Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2006-2007 база / укр / Kr1 Stomat_2006-2007_WORD_profile_3_0

.rtf
Скачиваний:
26
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
336.9 Кб
Скачать

----- Материалы взяты с сайта KrokTest.org.ua----

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 и КРОК-М

Крок 1. Стоматологія. 2006 - 2007 рік

3.0 Гістологія

1

В гістологічному препараті яєчника в кірковій речовині визначається фолікул,

що має велику порожнину. Овоцит 1 порядку розташований в зоні яйценосного

горбика, він оточений прозорою зоною та променистою короною. Визначте даний

вид фолікула.

A *Третинний.

B Вторинний.

C Первинний.

D Атретичний.

E Примордіальний.

/..

2

На електронній мікрофотографії визначається клітина зубного сосочка з

овальним ядром багатим на еухроматин. В цитоплазмі клітини розвинута

гранулярна ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі. Апікальна частина містить

відросток з бічними розгалуженнями. Визначте цю клітину.

A *Одонтобласт.

B Цементобласт.

C Мезенхімна клітина.

D Енамелобласт.

E Фібробласт.

/..

3

В гістологічному препараті нижньої щелепи визначаються 10 зубних бруньок,

зв'язаних із зубною пластинкою. Який елемент зубного зачатку буде розвиватися

з них?

A *Емалевий орган.

B Зубний сосочок.

C Зубний мішечок.

D Емалеві веретена.

E Емалеві перлини.

/..

4

В гістологічному препараті нижньої щелепи ембріону виявляється зубний

зачаток, в якому зубний сосочок утворений дрібними зірчастими базофільно

забарвленими клітинами, які сінцитіально зв'язані між собою. Яка тканина

утворює цю частину зубного зачатку?

A *Мезенхіма.

B Епітеліальна.

C Ретикулярна.

D Хрящова.

E Кісткова.

/..

5

В гістологічному препараті на поздовжньому шліфі зубу в емалі визначаються

світлі та темні смуги шириною 100 мкм, спрямовані радіально. Визначте дані

утворення емалі.

A *Смуги Гюнтера-Шрегера.

B Лінії Ретціуса.

C Перикіматій.

D Емалеві призми.

E Емалеві веретена.

/..

6

В гістологічному препараті шліфу коронки зубу в зовнішньому шарі дентину

визначаються радіально розташовані колагенові волокна Корфа. Визначте цей

шар дентину.

A *Плашовий.

B Парапульпарний.

C Зернистий.

D Інтерглобулярний.

E Предентин.

/..

7

При гістологічному дослідженні в ділянці шийки власної залози шлунку

визначаються дрібні клітини, що мають високе ядерно-цитоплазматичне

відношення і фігури мітозу. Визначте функцію даних клітин

A *Регенерація покривного та залозистого епітелію.

B Захисна.

C Ендокринна.

D Секреція іонів Cl-.

E Секреція пепсиногену.

/..

8

Для моторних центрів кори великого мозку характерний агранулярний тип будови.

Які шари найбільш розвинуті в цих центрах?

A *Пірамідний, гангліонарний та шар поліморфних клітин.

B Зовнішній та внутрішній гранулярні та шар поліморфних клітин.

C Молекулярний та пірамідний.

D Молекулярний, зовнішній та внутрішній гранулярні.

E Пірмідний, молекулярний та шар поліморфних клітин.

/..

9

У хворого після травми пірамідки скроневої кістки визначено порушення слуху.

Де локалізуються рецепторні клітини даного органу чуття?

A *В завитці.

B В еліптичному мішечку.

C В ампулах півколових каналів.

D В корі великого мозку.

E В сферичному мішечку.

/..

10

Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма

якої представлена епітеліальною та нервовою тканинами. В епітеліальних

трабекулах виявляється 2 типи клітин: хромофільні та хромофобні. Визначте

даний орган.

A *Гіпофіз.

B Надниркова залоза.

C Гіпоталамус.

D Щитовидна залоза.

E Прищитовидна залоза.

/..

11

В гістологічному препараті визначається орган, паренхіма якого утворена

гемопоетичною тканиною. До складу цією тканини входять еритробласти,

мегакаріоцити, ліпоцити та інші клітини. Визначте цей орган.

A *Червоний кістковий мозок.

B Лімфатичний вузол.

C Селезінка.

D Тимус.

E Мигдалик.

/..

12

В гістологічному препараті представлена артерія м'язового типу. В її стінці

визначаються плоскі клітини, що лежать на базальній мембрані. Назвіть даний

тип клітин.

A *Ендотелій.

B Мезотелій.

C Гладкі міоцити.

D Фібробласти.

E Макрофаги.

/..

13

В гістологічному препараті в стінці трахеї визначається слизова оболонка. Який

епітелій входить до її складу?

A *Багаторядний призматичний війчастий.

B Багатошаровий плоский незроговілий.

C Багатошаровий плоский зроговілий.

D Одношаровий призматичний каймистий.

E Залозистий.

/..

14

В гістологічному препараті нирки визначається структура, що складається з

клубочка капілярів фенестрованого типу та двошарової епітеліальної капсули.

Визначте дану структуру.

A *Ниркове тільце.

B Проксимальний каналець.

C Дистальний каналець.

D Петля Генле.

E Збірна трубочка.

/..

15

При мікроскопічному дослідженні звивистих канальців сім'яника визначені

клітини, які знаходяться в процесі мейоза. Визначте фазу сперматогенезу, до

якої вони відносяться.

A *Дозрівання.

B Великого росту.

C Малого росту.

D Формування.

E Розмноження.

/..

16

У хворого з ромбовидним глоситом виявлена часткова відсутність сосчків язика.

Які сосочки розташовані на бічній поверхні язика у дорослої людини?

A *Листоподібні

B Ниткоподібні

C Конічні

D Грибоподібні

E Жолобуваті

/..

17

У хворого зі слинокам’яною хворобою камені утворилися в підщелепній залозі.

Яку будову має ця залоза?

A *Складна альвеолярно-трубчаста розгалужена

B Складна альвеолярно-трубчаста не розгалужена

C Проста альвеолярно-трубчаста розгалужена

D Складна альвеолярна розгалужена

E Проста трубчаста не розгалужена

/..

18

У хворого виявлено поверхневий карієс, що супроводжується демінералізацією

та руйнуванням емалі в межах дентино-емалевого сполучення. Укажіть джерело

розвитку емалі.

A *Єктодерма

B Мезенхіма зубного сосочка

C Мезенхіма зубного мішечка

D Мезодерма

E Єнтодерма

/..

19

При карієсі цементу спостерігаються деструктивні зміни в цементі: його

розсмоктування. Укажіть джерело розвитку цементу.

A *Внутрішні клітини зубного мішечка

B Зовнішні клітини зубного мішечка

C Проміжні клітини зубного епітеліального органа

D Внутрішні клітини зубного епітеліального органа

E Зовнішні клітини зубного епітеліального органа

/..

20

В результате термического ожога боковой поверхности языка у 3-х летнего

ребенка в этой области отсутствует вкусовая чувствительность. Какие клетки

послужат источником восстановления функций вкусовых почек?

A *Базальные эпителиоциты

B Поддерживающий клетки

C Сенсорные клетки

D Клетки Ито

E Поверхностные эпителиоциты

/..

21

При обследовании стоматологом больного 25 лет выявлена зубная киста. Что

является предпосылкой ее развития?

A *Остатки клеток эпителиального корневого влагалища

B Атрофия зубного сосочка

C Патология закладки эмалевого органа

D Гипоплазия периодонта

E Нарушение процессов минерализации зуба

/..

22

При обследовании слизистой оболочки твердого неба, врач стоматолог

обнаружил округлые образования, расположенные в собственной пластинке

слизистой в области шва. Скоплением каких клеток они образованы?

A *Эпителиальных

B Лимфоцитов

C Жировых

D Пигментных

E Железистых

/..

23

В результате травмы в постоянном зубе развились резорбцион-ные лакуны –

спонтанно формирующиеся поверхностные дефек-ты не пораженных кариесом

или парондонтозом зубов. Благодаря активности каких клеток происходит их

анатомическое заживле-ние?

A *Цементобластов

B Дентинобластов

C Фибробластов

D Амелобластов

E Хондробластов

/..

24

У пациента 42-лет, страдающего парадонтозом, в коронковой части пульпы

обнаружены округлые обызвествленные образова-ния диаметром 2-3 мм.

Назовите єти структуры.

A *Дентикли

B Интерглобулярный дентин

C Интерглобулярные пространства

D Склерозированный (прозрачный дентин)

E Мертвый дентин

/..

25

Інтерн одержав завдання оглянути ротову порожнину чоловіка. Було виявлено

дрібні п’ятна жовтуватого кольору на слизовій оболонці верхньої губи і слизовій

оболонці щоки по лінії змикання зубів. Як називаються дані утворення?

A Вивідні протоки сальних залоз

B Вивідні протоки губних залоз

C Вивідні протоки щічних залоз

D Вивідні протоки слинних залоз

E Гіперпігментація

/..

26

На гістологічному зрізі пульпи зуба виявлено велику кількість колагенових

волокон, що формують щільні пучки. Кровоносні судини крупні, одонтобласти

мають кубічну або плоску форму. З якої ділянки пульпи зуба виготовлено

препарат?

A Кореневої пульпи

B Коронкової пульпи

C Центрального шару

D Периферичного шару

E Проміжного шару

/..

27

На ранній стадії розвитку (4 -10 тиждень) в головному відділі зародка людини

виявляються валикоподібні потовщення, покриті тонким шаром епідермісу,

основу яких утворює мезенхіма. Що це за утворення?

A Зяброві дуги

B Зяброві щілини

C Зяброві кармани

D Піднебінні відростки

E Лобові відростки

/..

28

При обстеженні порожнини рота хворого, лікар-стоматолог виявив ділянки

десквамації епітелію та гіпертрофії сосочків язика, на латеральних поверхнях

визначаються відбитки зубів. При зборі анамнезу встановлено, що пацієнт

страждає на виразкову хворобу шлунка протягом 15 років, останнім часом

відмічається погіршення стану. Який процес в епітелії дорсальної поверхні язика

порушений?

A Кератинізації

B Проліферації

C Опсонізації

D Вакуолізації

E Трансформації

/..

29

Хворий звернувся до стоматолога зі скаргами на зубний біль, підвищення

температури до 38 градусів, слабкість, швидку втомлюваність. Після

обстеження виявлено гнійне запалення кореневої кісти (залишкової). Що є

джерелом розвитку даної патології?

A Острівці Малассе

B Острівці Лангерганса

C Фолікулоцити

D Одонтобласти

E Зубний камінь

/..

30

На гістологічному препараті представлені три нейрони: псевдоуніполярний,

біполярний та мультиполярний. Скільки аксонів можливо визначити у кожного з

перерахованих типів клітин?

A Один

B Два

C Жодного

D Багато

E Три

/..

31

На електронній мікрофотографії зображено синапс. Верхня його частина має

дрібні міхурці, а в нижній вони відсутні. Яка з них є пресинаптичною і в якому

напрямку в синапсі проходить імпульс?

A Перша, зверху вниз

B Друга, зверху вниз

C Перша, знизу вверх

D Ні одної, зверху вниз

E Перша, не проходить

/..

32

На місці зрізу нервового волокна тварині ввели речовину, що гальмує

розмноження нейролеммоцитів. Як це відобразиться на регенерації волокна?

A Регенерація припиниться

B Регенерація відбудеться за рахунок росту аксонів нейроцитів

C Регенерація буде відбуватися за рахунок розмноження леммоцитів

D Регенерація прискориться

E Регенерація уповільниться

/..

33

У новонародженого при огляді порожнини рота було діагностовано розщеплення

кінчика язика. Яке порушення нормального ходу розвитку язика привело до

виникнення даної патології?

A Непарний язиковий бугорок, який неправильно розвивається

B Незрощення мандибулярних відростків в їх латеральних ділянках

C Незрощення максилярних відростків в їх латеральних ділянках

D Неповне злиття бокових язикових бугорків

E Порушення відокремлення язика від дна ротової порожнини

/..

34

Хворий А. 43 років довгий час не отримував з їжею достатньої кількості вітаміна

С. Яку патологію розвитку підтримуючого апарата зуба слід очікувати в першу

чергу?

A Ураження періодонта

B Зроговіння епітелію ясен

C Утворення ясневих карманів

D Перебудова альвеолярної кістки

E Порушення епітелію борозни

/..

35

Cмакові бруньки язика мають форму еліпса і займають всю товщу епітелія. До їх

складу входить декілька видів клітин. За рахунок якого виду клітин проходить

регенерація сенсорних та підтримуючих клітин смакової бруньки?

A Базальних малодиференційованих клітин

B Вставних клітин

C Базальних високоспеціалізованих клітин

D Проміжних клітин

E Секреторних клітин

/..

36

Численні відростки дентинобластів за допомогою міжклітинних контактів

з’єднуються між собою. Відростки здатні до скорочення, тим самим

забезпечуючи циркуляцію тканьової рідини та насичують мінеральними

речовинами дентин та емаль. За рахунок яких органел, що входять до складу

відростків дентинобластів, відбувається це скорочення?

A Мікрофіламентів

B Апарата Гольджі

C Мітохондрій

D Лізосом

E Рибосом

/..

37

Пепсиноген виробляється головними клітинами шлунку. Для активації його в

порожнині шлунка необхідний секрет інших клітин залоз шлунку. Яку назву

мають ці клітини?

A Парієтальні

B Головні

C Шийкові

D Ендокринні

E Мукоцити

/..

38

При гістологічному дослідженні екстирпованої пульпи в її периферичному шарі

визначені клітини циліндричної форми. Яку назву мають ці клітини?

A Одонтобласти

B Фібробласти

C Моноцити

D Амелобласти

E Міофібробласти

/..

39

На гістологічному препараті визначається орган, який має кіркову та мозкову

речовину. Кіркова речовина складається з зовнішньої зони, яка містить

лімфатичні вузлики, та паракортикальної зони. У мозковій речовині розташовані

мозкові тяжі, синуси і трабекули. Який орган має дані морфологічні ознаки?

A *Лімфатичний вузол

B Селезінка

C Нирка

D Тимус

E Наднирники

/..

40

З метою дiагностики у хворої людини зробили пункцію паренхiми кровотворного

органу, де знайшли мегакарiоцити. Який це орган?

A *Червоний кiстковий мозок

B Селезiнка

C Лiмфовузол

D Мигдалик

E Тимус

/..

41

При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору.

Вкажіть клітини, яким належить означена фоторецепторна функція.

A *Паличкові нейросенсорні клітини

B Горизонтальні нейроцити

C Біполярні нейрони

D Колбочкові нейросенсорні клітини

E Гангліонарні нервові клітини

/..

42

Після перенесеної інфекційної хвороби була порушена скорочувальна активність

м'язів, що звужують та розширюють зіницю ока (паралітичний стан). Яка

функціональна система ока постраждала?

A *Акомодаційна

B Діоптрична

C Допоміжна

D Фотосенсорна

E Сльозний апарат

/..

43

Один з вiддiлів центральної нервової системи має пошарове розташування

нейроцитiв, серед яких є клiтини таких форм: зiрчастi, веретеноподiбнi,

горизонтальнi, пiрамiднi. Якому вiддiлу нервової системи вiдповiдає така

структура?

A *Корi великих пiвкуль головного мозку

B Спинному мозку

C Мозочку

D Довгастому мозку

E Гіпоталамусу

/..

44

В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку.

Визначте, відростки яких нейронів при цьому пошкоджено?

A *Аксони рухових нейронів

B Дендрити рухових нейронів

C Аксони чутливих нейронів

D Дендрити чутливих нейронів

E Дендрити вставних нейронів

/..

45

Вивчення вiдбиткiв виступiв епiдермiсу пальцiв рук (дактилоскопiя)

використовується кримiналiстaми для iдентифiкацiї особи, а також для

дiагностики генетичних аномалiй, зокрема хвороби Дауна. Який шар шкiри

визначає iндивiдуальнiсть вiдбиткiв?

A *Сосочковий

B Роговий

C Сiтчастий

D Блискучий

E Базальний

/..

46

Відомо, що сальні залози мають голокриновий тип секреції. За рахунок яких

структурних компонентів поновлюються клітини цієї залози?

A *Клітин гермінативного шару

B Клітин-себоцитів

C Міоепітеліальних клітин

D Багатошарового плоского епітелію вивідної протоки

E Одношарового кубічного епітелію вивідної протоки

/..

47

У лабораторiї переплутали маркіровку гiстологiчних препаратiв мiокарда та

скелетного м'яза. Яка структурна особливiсть дозволить визначити препарат

мiокарда?

A *Наявнiсть вставних дисків

B Периферiйне положення ядер

C Вiдсутнiсть мiофiбрiл

D Вiдсутнiсть судин

E Наявнiсть поперечної посмугованостi

/..

48

Повноцінне відновлення суглобового хряща після травми й досі залишається

невирішеною проблемою травматології. Чим зумовлена обмежена регенерація

гіалінового хряща, що розташований на суглобовій поверхні кісток?

A *відсутністю охрястя

B відсутністю ізогенних груп клітин

C Наявністю судин

D Значним механічним навантаженням

E Високим вмістом неорганічних сполук

/..

49

Було проведене дослідження з метою визначення тканинної приналежності

структур зуба. До якого типу тканин належить періодонт?

A *Щільна волокниста сполучна тканина

B Пухка волокниста сполучна тканина

C Кісткова тканина

D Ретикулярна тканина

E Жирова тканина

/..

50

На шлифі емалі зуба діагностуються лінії Ретциуса. Які фактори обумовлюють

виникнення паралельних ліній емалі (ліній Ретциуса)?

A *Періодичність зростання і вапнування призм

B Розширення емалевих призм

C Збільшення довжини емалевих призм

D Періодичність виникнення міжпризматичної речовини

E Періодичність утворення емалевих пластин і пучків

/..

51

Було проведене дослідження з метою вивчення особливостей організації

структур зуба. Які з названих компонентів зуба мають кровоносні судини?

A *Пульпа зуба

B Кутикула емалі

C Безклітинний цемент

D Дентинні канальці

E Клітинний цемент

/..

52

У жінки 48 років виявлено високу концентрацію інсуліну в крові. Підвищеною

активністю яких клітин підшлункової залози це можна пояснити?

A *В-клітин

B А-клітин

C D

D D1

E РР

/..

53

У жінки 36 років проведено дослідження дуоденального вмісту. Який вид

епітелію, що вистеляє жовчний міхур, може бути виявлений під час мікроскопії

осаду?

A *Одношаровий призматичний

B Багатошаровий незроговілий

C Багатошаровий зроговілий

D Одношаровий кубічний

E Одношаровий багаторядний війчастий

/..

54

У хворого К., 30 років, виявлена гіперфункція щитовидної залози. Яку форму при

цьому мають тироцити фолікулів?

A *Призматичну

B Веретеноподібну

C Полігональну

D Плоску

E Кубічну

/..

55

У дитини зі сколіозом виявлено низький вміст кальцію. Дефіцит якого гормону

може викликати такі порушення?

A *Кальцитоніна

B Соматостатина

C Альдостерона

D Паратгормона

E Тироксина

/..

56

У жінки, що годує немовля, знизилось виділення молока. Секреторний процес в

лактоцитах при цьому не порушений. З недостатністю якого гормону це