Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2006-2007 база / укр / Kr1 Stomat_2006-2007_WORD_profile_1_0

.rtf
Скачиваний:
25
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
204.57 Кб
Скачать

----- Материалы взяты с сайта KrokTest.org.ua----

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 и КРОК-М

Крок 1. Стоматологія. 2006 - 2007 рік

1.0 Біологія

1

Через організм людини постійно проходить потік речовин, енергії та інформації.

Зчитування та реалізація генетичної інформації при розвитку зубної системи на

молекулярному рівні пов'язана насамперед, з властивостями:

A * Нуклеінових кислот.

B Вуглеводів.

C Ліпідів.

D Амінокислот.

E Мінеральних речовин.

/..

2

Реплікація (авторепродукція) ДНК в клітинах людини відбувається за

напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є

комплементарними відносно:

A *Материнської нитки.

B Змістовним кодонам.

C Ферменту ДНК-полімеразі.

D Інтронним ділянкам гена.

E Ферменту РНК-полімеразі.

/..

3

Каріотип людини вивчають на стадії метафази мітозу. На цьму етапі можна

побачити, при відповідному збільшенні, що кожна хромосома складається з такої

кількості хроматид:

A * Дві.

B Одна.

C Три.

D Чотири.

E Вісім.

/..

4

Більшість паразитчних одноклітинних організмів в умовах зовнішнього

середовища гине. Але ці види існують вже мільйони років. Існування

видів-паразитів не припиняється завдяки наявності в їх життєвих циклах різних

форм:

A * Розмноження.

B Філогенезу.

C Онтогенезу.

D Обміну речовин.

E Гомеостазу.

/..

5

Відомо, що ген, відповідальний за розвиток аномальної форми зубів доміннтниий

і не зчеплений зі статтю. У хворого хлопця великі зуби, які виступають вперед.

У рідного брата та сестри цього хлопця зуби звичайної форми і положення. У цій

родині спостерігаєтьсья мінливість:

A *Комбінативна.

B Генеративна.

C Модифікаційна.

D Мутаційна.

E Цитоплазматична.

/..

6

При формуванні зубів відбувається поділ клітин сосочку єпідермісу людини. При

цьому утворюються нові клітини з однаковою кількістю хромосом і рівноцінні за

об'ємом генетичної інформації. Ці клітини поділяються:

A *Мітозом.

B Амітозом.

C Ендомітозом.

D Шизогонією.

E Мейозом.

/..

7

У хворої встановлено діагноз – синдром Шерешевського-Тернера. Каріотип (45,

Х0). В цьому наборі буде така кількість статевих хромосом:

A *Одна.

B Нуль.

C Дві.

D Сорок чотири.

E Сорок п'ять.

/..

8

Жінка, яка регулярно зловживала алкогольними напоями, народила дівчинку, яка

значно відставала в фізичному та розумовому розвитку. Лікарі діагностували

алкогольний синдром плода (АСП). Наслідком якого впливу є цей стан дівчинки?

A * Тератогенного

B Канцерогенного

C Мутагенного

D Малігнізації

E Генокопії

/..

9

У процесі ембріогенезу людини на 6-7-му добу після запліднення починає

утворюватися бластоциста, що суттєво відрізняється певними рисами будови

від типової бластули ланцетника. Ці відміні риси полягають у наявності:

A * трофобласта і ембріобласта

B великої кількості бластомерів

C первинного рота

D анімального та вегетативного полюсів

E вторинного рота

/..

10

За допомогою мікроманіпулятора з гепатоцита (клітини печінки) вилучили одну з

двох центріолей центросоми (клітинного центру). Який процес не відбудеться в

цій клітині?

A * Поділ

B Енергетичний обмін

C Синтез глікогену

D Біосинтез білків

E Синтез ліпідів

/..

11

На електронній мікрофотографії клітини науковець виявив надмолекулярну

структуру – глікозильні групи глікокаліксу, що мають вигляд коротких ланцюжків,

щільно зв’язаних із мембранними білками та ліпідами. Яку функцію виконують ці

структури?

A * Рецепторну

B Структурну

C Транспортну

D Бар’єрну

E Ферментативну

/..

12

Плацента (послід) є місцем тісного злиття зародкової оболонки з тканинами

батьківського організму (матки). Яка провізорна (тимчасова) оболонка формує

цей орган?

A * Хоріон

B Амніон

C Жовтковий мішок

D Пупковий канатик

E Алантоїс

/..

13

Укладають шлюб резус-позитивна гетерозиготна жінка з IV (АВ) групою крові та

резус-негативний гомозиготний чоловік із ІІ (А) групою крові (антигенна система

АВ0). Яка ймовірність народження в цій сім’ї резус-позитивної дитини з IІІ (В)

групою крові?

A * 0

B 25 \%

C 50 \%

D 75 \%

E 100 \%

/..

14

Хвороба Хартнепа зумовлена точковою мутацією лише одного гена, наслідком

чого є порушення всмоктування амінокислоти триптофану в кишечнику та

реабсорбції її в ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладів у

травній і сечовидільній системах. Яке генетичне явище спостерігається в цьому

випадку?

A * Плейотропія

B Комплементарна взаємодія

C Полімерія

D Кодомінування

E Неповне домінування

/..

15

У популяції мешканців Одеської області домінантний ген праворукості

зустрічається з частотою 0,8; рецесивний ген ліворукості – 0,2. Скільки відсотків

гетерозигот у цій популяції?

A * 32 \%

B 46 \%

C 58 \%

D 64 \%

E 100 \%

/..

16

У юнака 16 років виявлена аномалія форм коронок, гінгівіт, резорбція міжзубних

перетинок, при цитологічному дослідженні слизової оболонки порожнини рота в

ряді клітин виявлені по 2 тільця Барра. Який найбільш імовірний синдром

виявлено у юнака?

A *Синдром Клайнфельтера.

B Синдром Дауна.

C Триплоикс синдром.

D Кретинизм.

E Синдром Шерешевского-Тернера.

/..

17

Що є основною мішенню у клітині після дії на неї іонізуючої радіації?

A *ДНК

B Мітохондрії.

C Рібосоми.

D Цитоплазматична мембрана.

E Саркоплазматичний ретикулум.

/..

18

Що може бути наслідком пошкодження генетичного апарату статевих клітин?

A *Спадкові хвороби.

B Злоякісні пухлини.

C Аутоімунні процеси.

D Старіння.

E Гальмування апоптозу.

/..

19

На плазматичних мембранах клітин розташовані сигнальні молекули –

білки-рецептори. Вони зв’язують молекули й ініціюють відповідь. Як діють

рецептори, що сприймають гормони або нейромедіатори?

A Сприяють утворенню в мембранах відкритих каналів.

B Підсилюють пасивну дифузію.

C Підсилюють активну дифузію.

D Активують піноцитоз.

E Сповільнюють транспорт речовин.

/..

20

Відомо, що деякі хімічні елементи (препарати брому, профлавін та ін.) здатні

викликати мутації типу делецій. До чого приведуть такі мутагени, якщо

порушення відбудуться в структурній ділянці гену?

A Порушенню рамки зчитування.

B Заміни нуклеотидів ДНК.

C Інверсії ділянки ДНК.

D Заміни декількох нуклеотидів.

E Генетичний код не зміниться .

/..

21

Яка форма природного добору діє в популяціях людини при резус-конфлікті?

A Добір проти гетерозигот.

B Добір на користь гетерозигот.

C Добір проти гомозигот.

D Рушійний добір.

E Стабілізуючий добір.

/..

22

В евкаріотичних клітинах є мембранні органели, які утворюються в комплексі

Гольджі, мають ферменти для руйнування пероксиду водню, що утворюється

при окисленні деяких органічних речовин. Яку іншу важливу функцію виконують

ці органели?

A Окислення жирних кислот.

B Розщеплення білків.

C Синтез складних вуглеводів.

D Синтез поліпептидів.

E Утворення АТФ.

/..

23

В популяції резус-позитивних 84\%, резус-негативних – 16\%. Яка в популяції

частота рецесивного алеля гена d?

A 0,4.

B 0,16.

C 0,5.

D 0,25.

E 0,84.

/..

24

У вагітної жінки підозра на токсоплазмоз. Який ефективний метод діагностики

токсоплазмозу підтвердить діагноз?

A Полімеразна ланцюгова реакція.

B Клінічний аналіз крові.

C Мікроскопія крові.

D ДНК-аналіз.

E Реакція Кассоні.

/..

25

Гіпоплазія емалі успадковується, як зчеплена з Х-хромосомою домінантна

ознака. У родині мати страждає цією аномалією, а батько здоровий. Яка

ймовірність народження сина з нормальними зубами?

A 50\%.

B 100\%.

C 0\%.

D 25\%.

E 75\%.

/..

26

Під час овогамії утворилася клітина з незбалансованою кількістю хромосом – 22

хромосоми, відсутня Х-хромосома. Яка ймовірність появи дитини з синдромом

Клайнфельтера, якщо відбудеться запліднення сперматозоїдом з нормальною

кількістю хромосом?

A 0\%

B 100\%

C 50\%

D 25\%

E 75\%

/..

27

У людини, що побувала в Індокитаї декілька місяців тому спостерігається

пропасниця, висипка на шкірі, свербіж, запалення лімфатичних вузлів. Який

гельмінтоз можна передбачити?

A бругіоз.

B лоаоз.

C онхоцеркоз.

D дирофіляріоз.

E онхоцеркоз.

/..

28

У лабораторії група дослідників експериментально отримала без’ядерцеві

мутантні клітини. Синтез яких сполук буде в них порушений у першу чергу?

A *Рибосомної РНК

B Транспортної РНК

C Ліпідів

D Моносахаридів

E Полісахаридів

/..

29

Досліджували розвиток незапліднених яйцеклітин кроля після їх активації

низькою температурою. Як називається ця форма розмноження?

A *Штучний партеногенез

B Природний партеногенез

C Шизогонія

D Копуляція

E Кон’югація

/..

30

Хоча тривалість життя гостриків всього близько місяця, людина може хворіти на

ентеробіоз довготривало. Це відбувається внаслідок:

A *Повторного заковтування яєць із брудних рук

B Вживання сирої води

C Вживання немитих овочів

D Заковтування личинок з їжею

E Активного проникнення паразитів крізь шкіру

/..

31

У юнака з’явились гнійні вугри на обличчі, шкіра стала зморшкуватою,

гіперемованою, випадають брови і вії. Лікар поставив діагноз демодикоз (залозна

короста). Яка профілактика цього захворювання?

A *Дотримання правил особистої гігієни

B Захист від укусів кліщів

C Застосування репелентів

D Обробка приміщень інсектицидами

E Ретельна перевірка донорської крові при гемотрансфузіях

/..

32

До лікарні потрапив пацієнт, у якого спостерігається лихоманка з ознобом, біль у

суглобах, нудота, блювота, пронос, збільшення селезінки. Пацієнт працював у

Єгипті на зрошувальних полях. Лікар поставив діагноз шистосомоз. Хто є

проміжним хазяїном у циклі розвитку шистосом?

A *Молюски

B Риби

C Раки

D Краби

E Мурашки

/..

33

До лікаря-генетика звернулась здорова молода жінка, батько якої страждає

синдромом Тейбі (множинні мікроаномалії обличчя і черепа, аномальний ріст

зубів) Хвороба успадковується Х-зчеплено рецесивно. Спрогнозуйте

народження хворої дитини у жінки, при умові, що її чоловік здоровий:

A *25\%

B 37,5\%

C 50\%

D 56,25\%

E 75\%

/..

34

В давні часи у Єгипті спостерігалися шлюби між родичами першого ступеня

родинності (брат-сестра), що призводило до народження розумово відсталих і

хворих дітей. Як називаються такі шлюби?

A * Інцестні

B Неспоріднені

C Панміктичні

D Позитивні асортативні

E Від’ємні асортативні

/..

35

В генетичну консультацію звернулась жінка, в родині якої проявляється хвороба

синдром Ригера (порушення функції зору, олігодонтія, конічна форма передніх

зубів, гіпоплазія нижньої щелепи). З анамнезу стало відомо, що батько

пробанда здоровий, мати та брат матері – хворі. Дід з боку матері теж був

хворий, а бабка – здорова. Визначте тип успадкування синдрому Ригера:

A *Аутосомно-домінантний

B Аутосомно-рецесивний

C Х-зчеплений рецесивний

D Х-зчеплений домінантний

E У-зчеплений

/..

36

Після поглинання розчинених речовин у клітині утворилися специфічні мембранні

пухирці. Як називається цей тип транспорту молекул через мембрану?

A *Піноцитоз

B Фагоцитоз

C Дифузія

D Полегшена дифузія

E Екзоцитоз

/..

37

У цитоплазмі ротової амеби можна побачити бактерії і лейкоцити на різних

стадіях травлення. Як називається поглинання твердих часток клітиною?

A *Фагоцитоз

B Піноцитоз

C Осмос

D Екзоцитоз

E Дифузія

/..

38

До лікарні поступила сім’я з ознаками отруєння: біль у животі, сильний пронос і

безупинна блювота, спрага, судоми литкових м’язів, гемоглобінурія. Ознаки

отруєння проявились через 10 годин після вживання грибів, які мали білу

шапочку у вигляді дзвіночка, діаметром 10-12 см. Ніжка з білим провислим

кільцем під шапочкою. Які гриби спричинили отруєння?

A *Поганка біла

B Мухомор

C Чортів гриб

D Сироїжка

E Чага

/..

39

При диспансерному обстеженні хлопчику 7 років встановлено діагноз – синдром

Леша-Найхана. Батьки здорові, але у дідуся за материнською лінією таке ж

захворювання. Який тип успадкування захворювання?

A *Рецесивний, зчеплений із статтю

B Домінантний, зчеплений із статтю

C Автосомно-рецесивний

D Автосомно-домінантний

E Неповне домінування

/..

40

Дівчинка 16 років звернулась до стоматолога з приводу темної емалі зубів. При

вивченні родоводу встановлено, що дана патологія передається від батька всім

дівчаткам, а від матері - 50 \% хлопчиків. Який тип успадкування

захворювання?

A *Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою

B Домінантний, зчеплений з Y-хромосомою

C Рецесивний, зчеплений з Х-хромосомою

D Автосомно-домінантний

E Автосомно-рецесивний

/..

41

У регіоні, де пройшло стихійне лихо (цунамі) виникла загроза спалаху чуми. З

якими членистоногими пов’язана ця епідемія?

A *Блоха людська

B Воша головна

C Муха хатня

D Воша одежна

E Москіт

/..

42

У чоловіка, який повернувся з весняної дослідницької експедиції,

спостерігається слабість, нудота, порушення сну, підвищення температури тіла,

ознаки параліча м’язів шиї і плечового поясу. При лабораторній діагностиці

встановлено діагноз – весняно-літній енцефаліт. Який шлях зараження хворого?

A *Трансмісивний

B Перкутанний

C Пероральний

D Статевий

E Контактно-побутовий

/..

43

У хворого, який страждає вуграми і запальними змінами шкіри обличчя, при

мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі розміром

0,2-0,5мм. Вони мали витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких

кінцівок, розміщених у середній частині тіла. Виявлені членистоногі викликають:

A *Демодекоз

B Коросту

C Педикульоз

D Фтиріаз

E Шкірний міаз

/..

44

До лікарні потрапив хворий, який довгий час перебував у відрядженні у

Бразилії.У препаратах його крові і спинномозкової рідини виявлені трипаносоми.

Американський трипаносомоз переносять:

A *Поцілункові клопи

B Москіти

C Малярійні комарі

D Мухи це-це

E Мошки

/..

45

У хворого спостерігають розлади травлення і нервової системи, уражена шкіра,

алергічна висипка, кашель. Лабораторно виявлені личинки у фекаліях. Яке

захворювання можна підозрювати у хворого:

A *Стронгілоїдоз

B Аскаридоз

C Теніоз

D Цистицеркоз

E Гіменолепідоз

/..

46

Набряки повік і обличчя, м’язовий біль, висока температура – симптоми,

характерні для:

A *Трихінельозу

B Трихоцефальозу

C Стронгілоїдозу

D Анкілостомозу

E Теніарінхозу

/..

47

Було поведене оперативне втручання. На місці розрізу утворився рубець.

Вкажіть, які із органел найбільш активні при відновленні епітеліальної тканини,

виходячи із виконуваних функцій:

A *Рибосоми

B Центросоми

C Постлізосоми

D Лізосоми

E Комплекс Гольджі

/..

48

Кожний вид організмів має певне і стале число хромосом. Механізмом, що

підтримує цю сталість при нестатевому розмноженні є:

A *Мітоз

B Мейоз

C Редуплікація

D Репарація

E Транскрипція

/..

49

Запліднення – це процес злиття чоловічих та жіночих гамет, в результаті чого

утворюється зигота, що має диплоїдний набір хромосом. В процесі запліднення

сперматозоїд здійснює акросомну реакцію. Який фермент бере участь в її

забезпеченні?

A * Гіалуронідаза

B Лігаза

C Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

D Рестриктаза

E Рибонуклеаза

/..

50

У чоловіка і його сина інтенсивно росте волосся по краю вушних раковин. Це

явище спостерігалося також у батька чоловіка. Який тип успадкування зумовлює

це?

A * Зчеплений з Y-хромосомою

B Аутосомно-рецесивний

C Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою

D Аутосомно-домінантний

E Рецесивний, зчеплений з Х-хромосомою

/..

51

До медико-генетичної консультації звернулась жінка. При огляді у неї виявилися

такі симптоми: крилоподібні шийні складки (шия „сфінкса”); широка грудна

клітка, слабко розвинені молочні залози. Під час дослідження клітин букального

епітелію в ядрах не було виявлено жодної грудочки Х-хроматину. Це вказує що у

пацієнтки:

A * Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Клайнфельтера

C Синдром Патау

D Синдром Дауна

E Синдром Едвардса

/..

52

Лікар виявив у хворого пошкодження тканин на волосистій частині голови з

локальними місцями нагноєння і встановив діагноз - міаз. Личинки яких комах

викликають це захворювання?

A * Мухи вольфартової

B Тріатомового клопа

C Жигалки осінньої

D Комара малярійного

E Москіту

/..

53

Хворий проживає в місцевості, де мешкає багато видів комах. У нього виявлено

шкірний лейшманіоз. Які комахи є переносником збудника цієї хвороби?

A * Москіти

B Комарі

C Мошки

D Мокреці

E Гедзі

/..

54

Серед кліщів є збудиники інвазійних хвороб. Яка з наведених нижче хвороб

спричинюється представником ряду Кліщі?

A * Короста

B Тайговий енцефаліт

C Туляремія

D Кліщовий висипний тиф

E Бруцельоз

/..

55

Серед представників родини Справжні мухи є механічні і біологічні переносники

збудників хвороб. Біологічним переносником збудника інвазійної хвороби є:

A * Муха цеце

B Синя м”ясна муха

C Жигалка осіння

D Муха хатня

E Вольфартова муха

/..

56

У хворого виявлено африканську сонну хворобу. Яка комаха, кусаючи хворого,

могла передати йому збудника цієї хвороби?

A * Муха цеце

B Вольфартова муха

C Хатня муха

D Осіння жигалка

E Блощиця

/..

57

Серед комах є такі, які можуть паразитувати або на імагінальній, або на

личинковій стадії розвитку. Яка з комах паразитує на личинковій стадії?

A * Вольфартова муха

B Малярійний комар

C Москіт

D Муха цеце

E Осіння жигалка

/..

58

При мікроскопії мазка фекалій хворого виявлені жовто-коричневого кольору яйця