Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основные положения генерального плана.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
595.46 Кб
Скачать

Іі місце харківської області в системі розселення україни

Головна мета удосконалення розселення населення України полягає у створенні містобудівних умов для забезпечення рівної доступності кожного громадянина (незалежно від місця його проживання) до всіх видів культурних послуг та інших ресурсів, необхідних для повноцінного розвитку людини.

Системи розселення– це територіально зосереджені сукупності міських та сільських поселень, які об´єднуються розвиненими територіально-виробничими, трудовими та соціально-культурними зв´язками і внутрішньосистемною інженерно-транспортною інфраструктурою, взаємодоповненістю економічної бази та оздоровчо-рекреаційного господарства, спільністю проблем використання території і тяжіння до міста – системоформуючого центру.

Виходячи з цього, а також із завдань сталого розвитку населених пунктів, і з урахуванням адміністративно-територіального поділу України, економічного і соціального районування, Генеральною схемою планування території України, затвердженої 7 лютого 2002 року Законом України “Про Генеральну схему планування території України” , намічено формування і розвиток систем розселення різного рівня: загальнодержавної, надобласних, обласних, надрайонних, районних і внутрішньорайонних.

Відповідно до Генеральної схеми Харківська область входить до складу Харківської надобласної системи розселення. Харкові приділяється роль центру надобласної системи розселення (НСР). Загальна площа Харківської НСР складає 84 тис. км2, чисельність населення за станом на початок 2003 року – 5777,2 тис. чол., у т.ч. міського – 68,8%. Питома вага Харківської області у Харківській НСР та в Україні показана у таблиці.

Питома вага Харківської області у Харківській нср та в Україні (в %)

У території

У населенні

Харківської НСР

України

Харківської НСР

України

Харківська область

37,4

5,2

50,0

6,0

Основною проблемою подальшого розвитку Харківської НСР є ексцентричне розташування Харкова по відношенню до інших обласних центрів: Полтави (130 км) та Сум (175 км). Це ускладнює виконання Харковом надрайонних системоформуючих функцій, в зв´язку із чим головним напрямком удосконалення планувальної структури НСР є розвиток транспортно-комунікаційної мережі між цими містами.

Враховуючи ексцентричне територіальне розташування обласного центру, для забезпечення 1,5-годиної доступності населення до комплексу установ епізодичного, стандартного і, частково, спеціалізованого обслуговування, передбачене формування мережі надрайонних систем розселення. Крім обласних центрів, центрами надрайонних систем розселення Генеральною схемою визначені, як правило, міста республіканського чи обласного підпорядкування з мінімальною чисельністю населення 50 тис. чол., із зоною впливу – 150-200 тис. чоловік.

Відповідно до Генеральної схеми в межах Харківської області формується 4 надрайонних системи розселення:

  • Харківська;

  • Куп´янська;

  • Лозовська;

  • Ізюмська.

Структура надрайонних систем розселення за чисельністю населення та територією дається у таблиці.