Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Я172Л печ. 2011 Консп. лекц. ОВПМГ2.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
572.42 Кб
Скачать

2.4. Питання до самостійного вивчення

1. Підходи до вирішення проблем організації виробництва.

2. Методи управління діяльністю підприємств.

3. Особливості управління ЖКГ.

2.5. Контрольні запитання

1. Які визначальні особливості виробничої системи ЖКГ?

2. Вплив ринкових перетворень на організацію виробництва в міському господарстві.

3. Проблеми подвійного підпорядкування об’єктів організації виробництва в міському господарстві.

4. Як впливає організація виробництва на підприємствах міського господарства на конкурентоспроможність міста?

5. Організація виробництва в міському господарстві.

6. Інтегральний системний підхід в організаціїї виробництва.

7. Організаційні методи управління.

Рекомендовані джерела

1. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства: Навчальний посібник. – Х.: ХНАМГ, 2006. – 385с.

2. Ковалевський Г.В. Идеи, поиски, решения. Харьковская экономическая школа (1804 – 2004). – Х.: ХНАМГ, 2005. – 179с.

3. Лега Ю.Г., Качала Т.М., Чечетова Н.Ф. Вдосконалення управління житлово-комунальним комплексом України в сучасних умовах розвитку національної економіки. – Черкаси: ЧДТУ, 2003 – 220с.

ТЕМА 3. Організація виробництва в житловому господарстві

Питання до теоретичної підготовки

3.1. Техніко-економічні характеристики житлового фонду.

3.2. Специфічні особливості ремонтно-експлуатаційного виробництва.

3.3. Умови ефективного розвитку міста.

3.1 Техніко-економічні характеристики житлового фонду

Відмінною особливістю житлово-комунального господарства є перш за все те, що до його організаційного складу входять галузі, підгалузі, об'єднання, підприємства, які вирішують складний комплекс виробничих завдань, забезпечуючи ефективне функціонування національного господарства. У виробничому процесі галузі найбільшу питому вагу складає діяльність з експлуатації житлових фондів (до 80% загального об'єму). Це не випадково, оскільки серед широкого кола економічних і соціальних проблем, пов'язаних з підвищенням народного добробуту, найбільш важливою є житлова проблема. Від діяльності комунальних служб, від того, як забезпечені люди водою, теплом, електричною енергією, який санітарний стан населених місць, як функціонують суспільний транспорт і інженерне обладнання будівель і споруд, залежать не тільки настрій і здоров'я людей, але і їх працездатність, що позначається на продуктивності праці.

Житловий фонд - складний інженерний комплекс, що криє в собі:

1) жилі будинки і приміщення в інших будівлях;

2) різноманітне теплоенергетичне обладнання;

3) автоматичні засоби управління та експлуатації;

4) розгалужену мережу комунікацій;

5) протипожежне, ліфтове, сантехнічне та інше устаткування. Згідно із ст. 4 ЖК України розрізняють такі види житлового фонду: державний; громадський; кооперативний (ЖБК); індивідуальний. Державний житловий фонд - сукупність жилих будинків та інших жилих приміщень, що знаходяться у власності місцевих рад народних депутатів, державних підприємств, установ, організацій і призначаються для проживання людини і громадянина. Останнім часом із комерціалізацією житлових відносин значно скоротилося будівництво державного житлового фонду, створюється ринок житла, забезпечується пріоритетний розвиток інших видів житлового фонду. Громадський житловий фонд - сукупність жилих будинків та інших жилих приміщень, що належать колгоспам, іншим кооперативним організаціям, їхнім об'єднанням, профспілкам та іншим громадським організаціям. Фонд житлово-будівельних кооперативів - сукупність жилих будинків, що належать житлово-будівельним кооперативам і призначаються для проживання членів ЖБК. Індивідуальний житловий фонд - сукупність житлових будинків (приміщень), що знаходяться в особистій і приватній власності. До житлового фонду включають також жилі будинки і приміщення, що належать державно-колгоспним та іншим державно-кооперативним об'єднанням, підприємствам та організаціям. До них застосовуються правила, встановлені для громадського житлового фонду. До житлового фонду не включаються нежилі приміщення в жилих будинках, що мають торговельне, побутове та інше призначення непромислового характеру.

Технічний стан житлових фондів значною мірою визначається ефективністю прийнятої системи заходів з відновлення конструктивних елементів житлових будівель і організацій, їх збереження. Головними при цьому являються комплексний і груповий капітальні ремонти (включаючи комплексне впорядкування прилеглої території), що виконується ремонтно-будівельною галуззю об'єкта управління. Проте, як показує практика, положення тут дуже складне. Якщо виключити із загальної кількості будівель ті, які не мають комунальних зручностей, а також ветхі або підлягаючі зносу відповідно до генеральних планів забудови міст і підвищення ступені впорядкування житлових будинків, при сьогоднішніх темпах виконання подібних робіт в Україні потрібно близько 20 років. За цих умов необхідно капітально ремонтувати в 4 раза більше житлової площі чим в даний час, це обумовлює суттєве зростання обсягу виробництва об'єкта управління.

Однією з особливостей процесу виробництва галузі виступає поточне обслуговування житлових фондів, внутрішньобудинкового обладнання. Воно забезпечується державними житлово-експлуатаційними, а також спеціалізованими підрозділами і приватними підприємствами з експлуатації об'єктів нерухомості. Втілення системи комплексного поточного ремонту, включаючи внутрішньоквартирний ремонт, дозволяє організувати утримання житла в період між капітальними ремонтами, ширше впроваджувати засоби механізації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.