Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2006-2007 база / укр / Kr1 Stomat_2006-2007_WORD_profile_4_0

.rtf
Скачиваний:
25
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
247.32 Кб
Скачать

E Не одна із вищенаведених речовин

/..

62

Після черепно-мозкової травми у чоловіка 50 років була ушкоджена потилична

доля кори зправа, що спричинило таке порушення зору, як:

A *Випадіння лівих полів зору

B Випадіння правих полів зору

C Відсутність кольорового зору

D Відсутність зіничного рефлексу

E Відсутність акомодації

/..

63

У хворого підвищення мозкового кровотоку в нирках супроводжувалось

поліурією, внаслідок:

A *Зниженої реабсорбції води

B Підвищеної реабсорбції води

C Підвищеної фільтрації води

D Зниженої фільтрації води

E Зниженої реабсорбції Na+

/..

64

Підвищення швидкості сечоутворення супроводжується активним виведенням

сечовини, перш за все, внаслідок:

A *Зниження її реабсорбції

B Підвищення її реабсорбції

C Зниження фільтрації

D Підвищення її секреції

E Підвищення її фільтрації

/..

65

В експерименті на щурі провели перетин еферентних гілок n. Vagus, які

іннервують слизову кишківника. Як при цьому зміниться секреція кишкового

соку?

A *Суттєво не зміниться

B Суттєво збільшиться

C Суттєво зменшиться

D Припиниться

E Зменшиться, потім відновиться

/..

66

Після травми спинного мозку у хворого спостерігалось ускладнення рефлексу

розширення зіниці, що, ймовірно, пов’язано з порушенням таких сегментів, як:

A *C8 – Th1

B C3 – C4

C Th3 – Th5

D C1 – C3

E Th1 – Th3

/..

67

При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у

пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковій провідності, що могло бути

пов’язане з захворюванням:

A *Середнього вуха зліва

B Середнього вуха зправа

C Внутрішнього вуха зліва

D Внутрішнього вуха зправа

E Зовнішнього вуха зправа

/..

68

Хворому з набряком легенів внутрівенно був введений маніт, який в нирках:

A *Фільтрується і не реабсорбується

B Фільтрується і частково реабсорбується

C Фільтрується і повністю реабсорбується

D Не фільтрується

E Реабсорбується і секретується

/..

69

При гіповентиляції під час запалення легенів спостерігається респіраторний

ацидоз, внаслідок:

A *Надлишку СО2 в крові

B Нестачі СО2 в крові

C Надлишку О2 в крові

D Нестачі О2 в крові

E

/..

70

Внаслідок вживання переважно рослинної їжі у жінки 36 років спостерігався

алкалоз, що викликало в нирках:

A *Зниження реабсорбції бікарбоната

B Підвищення реабсорбції бікарбоната

C Зниження реабсорбції натрія

D Підвищення реабсорбції натрія

E Підвищення реабсорбції води

/..

71

При призначенні антибіотиків пеніцилінового ряду лікар повинен декілька

збільшувати дозу, враховуючи, перш за все, що ці препарати:

A *Секретуються в нирках

B Реабсорбуються в нирках

C Фільтруються в нирках

D Не фільтруються в нирках

E Синтезуються в нирках

/..

72

Функціональна залишкова ємність складається з наступних об’ємів:

A * Резервного об’єму видиху та залишкового об’єму.

B Резервного об’єму вдиху та залишкового об’єму.

C Резервного об’єму вдиху, дихального об’єму, резервного об’єму видиху та

залишкового об’єму.

D Резервного об’єму видиху та дихального об’єму.

E Резервного об’єму вдиху та дихального об’єму.

/..

73

Транспорт газів із альвеол легень у кров та у зворотньому напрямку

здійснюється за механізмом:

A * Дифузії.

B Секреції.

C Активного транспорту.

D Фільтрації.

E Осмосу.

/..

74

Котрі з наведених нижче рецепторів беруть участь у рефлексі Герінга-Брейера:

A * Розтягнення.

B Хеморецептори.

C Іритантні.

D Юкстакапілярні.

E Юкстаальвеолярні.

/..

75

Як зміниться характер дихання при локальному пошкодженні пневмотаксичного

центру? Спостерігатиметься:

A * Брадипное.

B Тахіпное.

C Диспное.

D Апное.

E Ейпное.

/..

76

Периферичні хеморецептори, які беруть участь у регуляції дихання,

локалізуються в:

A * Дузі аорти, каротидному синусі.

B Кортієвому органі, дузі аорти, каротидному синусі.

C Капілярному руслі, дузі аорти.

D Капілярному руслі, каротидному синусі.

E Кортієвому органі, каротидному синусі.

/..

77

Пацієнт скаржиться на зниження зусилля, яке здатне розвинути його жувальні

м’язи. Яким методом дослідження можна перевірити скаргу пацієнта?

A * Гнатодинамометрії.

B Динамометрії.

C Електроміографії.

D Сфігмографії.

E Мастікаціографії.

/..

78

Після проведення новокаїнової блокади чутливого нерву під час видалення зуба,

було виявлено, що на малу силу подразнення пацієнт реагує, а дію більш

сильного подразника не сприймає. Що лежить в основі цього феномену?

A * Явище парабіозу.

B Акомодація.

C Адаптація.

D Активація натрієвих каналів.

E Активація кальцієвих каналів.

/..

79

У стоматологічну поліклініку звернувся хворий із скаргами на порушення функції

жувальних м’язів. Який метод оцінки у цьому випадку можна рекомендувати?

A * Мастікаціографії.

B Гнатодинамометрії.

C Динамометрії.

D Міографії.

E Правильна відповідь відсутн.

/..

80

В експерименті необхідно оцінити рівен збудливості тканини. Для цього доцільно

визначити:

A * Поріг деполяризації.

B Потенціал спокою.

C Критичний рівень деполяризації.

D Амплітуду ПД.

E Тривалість ПД.

/..

81

В ортопедичній практиці при переломах кісток, особливо нижніх кінцівок,

використовують речовини з кураре подібним ефектом. Яка основна мета їх

застосування?

A * Ліквідація м’язового тонусу.

B Зниження критичного рівня деполяризацї.

C Активування калій-натрієвої помпи.

D Порушення синтезу холін естерази.

E Руйнування АТФ.

/..

82

В організмі людини в результаті тривалого еволюційного розвитку

сформувались наступні типи травлення:

A * Порожнинне, внутрішньоклітинне, мембранне.

B Мембранне, дистантне.

C Позаклітинне, внутрішньоклітинне.

D Внутрішньоклітинне (фагоцитоз).

E Пристінкове, внутрішньоклітинне.

/..

83

До складу слини входять рекрети:

A * Вода, іони, мікроелементи.

B Вуглекислий газ, сечовина, сечова кислота.

C ?-амілаза, мальтаза.

D Лізоцим, муцин.

E Продукти життєдіяльності мікробів.

/..

84

До складу слини входять речовини, які синтезуються в секреторних клітинах –

секрети:

A * ?-амілаза, мальтаза, муцин, лізоцим, нуклеази.

B Вода, іони, мікроелементи.

C Вуглекислий газ, сечовина, сечова кислота.

D Продукти життєдіяльності мікробів.

E Молочна кислота, креатин.

/..

85

У складі слини виділяють екскрети:

A * Вуглекислий газ, сечова кислота, молочна кислота.

B Лізоцим, муцин.

C Мальтаза, амілаза.

D Продукти життєдіяльності мікробів.

E Вода, мікроелементи, іони.

/..

86

За умов введення новокаїну, місцевого анестетика, відбувається інактивація

наступних каналів:

A * Натрієві канали.

B Калієві канали.

C Кальцієві канали.

D Хлорні канали.

E Магнієві канали.

/..

87

Na+, К+- помпа:

A * Здійснює все перераховане.

B Бере участь в антипорті.

C Енергозалежна.

D Обмінює три внутрішньоклітинні іони Na+ на два позаклітинні іони К+.

E Є електрогенним механізмом обміну, що створює загальний негативний заряд

на внутрішній поверхні клітинної мембрани.

/..

88

Як впливає оксид азоту на тонус судин?

A * Призводить до вазодилятації.

B Збільшує тонус судин.

C Посилює скорочення гладких м’язів стінки судин.

D Не змінює тонус судин.

E Призводить до вазоконстрикції.

/..

89

Зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну вправо відбувається за таких умов:

A * Збільшення температури, зменшення рН, збільшення рСО2, збільшення

вмісту 2,3-дифосфогліцерату.

B Зменшення температури, зменшення рН, збільшення рСО2, збільшення вмісту

2,3-дифосфогліцерату.

C Збільшення температури, збільшення рН, збільшення рСО2, збільшення вмісту

2,3-дифосфогліцерату.

D Збільшення температури, збільшення рН, зменшення рСО2, збільшення вмісту

2,3-дифосфогліцерату.

E Збільшення температури, зменшення рН, зменшення рСО2, збільшення вмісту

2,3-дифосфогліцерату.

/..

90

Нормальне розслаблення скелетних м’язів безпосередньо залежить від:

A * Активного транспорту іонів кальцію у саркоплазматичний ретикулум.

B Зменшення концентрації АТФ у саркомері.

C Зниження стимуляції мембрани м’язового волокна.

D Підвищення руйнування нейромедіатора – ацетилхоліну – в синапсі.

E Збільшення внутрішньоклітинного рН.

/..

91

Вкажіть місце локалізації пучка Гісса:

A * У міжшлуночковій перегородці.

B На верхівці серця.

C У міжпередсердній перетинці.

D Поряд з двостулковим клапаном.

E Поряд з тристулковим клапаном.

/..

92

Основні характеристики синоатріального ритму скорочення серця:

A * Частота 60-80 ударів за 1 хв, послідовне скорочення передсердь і шлуночків.

B Частота 60-80 ударів за 1 хв, одночасне скорочення передсердь і шлуночків.

C Частота 30-40 ударів за 1 хв, послідовне скорочення передсердь і шлуночків.

D Частота 30-40 ударів за 1 хв, майже одночасне скорочення передсердь і

шлуночків.

E Частота 5-10 ударів за 1 хв, скорочення шлуночків.

/..

93

Фаза абсолютної рефрактерості в міокарді триває під час наступних фаз

потенціалу дії:

A * Усіх вказаних фаз.

B Овершута.

C Фази плато.

D Фази швидкої початкової реполяризації.

E Фази швидкої деполяризації.

/..