операційний прибуток

3. Усього прибуток

4. Видатки до бюджету

5. Прибуток, залишений у розпорядженні підприємства

5.1. Резервний фонд

5.2. Фонди спеціального призначення,

у тому числі:

– поповнення оборотних коштів

– виплата відсотків за довгостроковими кредитами

– капітальні вкладення

– інші напрямки, передбачені у колективній угоді

Задача для розв’язання 8. Скласти зведений фінансовий план підприємства (тис. грн).

Фінансовий план підприємства

Статті

Разом на рік

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1

2

3

4

5

6

Джерела коштів

1. Прибуток

у тому числі виручка від реалізації вибулого майна

2. Амортизація

3. Довгострокові позики банку на фінансування капітальних вкладень

4. Джерела формування державних капітальних вкладень

5. Доходи від здачі обладнання в оренду, приріст сталих пасивів

Разом надходжень:

Витрати

1. Державні капітальні вкладення

2. Резервний фонд

3. Фонд спеціального призначення

у тому числі:

3.1. За рахунок прибутку:

Відсотки й повернення позики банку

Покриття нестачі власних оборотних коштів

Фінансування капітальних вкладень та інше

3.2. Амортизаційні відрахування

4.

5.

6. Видатки до бюджету

7. Приріст нормативу оборотних коштів, що покриваються за рахунок сталих пасивів.

Разом витрат:

Слід мати на увазі, що номенклатура наведених у таблиці статей ширша ніж цього потребують розрахунки.