Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Буркун МВ до СР печ 2011.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
529.41 Кб
Скачать

1. Вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання (ргз)

З ростом сучасних технологій і погіршенням зовнішніх зв’язків в міському господарстві жорстке управління становиться нереальним , але сучасний системний підхід к організації виробництва і управління не відштовхує його повністю. Раціональна модель організації і управління виробництвом в галузевих підрозділах є методологічною основою формування великих організаційних структур, проведення передпроектних досліджень, техніко-економічних розрахунків.

Оплата праці є однією з найважливіших складових успішної діяльності підприємства. Для обліку якості праці насамперед необхідно враховувати його складність, тобто кваліфікацію праці.

Складність праці різниться у робітників різних професій. Для встановлення кількісної залежності у витратах праці необхідно визначити, наскільки один вид праці складніше від іншого.

Контрольні запитання

1. Зробити визначення заробітної платні.

2. Які форми оплати праці ви знаєте?

3. Основні задачі організації заробітної платні.

4. Особливості організації заробітної платні на підприємствах міського господарства.

5. Роль тарифної системи в організації заробітної платні.

6. Форми і системи заробітної платні, які використовуються на підприємствах міського господарства.

7. Система і джерела використання премій окремих категорій робітників на підприємствах міського господарства.

8. Як організується заробітна платня експлуатаційного персоналу?

9. Як організується заробітна платня ремонтних робітників?

10. Як організується заробітна платня інженерно – ремонтних робітників на підприємствах міського господарства?

11. Охарактеризуйте принципи преміальної системи на підприємствах міського господарства.

Завдання

Розрахувати заробітну платню трьох вантажників, у складі бригади по розвантаженню вугілля. По наданим даним визначити загальний заробіток бригади і заробіток окремо кожного робітника при формах оплати праці:

а) простої відрядної;

б) відрядно – прогресивної;

в) відрядно – преміальної.

Зробити висновки.

Додаткові дані (для всіх варіантів)

1. Тарифна ставка робітника І розряду – 3,46 грн. / год.

2. Тривалість зміни – 8 годин.

3. Кількість робочих днів у місяці – 22 дні (t міс).

4. При виконанні місячної норми виробітки – премія 15 % к заробітку бригади при простої відрядної формі оплати праці.

5. За кожний відсоток перевиконання місячної норми виробітки –1,5 % к премії к заробітку при простої відрядної формі оплати праці.

Тарифний розряд (ТР)

Тарифний коефіцієнт (К)

І

1

ІІ

1,13

ІІІ

1,29

ІV

1,50

V

1,73

2,0

Вихідні дані надані у додатку 1.

Методичні вказівки до рішення завдання.

Для рішення завдання необхідно вивчити сутність бригадної системи оплати праці, методику розрахунку заробітку бригади і розподіл його між членами бригади.

При простій відрядній системі оплати праці заробіток бригади визначається за формулою:

З бр. пр. відр. = О*R (1),

де О – плануємий обсяг розвантажили вугілля;

R – відрядна розцінка, грн. / год.

Відрядна розцінка визначається за формулою:

R= Н час. * Тст. І * Кср. (2),

де Нчас. – норма часу на розвантажило вугілля, год./ т.;

Тст. І – тарифна ставка робітника І розряду;

Кср. – середній тарифний коефіцієнт.

В наданих даних є бригадна норма виробітки, тому норма часу бригади визначається за формулою:

Нчас. = t зм. * n бр. / Нвир. зм. (3),

де t зм. – тривалість зміни, год.;

n бр. – чисельність бригади, люд.;

Н вир. зм. – норма виробітки бригади за зміну, т.

Заробіток кожного члену бригади ( з урахуванням відробленого часу і тарифного коефіцієнту) розраховується за формулою:

Зi = Збр.* t pi * Ki / <t pi * Ki (4),

де t pi – планування кількості робочого часу і- го робітника;

Кі – тарифний коефіцієнт і-го робітника;

<tpi *Ki – сума тарифо - годин членів бригади.

При відрядно – прогресивної системі оплати праці заробіток бригади визначається за формулою:

З бр. відр. - прогр. = Б *R+(О – Б) * R * К прогр. (5),

де Б – база для нарахування прогресивної доплати (приймається на рівні місячної норми виробітки);

R – відрядна розцінка, грн. / т.;

О – плануємий обсяг розвантаженого вугілля, т.;

К прогр. – коефіцієнт прогресивності (залежить від відсотків перевиконання бази).

Перевиконання бази розраховується за формулою:

К баз. = О / Б (6).

Заробіток кожного члену бригади ( з урахуванням відробленого часу і тарифного коефіцієнту) розраховується аналогічно як при простої відрядної системі оплати праці.

При відрядно – преміальної системі оплати праці заробіток бригади визначається за формулою:

Збр. відр. -прем. = О * R + П доп. (7),

де П доп. - преміальна доплата (залежить від рівня перевиконання).

Заробіток кожного члену бригади розраховується аналогічно як при простої відрядної системі оплати праці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.