Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задание на курсовую.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
751.62 Кб
Скачать

Житлово – комунальний технікум

Циклова комісія «Бухгалтерський облік»_________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст______________

Напрям підготовки ___________________________________________

Спеціальність ________________________________________________

Р Е Ц Е Н З І Я

НА КУРСОВУ РОБОТУ

З дисципліни «Економічний аналіз»_______________________________________

Студента(ки) групи ________ ___________________ відділення

(прізвище, імя, по-батькові)

Зміст курсової роботи________________________________ завданню.

Теоретична частина курсової роботи розкрита ______________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Розрахункова частина курсової роботи виконана ____________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Графічна частина курсової роботи ________________________________________

______________________________________________________________________

Загальні висновки по курсовій роботі ______________________________________

______________________________________________________________________

Додатки ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Оформлення роботи ____________________________________________________

______________________________________________________________________

Особливі переваги роботи _______________________________________________

______________________________________________________________________

Недоліки роботи _______________________________________________________

______________________________________________________________________

В цілому, з урахуванням захисту, курсова робота заслуговує оцінку ____________

______________________________________________________________________

Керівник курсової роботи (___________________)

«____» _______________201_ р.

Додаток Д

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства

Житлово – комунальний технікум

Циклова комісія «Бухгалтерський облік»_________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст______________

Напрям підготовки ___________________________________________

Спеціальність ________________________________________________

З а в д а н н я на курсову роботу студенту

__________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи_____________________________________________________

______________________________________________________________________

керівник роботи________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

2. Строк подання студентом роботи____________________________________

3. Вихідні дані до роботи_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Зміст розрахункової частини (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання_________________________________________________

Студент ____________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Додаток К