Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2006-2007 база / укр / Kr1 Stomat_2006-2007_WORD_profile_4_0

.rtf
Скачиваний:
25
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
247.32 Кб
Скачать

----- Материалы взяты с сайта KrokTest.org.ua----

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 и КРОК-М

Крок 1. Стоматологія. 2006 - 2007 рік

4.0 Нормальна фізіологія

1

При обстеження хворої жінки було виявлено лімфопенію. До змін яких процесів

це призведе?

A формуванню імунітету та імунної пам’яті

B збільшення часу згортання крові

C зменшенню показника гематокриту

D збільшенню часу кровотечі

E збільшення показника гематокриту

/..

2

У спортсмена після перевантаження під час тренування виникла м’язова

контрактура. При цьому м’яз втрачає гнучкість та поступово стає твердим, бо не

має можливості розслабитися. Вкажіть імовірну причину контрактури?

A Недостатність АТФ

B Зниження Са++ у крові

C Підвищення молочної кислоти у крові

D Зміни у структурі тропомиозину

E Збільшення К+ у крові

/..

3

У жінки 35 років, яка на протязі 3 місяців обмежувала кількість продуктів в

харчовому раціоні спостерігається зменшення ваги тіла, погіршення фізичного

стану та розумової діяльності, з’явилися набряки на обличчі. Дефіцит яких

харчових речовин міг призвести до таких змін?

A Білків.

B Вітамінів.

C Жирів.

D Вуглеводів.

E Мікроєлементів.

/..

4

При обстеженні хворого чоловіка, що потрапив до лікарні, аналіз крові показав

підвищення ШОЕ. Чим зумовлені ці зміни?

A запальним процесом

B стресом

C вживанням їжі

D тяжкою фізичної працею

E втратою крові

/..

5

В електрофізіологічному експерименті стимулювали ядра гіпоталамуса. При

цьому спостерігалося зниження тонусу симпатичного відділу автономної

нервової системи. Яка група ядер піддавалася стимуляції?

A середня

B передня

C зовнішня

D вентральна

E задня

/..

6

У хронічному експерименті у пацюків стимулювали електричним струмом

паравентрикулярні та супраоптичні ядра гіпоталамусу. Яка поведінкова реакція

спостерігалася у тварин?

A зменшення споживання рідини

B збільшення споживання рідини

C збільшення споживання їжі

D зменшення споживання їжі

E відмовлення від їжі і рідини

/..

7

Робітники парникового господарства працюють в умовах несприятливого

мікроклімата: температура повітря + 35 С, температура загорожі + 25 С, відносна

вологість 95 \%, швидкість руху повітря 0,2 м/с. Який найбільш вірогідний шлях

тепловіддачі в цих умовах.

A Випаровування поту.

B Кондукція.

C Конвекція.

D Радіація.

E Усі шляхи.

/..

8

У лабораторних дослідженнях на приматах вивчали фоторецепцію. Встановлено,

що внаслідок поглинання кванту світла руйнуються молекули ц-ГМФ, які у

темряві утримують відкритими іонні канали для Na+ i Cl-. Які зміни потенціалу

мембрани рецептору при цьому спостерігалися?

A Гіперполярізація.

B Деполяризація.

C Реверсія.

D Вихід на рівень плато.

E Зникнення потенціалу

/..

9

Відомо, що значна кількість сенсорних сигналів, що сприймають рецептори

людини, свідомо не сприймаються. Таким чином мозок сепарує значну

інформацію від менш важливої. Який з відділів мозку виконує найбільш значущу

роль у цьому процесі?

A Таламус

B Мозочок

C Кора великих півкуль

D Базальні ганглії

E Гіпоталамус

/..

10

У експерименті на щурах було показано, що руйнування ядер гіпоталамусу

призвело до зниження температури тварини до рівня зовнішнього середовища.

Як група ядер гіпоталамусу була зруйнована?

A ядра заднього гіпоталамусу

B ядра переднього гіпоталамусу

C ядра латерального гіпоталамусу

D ядра медіального гіпоталамусу

E ядра вентрального гіпоталамусуі

/..

11

При нейрохірургічних операціях було досліджено, що роздратування деяких

областей гіпоталамусу викликає в пацієнтів еротичні переживання, ейфорію. Які

області гіпоталамуса стимулювалися?

A задній гіпоталамус

B передній гіпоталамус

C латеральний гіпоталамус

D медіальний гіпоталамус

E вентральний гіпоталамус

/..

12

При вивченні зв'язків кінцевого мозку та підкіркових структур в експерименті на

кішці дослідники перерізали провідні шляхи між корою великих півкуль і

гіпоталамусом. Які зміни поведінки тварини були зареєстровані?

A лють

B гіперфагію

C афагію

D полідипсію

E гіпертермію

/..

13

Після електричної стимуляції n.vagus в експерименті було отримано

короткочасну зупинку серця. Які іонні механізми забезпечили зупинку серця?

A збільшення вихідного току K+

B зменшення вихідного току K+

C збільшення вхідного току Na+

D зменшення вхідного току Na+

E збільшення вхідного току Ca2+

/..

14

Під час реєстрації венного пульсу хворого була отримана флебограма, на якої

відзначалася послідовність хвиль різного походження. З якими змінами у роботі

серцево-судинній системі пов’язана хвиля – “а”?

A З систолою передсердь

B З систолою шлуночків

C З виходом крові з депо

D З діастолою передсердь

E З зупинкою серця

/..

15

У хворого з’ясовано отруєння кислими речовинами, у цьому випадку

застосовують закономірності неіонної дифузії у нирках. У цьому разі треба

створити лужну реакцію сечі, яка б прискорювала виділення токсичної речовини.

Які процеси підтримки кислотно-лужного стану крові відбуваються у канальцях

нирок?

A Збільшується секреція Н+

B Збільшується фільтрація

C Збільшується реабсорбція солей

D Збільшується секреція НСО?-

E Збільшується швидкість ниркового кровообігу

/..

16

В експерименті на мавпі моделювали синдром Клювера – Бьюсі, що

виявляється в зниженні емоційної реактивності, слухняній поведінці і

безстрашності. Які структури мозку беруть участь у формуванні вказаного

явища:

A латеральний гіпоталамус

B нова кора

C передній таламус

D середній мозок

E ретикулярна формація

/..

17

В хронічному експерименті, що проводиться по методиці самостимуляції

тварини, була знайдена наявність негативного підкріплення при роздратуванні

окремих структур гіпоталамуса. Стимуляція яких ядер гіпоталамуса могла

привести до названого явища?

A медіальних

B передніх

C латеральних

D вентральних

E задніх

/..

18

В експерименті на щурах було показано, що руйнування ядер гіпоталамуса

приводить до зниження температури тіла тварини до рівня навколишнього

середовища. Яка група ядер гіпоталамуса була зруйнована?

A ядра заднього гіпоталамуса

B ядра латерального гіпоталамуса

C ядра медіального гіпоталамуса

D ядра вентрального гіпоталамуса

E ядра переднього гіпоталамуса

/..

19

В хронічному експерименті на щурах стимулювали електричним струмом

паравентрикулярні та супраоптичні ядра гіпоталамуса. Яка поведінкова реакція

спостерігалася у тварин?

A збільшення споживання рідини

B зменшення споживання рідини

C збільшення споживання їжі

D зменшення споживання їжі

E відмова від їжі і рідини

/..

20

Хворого оперували в нейрохірургічному відділенні з приводу пухлини мозку. В

процесі операції були частково пошкоджені вентромедіальні ядра гіпоталамуса.

Які зміни відбуватимуться через деякий час після операції у пацієнта?

A розвиток ожиріння

B розвиток виснаження

C гіпертонус симпатичної системи

D гіпертонус парасимпатичної системи

E гіпертонус метасимпатичної системи

/..

21

Резус-антиген входить в склад…

A мембран еритроцитів

B плазми

C ядра лейкоцитів

D мембран тромбоцитів

E Мембран лейкоцітів

/..

22

Що неправильне з приведеної характеристики тромбоцитів?

A утворюються в селезінці

B містять поліпептідний чинник зростання, що активує розмноження багатьох

кліток в тканинах внутрішнього середовища

C попередник має великі розміри і гігантське поліплоїдноє ядро

D тромбопоетін - стимулятор їх утворення

E Всі відповіді неправільні

/..

23

Чим розводять кров для підрахунку лейкоцитів в камері Горяєва?

A 5\% розчином оцетової кислоти + метіленовий синій

B дистилюючою водою

C 0.9\% розчином хлористого натрію + метіленовий синій

D 0.1 н розчином HCl

E Всі відповіді неправильні

/..

24

Яке максимально можливе значення гематокріта у пацієнта може бути в

приведених варіантах?

A 60 \%

B 100 \%

C 120 \%

D 0 \%

E 90\%

/..

25

Чому буде рівний об'єм плазми, якщо загальний об'єм крові 5 л, а гематокріт

40\%?

A 3 л

B 4 л

C 2 л

D 2,5 л

E 1 л

/..

26

Якій фазі збудливості відповідає деполяризація сліду потенціалу дії?

A супернормальної збудливості

B абсолютної рефрактерністі

C субнормальної збудливості

D відносної рефрактерністі

E підвищеної збудливості

/..

27

“Білі” м'язові волокна характеризуються…

A сильнішими, але швидко стомлюючими міофібрілламі, вираженими

анаеробними процесами

B слабкішими, але поволі стомлюючими міофібрілламі

C великим змістом міоглобіну і глікогену, низькою стомлюваністю

D малою кількістю міоглобіну і глікогену, низькою стомлюваністю

E Слабкішими,але швидко стомлююючими міофібрілламі

/..

28

У яку з фаз або періодів серцевого циклу всі клапани серця одночасно відкриті…

A ні у одній з фаз серцевого циклу

B у фаза ізоволюмічеського (ізометричного) скорочення

C у протодіастолічеській період

D в період швидкого наповнення шлуночків

E на самому початку ізоволюмічеського (ізометричного) розслаблення.

/..

29

Які з названих нижче елементів рефлекторної дуги не беруть участі в реалізації

власних рефлексів м'язів?

A нейрони вегетативного ганглія

B пропріорецептори в м'язових веретенах

C чутливі волокна

D чутливі клітки в спінальних гангліях

E мотонейрони передніх рогів спинного мозку, іннервуючі той же самий м'яз

/..

30

Для розвитку гальмування в ЦНС необхідне все, окрім…

A порушення цілісності нервового центру

B медіатора

C енергії АТФ

D відкриття хлорних каналів

E відкриття калієвих каналів

/..

31

Як називається гальмування нейронів власними імпульсами, що поступають по

колатералях аксона до гальмівних кліток?

A поворотним

B вторинним

C реципрокним

D поступальним

E латеральним

/..

32

Яку функцію виконують вегетативні ганглії?

A всі відповіді правильні

B забезпечують передачу збудження з прегангліонарних волокон на

постгангліонарни

C рефлекторну (у ньому можуть замикатися рефлекторні дуги)

D транзиторну (через ганглій можуть проходити транзитом афферентни і

ефферентни волокна)

E володіють властивостями нервових центрів

/..

33

Колінний рефлекс виникає при ударі молоточка по…

A сухожиллю чотириглавого м'яза стегна нижче за надколінник

B сухожиллю чотириглавого м'яза стегна вище за надколінник

C надколіннику

D чотириглавому м'язу стегна

E всі відповіді неправільні

/..

34

У якому із з'єднань гемоглобіну залізо тривалентний?

A у метгемоглобіні

B у оксигемоглобіні

C у карбгемоглобіні

D карбоксигемоглобіні і

E У міоглобіні і

/..

35

Діяльність дихального центру, що визначає частоту і глибину дихання,

залежить перш за все від…

A pCО2, pО2 і рН артеріальної крові

B pCО2, pО2 і рН венозної крові

C кількості формених елементів крові

D гематокрітного показника

E Кольорового показника крові

/..

36

Коефіцієнт утилізації кисню в організмі людини у спокої складає біля…

A 30-40\%

B 50-60\%

C 15-20\%

D 70-80\%

E 90-100 \%

/..

37

За допомогою якого методу можна визначити максимальну вентиляцію легенів?

A спірографії

B спірометрії

C пневмотахометрії

D оцінки розведення гелію

E Всі відповіді правильні

/..

38

У якій з приведених нижче відповідей напруга кисню і вуглекислого газу в

артеріальній крові відповідає нормальним величинам (у мм рт.ст.)?

A рО2 = 96, рСО2 = 40

B рО2 = 150, рСО2 = 60

C рО2 = 90, рСО2 = 25

D рО2 = 55, рСО2 = 30

E рО2=40, рСО2= 20

/..

39

Шлунковий секрет має найбільшу кислотність при переваренні…

A білків

B жирів

C вуглеводів

D баластних речовин

E Вітамінів

/..

40

Гідроліз клітковини в товстому кишечнику йде під впливом ферментів…

A мікрофлори

B клітковина в організмі не гидролізіруєтся

C кишкового секрету

D секрету підшлункової залози

E Желчі

/..

41

Основним відділом шлунково-кишкового тракту, в якому відбувається

всмоктування продуктів гідролізу їжі і води, є…

A тонкий кишечник

B шлунок

C товста кишка

D пряма кишка

E ротова порожнина

/..

42

Які з приведених стимуляторів шлункової секреції є найсильнішими?

A гастрін (пентагастрін), гістамін

B кофеїн, бікарбонат натрію

C капустяний відвар, фруктові соки

D м'ясний бульон, овочеві відвари

E алкоголь, пиво

/..

43

У якому відділі травної трубки представлене мембранне травлення?

A тонкому кишечнику

B шлунку

C товстому кишечнику

D ротової порожнини

E Всі відповіді правильні

/..

44

Якими переважно механізмами можна пояснити, що повне видалення

дванадцятипалої кишки супроводжується важкими розладами, аж до загибелі

організму?

A виключенням ентерінової гормональної системи

B припиненням надходження ферментів 12-палої кишки

C порушенням утворення глікокалікса

D атонією шлунку

E Антиперистальтикою

/..

45

Який відділ шлункового тракту образно називають “гіпофізом травної системи”?

A кишку 12-перста

B шлунок

C товстий кишечник

D ротову порожнину

E Тонкий кишечник

/..

46

Лікар відділення функціональної діагностики стверджує, що для екстрасистоли із

синусового вузла є характерним:

A *Укорочення інтервалу ТР понад 10\% середнього однойменного інтервалу

даної електрокардіограми

B Двофазний зубець Р.

C Негативний зубець Р перед комплексом QRS

D Співпадання зубця Р з комплексом QRS

E Негативний зубець Р зразу ж після комплексу QRS

/..

47

Діагностуючи пароксизмальну тахікардію, лікар орієнтується на частоту

серцевих скорочень у межах:

A *Понад 140 за 1 хвилину.

B 90-100 за 1 хвилину.

C 100-110 за 1 хвилину.

D 110-120 за 1 хвилину.

E 120-130 за 1 хвилину.

/..

48

При аналізі вторинної сечі у хлопчика 11 років виявили, що в ній міститься

декілька з’єднань. Яке із згадуваних з’єднань в нормальних умовах відсутнє в

сечі?

A *Глюкоза

B Сечовина

C К+-іони

D Креатинін

E Сечова кислота

/..

49

В експерименті вивчали процеси реабсорбції петлі Генле нефрона. Яка із

зазначених речовин тут реабсорбується?

A *Вода

B Білки

C Глюкоза

D Амінокислоти

E Са2+-іони

/..

50

У юнака 19 років вимірювали енергообмін в певних умовах у стані спокою. Як

зветься даний вид енергообміну?

A *Основний обмін

B Валовий обмін

C Метаболічний обмін

D Загальний обмін

E Стандартний обмін

/..

51

У чоловіка 60 років спостерігається послаблення перистальтики у кишках. Який з

перерахованих видів їжі буде стимулювати перистальтику в найбільшій мірі?

A *Чорний хліб

B Білий хліб

C М’ясо

D Сало

E Чай

/..

52

В процесі травлення в ШКТ виникає набрякання білків. Який з перерахованих

факторів викликає це явище?

A *Хлористоводнева кислота

B Бікарбонати

C Міхурова жовч

D Печінкова жовч

E Кишковий сік

/..

53

При одноманітному харчуванні їжею рослинного подходження може розвинутися

хвороба “квашіокор”. Недостатність якого компоненту в харчовому раціоні

викликає це захворювання?

A *Білків

B Жирів

C Вуглеводів

D Мінеральних солей

E Вітамінів

/..

54

Відомо, що продукти харчування можуть впливати на швидкість всмоктування

води. Кількість яких продуктів в раціоні порекомендував би лікар людині, що

направляється до пустелі?

A *Білків

B Жирів

C Вуглеводів

D Вітамінів

E Мікроелементів

/..

55

Хворому проведено видалення частини шлунка. Зменшення секреції якого

гормона слід очікувати перш за все?

A *Гастрина

B Гістаміна

C Секретина

D Холецистокініна

E Шлункового інгібуючого пептиду

/..

56

У хворого діагностований гастрит із зменшеною секреторною функцією внаслідок

вживання жирної їжі. З впливом якого гормона на шлункову секрецію це можна

пов’язати?

A *Холецистокініна

B Секретина

C Глюкагона

D Соматостатина

E Нейротензина

/..

57

Дослідники в експерименті на тварині вивчали зв’язок між збудженням та

скороченням в жувальних м’язах. Яким фактором забезпечується зв’язок

мембрани м’язової клітини з роботою скоротливого апарату?

A *Т-системою та саркоплазматичним ретикулом

B Іонами калію

C АДФ

D Саркомерами

E Іонами кадмію

/..

58

В приймальне відділення центру нейрохірургії було доставлено постраждалого

внаслідок автодорожньої катастрофи чоловіка 36 років із розривом спинного

мозку нижче продовгуватого мозку. Як зміниться м’язовий тонус внаслідок цієї

травми?

A *Суттєво знизиться

B Не зміниться

C Зникне

D Збільшиться тонус м’язів-розгиначів

E Збільшиться тонус м’язів-згиначів

/..

59

У жінки 52 років у відділенні хірургічної ендокринології внаслідок пухлин

паращитоподібних залоз провели операції по їх видаленню. В результаті цієї

операції може виникнути:

A *Гіперкальціємія

B Гіпокальціємія

C Гіперкаліємія

D Гіпокаліємія

E Ніяких змін не відбудеться

/..

60

В лікарню було госпіталізовано хворого 66 років, у якого діагностовано суттєву

затримку натрію в організмі. З дією якого гормону може бути пов’язана затримка

виведення натрію із організму хворого?

A *Альдостерону

B Глюкагону

C Інсуліну

D Норадреналіну

E Антидіуретичного гормону

/..

61

Жінкі 46 років планується провести об’ємне оперативне втручання в

щелепно-лицьовій області. Однак, відомо, що хвора схильна до підвищеної

гемокоагуляції. Який природний антикоагулянт може бути застосований з метою

запобігання тромбоутворення?

A *Гепарин

B Гірудин

C Цитрат натрію

D Фібринолізін