Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задание на курсовую.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
751.62 Кб
Скачать

3. Аналіз показників праці та її оплати

Найбільш активним і вирішальним фактором виробництва є фактор живої праці – трудові ресурси, кадровий потенціал та ефективність його використання. Саме від забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціонального їх використання залежать організаційно-технічний рівень виробництва, імідж підприємства, його фінансова стабільність, усі економічні показники діяльності.

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що за своїм віковими, фізичними, освітніми даними, практичними навичками відповідає тій чи іншій сфері діяльності.

Основним завданням аналізу праці є вивчення та оцінка:

- складу і структури персоналу;

- руху кадрів;

- продуктивності праці;

- складу і структури фонду оплати праці.

Ці питання вивчаються за даними:

- плану з праці;

- форми №1 - ПВ „Звіт з праці”;

- форми №3 - ПВ „Звіт про використання робочого часу”;

- статистичної звітності відділу кадрів про рух працівників;

- розрахунково-платіжних відомостей.

3.1. Аналіз складу і структури працівників

Аналіз розпочинаємо з аналізу складу і структури працівників водопровідного підприємства. За даними з додатку Н потрібно обчислити і відобразити в таблиці 3.1 структуру працівників. За результатами аналізу зробити висновки.

Таблиця 3.1. Склад і структура працівників водопровідного підприємства

Категорії працівників

Період

2010 р.

2011 р.

2012 р.

осіб

пит. вага. %

осіб

пит. вага, %

осіб

пит. вага, %

Робітники

Керівники

Спеціалісти

Службовці

Всього

100,0

100,0

100,0

3.2. Аналіз показників руху кадрів

Важливим об’єктом аналізу є рух робочої сили. Передумовою зростання продуктивності праці та ефективності виробництва є стабільність складу персоналу. Зміна в складі працюючих за віком, стажем роботи та освітою відбувається внаслідок руху робочої сили.

Для характеристики руху робочої сили за даними табл. 3.2 (додаток П) розрахувати і проаналізувати динаміку ряду показників, наведених в табл. 3.3.

Таблиця 3.2. Рух кадрів водопровідного підприємства

Показники

2010 р.

2011 р.

2012р.

1. Кількість працівників прийнятих на роботу (Чпр)

2. Кількість вибувших працівників усього (Чвиб)

2.1. Кількість звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни (Чзв)

5. Середньооблікова чисельність працівників (Ч)

Показники руху кадрів розраховуються за формулами:

- коефіцієнт обороту кадрів з прийому Кпр =

- коефіцієнт обороту кадрів з вибуття Квиб =

- коефіцієнт плинності кадрів Кпл =

- коефіцієнт загального обороту кадрів Кз.о. =

Таблиця 3.3. Показники руху кадрів

Найменування показників

2010р.

2011р.

2012р.

Абсолютне відхилення

2011-2010

2012-2011

1. Коефіцієнт обороту кадрів з прийому

2. Коефіцієнт обороту кадрів з вибуття

3. Коефіцієнт плинності кадрів

4. Коефіцієнт загального обороту кадрів

За результатами аналізу руху кадрів зробити висновки.

3.3. Аналіз складу і структури фонду оплати праці

Організація оплати праці має велике значення для задоволення матеріальної зацікавленості працівників в результатах праці, що в свою чергу впливає на ефективність виробництва.

Для аналізу фонду оплати праці потрібно скласти таблицю 3.4. (додаток Р). За результатами аналізу зробити висновки.

Таблиця 3.4. Показники складу і структури фонду оплати праці

Показники фонду оплати праці

Період

Темпи зростання, %

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2011

2010

2012

2011

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

фонд оплати праці – всього

100,0

100,0

100,0

у т.ч.

- основна заробітна плата

- додаткова заробітна плата

- заохочування та компенсаційні виплати

3.4. Факторний аналіз фонду оплати праці

На підставі даних табл. 3.5 за допомогою способу ланцюгових підстановок проаналізувати вплив зміни середньооблікової чисельності працівників та середньомісячної заробітної плати на зміни фонду оплати праці за формулою:

ФОП = (∙ 12 ) / 1000

Таблиця 3.5. Факторний аналіз фонду оплати праці

Найменування показників

2011 р. (база)

2012р. (звіт)

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1. Річний фонд оплати праці, тис. грн. (додаток Р)

2. Середньооблікова чисельність, осіб (додаток П)

3. Середньомісячна заробітна плата, грн. ((р.1: р.2 : 12) ∙ 1000)

Вплив зміни середньооблікової чисельності:

∆ ФОП(ч) = (10 ∙ 12 ) / 1000 - (00 ∙ 12 ) / 1000

Вплив зміни середньомісячної заробітної плати:

∆ ФОП(зп) = (11 ∙ 12 ) / 1000 - (10 ∙ 12 ) / 1000

За наведеними розрахунками зробити висновки. Динаміку середньомісячної заробітної плати відобразити графічно у вигляді лінійної діаграми ( для цього потрібно додатково обчислити середньомісячну заробітну плату за 2010 р.).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.