Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
9
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
393.24 Кб
Скачать

тому з приводу гострого серозного періодонтиту. Кореневий канал

запломбований пастою з гідроокисом кальцію. Дитина скарг не пред’являє.

Об’єктивно: герметична тимчасова пломба в 21 зубі збережена, ознаки запалення

періодонту відсутні. На R-граммі: ріст кореня не визначається (його довжина не

збільшена), верхівка не сформована, верхівковий отвір не закритий, ознак

хронічного запалення періодонту немає. Якою повинна бути подальша

лікувальна тактика?

A * Повторний контроль через 3 місяці.

B Промивання та висушування каналу, повторна обтурація гідроксидом кальцію,

накладання герметичної пов’язки. Контроль через 3 –6 місяців.

C Змінити герметичну пов’язку на постійну пломбу.

D Видалення пасти з каналу, його інструментальна та медикаментозна обробка,

заповнення гідроксидом кальцію з виведенням його за верхівковий отвір,

накладання герметичної пов’язки. Контроль через 3 місяця.

E Видалення пасти з каналу та його постійна обтюрація традиційними методами.

/..

45

На якому етапі медичної евакуації надається перша стоматологічна допомога?

A *МПП

B МПБ

C МПР

D ОмедБ

E

/..

46

На якому етапі медичної евакуації проводять остаточну зупинку кровотечі.

A *ОмедБ

B МПП

C МПБ

D МПР

E

/..

47

Розчин перекису водню можна використовувати з дня приготування за умов

збереження його у накритій посудині в темному місці:

A *7 діб

B 14 діб

C 17 діб

D 5 діб

E

/..

48

Стоматологічне приміщення дезинфікують шляхом:

A *Дворазового протирання 1-\% розчином хлораміну Б

B Протиранням мийного засобу “лотос”

C Дворазового протирання розчином “Дихлор 1”

D 3-\% розчином перекису водню

E

/..

49

Пацієнту К. по показанням виготовляється металокерамічні протези з опорою на

47,44 34,37 зуби. Пацієнт не переносить місцеві анестетики. Який вид

знеболювання показаний в цій клінічній ситуації ?

A *Наркоз

B Аплікаційна анестезія

C Фізичні методи знеболення

D Знеболення охолодженням

E

/..

50

Пацієнту перед протезуванням необхідно видалити корінь 42 зуба. Який вид

знеболення показаний в цій клінічній ситуації?

A *Термінальна інцизивна

B Двустороння мандибулярна

C Ментальна

D Язична

E

/..

51

З якої кількості частин складається нижня щелепа у плода?

A 2 *

B 3

C 4

D 1

E

/..

52

Ребенку 12 лет , при профилактическом осмотре был поставлен диагноз острый

начальный кариес 11,12. При объективном обсследовании КПУ +кп =9. В

анамнезе частые распираторные заболевания. Сколько раз в году необходимо

проводить лечебно-профилактические мероприятия?

A 3-4 раз в году

B 2 раз в году

C 1 раз в году

D

E

/..

53

Ребенку 8 лет при осмотре врачом – стоматологом на приеме поставлен диагноз

–острый начальный кариес 21,12. КПУ +кп= 3. Был проведен курс

реминерализирующей терапии с использованием аппликаций 3\% раствора

ремодента (10 сеансов), 0,1\% раствором фторида натрия (8 сеансов). Каким

объективным методом оценить эффективность проведенной ремтерапии?

A Витальной окраской очага 2 \% водным раствором метиленового синего до

начала и после окончания курса ремтерапии

B Окраска раствором Люголя

C Электроодонтометрии

D рентгенографии

E

/..

54

Больному К. во время санации, поставлен диагноз хронический глубокий кариес

36,46,24. В анамнезе гипотиреоз, хронический энтероколит. Какой метод лечения

целесообразен у данного пациента?

A Местное (препарирование, пломбирование) и общее (витамины,

микроэлементы)

B Местное: препарирование,пломбирование

C Реминерализирующая терапия

D Покрытие фторлаком

E

/..

55

При профосмотре у рабочего завода выявлено меловидное пятно на

вестибулярной поверхности 21 зуба, локализованное в пришеечной области.

Пятно имеет матовую шероховатую поверхность, окрашивающуюся 2\%-ным

раствором метиленовым синим. Субъективные жалобы отсутствуют. Наиболее

вероятный диагноз:

A ос. начальный кариес;

B системная гипоплазия эмали;

C пятнистая форма флюороза

D хр. начальный кариес.

E

/..

56

Хворій Ш., 45 років, було встановлено діагноз: загострення хронічного

генералізованого пародонтиту ІІ ступеню важкості. Останнім часом хвора

відмічає погіршення самопочуття, шкіряний зуд, сухість в порожнині рота. Який з

вказаних методів додаткового обстеження необхідно провести даній пацієнтці

насамперед?

A Визначення вмісту цукру в крові

B Визначення вмісту вітаміну С в крові

C Загальний розгорнутий аналіз крові

D Імунологічне дослідження.

E Визначення вмісту заліза в крові

/..

57

Хвора в черзі на прийом до лікаря-стоматолога поскаржилась на погане

самопочуття, нудоту, біль в животі, головний біль. Вона зробила спробу

піднятись, але похитнулась і впала, втративши свідомість, хвору перенесли на

кушетку в кабінеті. Об”єктивно: блідість, сухість, зниження тургору шкіри,

м”якість очних яблук, слабкість реакції зіниць на світло, дихання глибоке гучне,

запах ацетону під час видоху, пульс слабкий, 70 уд на хв, АТ 70/40 мм тр ст.

Назвіть стан, який розвинувся у хворої?

A Гіперглікемічна діабетична кома

B Наднирникова кома

C Непритомність

D Гіпоглікемічна кома

E Колапс

/..

58

Родители ребёнка 5 лет обратились с жалобами на сосание пальца. В полости

рта прикус временный. Дистальные поверхности вторых временных моляров

смыкаются в вертикальной плоскости, контактируют одноимёнными буграми. К

какой диспансерной группе следует отнести данного ребёнка?

A 2 группе

B 1 группе

C Здоровые дети

D 3 группе

E 4 группе

/..

59

Скiльки виявляэться різновидів червоного вовчака?

A три

B дві

C чотири

D п'ять

E

/..

60

Застосування кератолiтичних засобiв показане при:

A волосатому язицi

B запальному глоситi

C складчастому язицi

D десквамативному глоситi /"географiчному" язицi/

E ромбоподiбному глоситi

/..

61

Для лiкування токсико-алергiчної форми багатоформної ексудативної еритеми в

гострий перiод не слiд призначати

A антибiотики

B натрiю тiосульфат

C супрастин

D кортикостероїди

E левамiзол

/..

62

У продромальний перiод багатоформної ексудативної еритеми призначають

A супрастиновi ванночки

B кортикостероїди за схемою

C бонафтон усередину

D антибiотики мiсцево

E сульфанiламiди всередину

/..

63

Ящур проявляється:

A одиничними пухирцевими висипаннями на твердому пiднебiннi, яснах, на межi

мiж слизовою оболонкою i шкiрою, у мiжпальцевих складках, нiгтьових

фалангах

B множинними висипаннями пухирiв на шкiрi i слизовiй оболонцi рота

C iзольованим ураженням червоної облямiвки губ

D множинними згрупованими висипаннями по всiй слизовiй оболонцi порожнини рота

E -

/..

64

Оперiзуючий лишай диференцiюють за характером болю з?

A невралгiєю трiйчастого нерва

B алергiчним стоматитом

C багатоформною ексудативною еритемою

D пухирчаткою

E сифiлiсом

/..

65

Під час профілактичного огляду 3А класу у трьох дітей був виявлений

катаральний гінгівіт, який був пов’язаний з аномаліями розташування зубів. До

якої диспансерної групи треба включити цих дітей?

A *3-тя група

B 2-га група.

C 1-ша група.

D 4-та група.

E 5-та група.

/..

66

Пациент 50 лет обратился в РСП с жалобами на чувствительность зубов к

сладкому, потемнение передних зубов в/ч. Объективно: 14,13, 12, 11, 21, 22, 23,

24 зубы изменены в цвете за счет истончения и фрагментарного отсутствия

вестибулярной эмали. Губная поверхность гладкая, блестящая, плотная при

зондировании. Какая общая патология могла вызвать такое состояние?

A *Гипофункция щитовидной железы.

B Гипофункция поджелудочной железы.

C Гипофункция половых желез.

D Гиперфункция надпочечников.

E Цирроз печени.

/..

67

Пациентка 25 лет обратилась в РСП с жалобами на выраженную

чувствительность зубов нижней челюсти. Из анамнеза известно, что впервые

жалобы такого характера появились около полугода назад и со временем

несколько усилились. При осмотре 44, 43, 33, 34 зубов в близи

эмалево-цементной границы обнаружены поверхностные щелевидные

повреждения эмали глубиной до 0,2 мм, длиной 3 - 3,5 мм с плотной блестящей

поверхностью, которая не окрашивается метиленовым синим. Какой план

лечения является наиболее рациональным в данном случае?

A *Экзо- и эндогенная реминерализирующая терапия.

B Закрытие дефектов 44, 43, 33, 34 зубов пломбами из стеклоиономерного цемента.

C Закрытие дефектов 44, 43, 33, 34 зубов композитными пломбами.

D Протезирование 44, 43, 33, 34 зубов.

E Пломбировка дефектов 44, 43, 33, 34 зубов и назначение эндогенной

реминерализирующей терапии

/..

68

Пациентка 50 лет обратилась к стоматологу с жалобами на косметический

дефект резцов верхней челюсти. Заболевание щитовидной железы и ЖКТ в

анамнезе. Объективно: смыкание зубов во фронтальном участке

ортогнатическое, в верхней трети 12, 11, 21, 22 зубов обнаружены дефекты

эмали округлой формы, расположенные в поперечном направлении. Дно

дефектов гладкое, блестящее, твердое, образовано пигментированным

дентином. Со слов пациентки дефекты 12, 11, 21, 22 зубов со временем

увеличиваются и углубляются. Каков наиболее вероятный диагноз?

A * Эрозия эмали

B Травматический скол эмали

C Хронический средний кариес.

D Эрозивная форма флюороза.

E Эрозивная форма гипоплазии эмали.

/..

69

Девушка 23-х лет обратилась к стоматологу с жалобами на ощущения чувства

прилипания, верхних зубов к нижним при смыкании челюстей. Объективно: эмаль

зубов матовая, истончена, местами полностью отсутствует, обнажая

пигментированный дентин. Известно, что пациентка выпивает до 10 бутылок

кока-колы в день. Каков наиболее вероятный диагноз?

A *Некроз твердых тканей.

B Патологическое стирание зубов.

C Флюороз.

D Гипоплазия эмали.

E неудовлетворительная гигиена полости рта

/..

70

Ранней весной жительница города Ананьева, сорока лет, обратилась в РСП с

жалобами на острую боль в 16 зубе, возникающую от термических

раздражителей. Объективно: в 16 зубе рецессия десны с вестибулярной

стороны 2 мм. Какие лечебные мероприятия необходимо провести в это посещение?

A *Покрытие 16 зуба реминирализирующим лаком.

B Депульпирование 16 зуба.

C Гингивопластика в области 16 зуба.

D Пломба на вестибулярную поверхность 16 зуба.

E Покрытие 16 зуба временной искусственной коронкой.

/..

71

Пациентка О., 42-х лет, обратилась в терапевтическое отделение РСП с

жалобами на боль в 16 зубе при накусывании, особенно с утра. При

исследовании окклюзии обнаружен гиперконтакт на 16, 46 зубах.

Рентгенологически: в 16 зубе пломба на 1/3 высоты коронки, корневые каналы не

рентгенконтрастны, периодонтальная щель медиально-дистального и небного

корней в апикальной области расширена. Назовите этиологическое лечение

гранулирующего периодонтита 16 зуба в данной ситуации.

A *Устранение гиперконтакта на 16 зубе.

B Депульпирование 16 зуба и введение кальций-содержащего материала.

C Депульпирование 16 зуба с выведением постоянного пломбировочного

материала за верхушку.

D Назначение переоральных противовоспалительных препаратов.

E Покрыти16 зуба искусственной коронкой.

/..

72

При профілактичному огляді дитини 12 років було встановлене КПУ+кп – 5.

Визначите ураженість карієсом даної дитини за даними ВООЗ (1980)?

A * Висока

B Дуже низька

C Низька

D Помірна

E Дуже висока

/..

73

У больной Д. 43 лет,при обследовании выявлены болезненность при пальпации

жевательных мышц и затрудненное открывание рта.Окклюзионные нарушения

не определены. Каковы вероятные причины этого состояния?

A Мышечно-суставная дисфункция

B Артрит ВНЧС

C Артроз ВНЧС

D Подвывих ВНЧС

E Анкилоз ВНЧС

/..

74

При обследовании больного М. 52 лет, стоматолог проводит зондирование

пародонтальных карманов и вносит данные в одонтопародонтограмму. Для

зондирования применяется пародонтальный зонд. На каком уровне расположена

маркировочная часть зонда по рекомендации ВОЗ?

A 3,5-5,5 мм

B 2,5-3,5 мм

C 0,5-3,5 мм

D 1,0-2,0 мм

E 1,5-2,5 мм

/..

75

Дитина 5, 5 років. Інфантильне ковтання. Між передніми зубами є вертикальна

щілина 2 мм. До якої групи диспансерного спостереження за Ф.Я. Хорошилкіною

слід віднести дану дитину і в перебігу якого часу слід проводити його активне

спостереження?

A * 2 група, 6 місяців

B 1 групу, 3 місяці

C 3 група, 9 місяців

D 2 група, 1 місяць

E 4 група, 12 місяців

/..

76

Тактика врача в отношении зубов, находящихся в щели перелома при наличии

глубоких зубодесневых карманов

A * удаление

B консервативное лечение

C шинирование быстротвердеющей пластмассой

D шинирование с помощью лигатурной проволоки

E лечение с применением антибиотиков

/..

77

Хворий 40 років скаржиться на постійний біль у скронево-нижньощелепному

суглобі ліворуч, що посилюється при відкриванні рота. При зовнішньому огляді

встановлено зниження нижньої третини обличчя. Яким чином необхідно

здійснити пальпацію суглобу?

A * Крізь слухові ходи

B Над верхньощелепним горбом

C На вздовж тіла нижньої щелепи

D Позаду вушної раковини

E Над виличною кісткою

/..

78

Хворий 60 років звернувся для корекції базису повного знімного протезу на

верхню щелепу, виготовленого 3 дні тому. Об’єктивно: по перехідній складці

розташована щілиноподібна виразка сірувато-рожевого кольору, вкрита гнійним

жовтим ексудатом. При бактеріологічному досліджені виявлено паличку Коха.

Визначте ураження слизової.

A *Туберкульозна виразка

B Декубітальна виразка

C Сифілітична виразка

D Ракова виразка

E Протезний стоматит

/..

79

Хвора 35 років звернулась зі скаргами на запалення ясен, що з’явилось через

місяць після фіксації металокерамічного мостоподібного протеза. При огляді

виявлено генералізовану інфільтрацію ясенного краю і міжзубних сосочків з

наявністю ерозованих дугоподібних папул, які утворюють стрічку сірувато-білого

кольору. Реакція Васермана позитивна. Ваша тактика.

A *Спрямувати хвору до вендиспансеру

B Зняти мостоподібний протез

C Провести алергічні проби

D Призначити хворій полоскання

E Провести специфічне лікування

/..

80

На прийомі в лікаря ортопеда стоматолога пацієнтові після торусальної анестезії

стали погано: бліді губи й щоки, набряклість обличчя, осиплість голосу. Який

патологічний стан розвинувся у пацієнта?

A *набряк Квинке

B кардиогенний шок

C травматичний шок

D колапс

E септичний шок

/..

81

Хвора Д., 45 років звернулась з метою протезування зубів. Перебуває на

диспансерному обліку з приводу лейкоплакії слизової оболонки ротової

порожнини. Об’єктивно: відсутні 14, 15, 16 і 24, 25, 26. Яка конструкція зубного

протезу показана хворій?

A *Мостоподібний суцільнолитий

B Мостоподібний штамповано-паяний

C Частковий знімний пластинчатий

D Бюгельний

E Протезування протипоказане

/..

82

Хвора Н., 52 років, звернулась з метою протезування зубів. Перебуває на

диспансерному обліку з приводу червоного плаского лишаю слизової оболонки

ротової порожнини. Об’єктивно: відсутні 44, 45, 46 і 34, 35, 36. Яка конструкція

зубного протезу показана хворій?

A *Мостоподібний суцільнолитий

B Мостоподібний штамповано-паяний

C Частковий знімний пластинчатий

D Бюгельний

E Протезування протипоказане

/..

83

Хворий Р., 50 років, скаржиться на травмування язика краєм металевої коронки.

Об’єктивно: на правій боковій поверхні язика - виразка до 1 см в діаметрі,

неправильної форми, з підритими краями, оточуючі тканини ущільнені, мають

хрящеподібну консистенцію. Дно виразки вкрите брудно-сірим нальотом,

неприємний запах з рота. Збільшені до 1,5 см підщелепні лімфовузли, безболісні

при пальпації. Який діагноз у даного хворого?

A *Рак язика

B Трофічна виразка

C Туберкульозна виразка

D Декубітальна виразка

E Сифілітична виразка

/..

84

Хворий М., 48 років звернувся зі скаргами на хрускіт та клацання в СНЩС,

ниючий біль в суглобах, обмеженість рухів нижньої щелепи під час їжі.

Об’єктивно: прикус ортогнатичний, спостерігається зміщення нижньої щелепи в

стані центральної оклюзії вбік від серединної лінії та S-подібний рух нижньої

щелепи при відкриванні рота. Для усунення оклюзійних порушень, що викликали

виникнення дисфункційного стану скронево-нижньощелепного суглоба

планується проведення вибіркового зашліфовування за методом Jancelson. Яка

з зазначених умов є основною в випадку проведення вибіркового

зашліфовування зубів при стійких функціональних зміщеннях нижньої щелепи?

A *Збереження вершин піднебінних верхніх і щічних нижніх горбків та країв зубів

B Збереження вершин піднебінних горбків верхніх зубів

C Збереження вершин щічних горбків нижніх зубів.

D Збереження країв зубів

E Збереження вершин щічних верхніх і нижніх язичних горбків та країв зубів

/..

85

Хворий М., 46 років звернувся зі скаргами на незначний біль в ділянці правого

СНЩС, що посилюється при пережовуванні їжі, клацання в суглобах при

відкриванні та закриванні рота. Вперше зазначені симптоми виникли тиждень

тому, після лікування у стоматолога. При об,єктивному обстеженні виявлено

стрибкоподібний рух нижньої щелепи зі зміщенням її вправо. . Яскраво

вираженого розтягування м,язово-зв'язкового апарату не спостерігається. На

рентгенограмі права суглобова головка нижньої щелепи розміщується перед

схилом суглобового горбка, не контактуючи з ним. Встановлено діагноз:

Правосторонній звичний вивих СНЩС. Виберіть метод лікування.

A *Лігатурне міжщелепне скріплення зубів

B Апарат Петросова

C Апарат Ядрової

D Апарат Шредера

E Апарат Померанцевої-Урбанської

/..

86

Хвора 32 років звернулась з приводу естетичного недоліку у фронтальній

ділянці нижньої щелепи. Об’єктивно: зубні ряди збережені. Зуби інтактні.

Патологічна рухомість 41,42 зубів І-ІІ ступеня. Шийки оголені. Патологічні

зубоясеневі кишені тільки в області цих зубів. Укажіть причину захворювання?

A * Первинна травматична оклюзія

B Вторинна травматична оклюзія

C Комбінована травматична оклюзія

D Ускладнення карієсу

E Захворювання слизової оболонки порожнини рота

/..

87

Хворий 52 років скаржиться на біль у боковій ділянці нижньої щелепи при

прийомі їжі. Об’єктивно: зубні ряди збережені. Зуби інтактні. Коронкова частина

44,45 зубів відновлена композитними пломбами, визначається симптом

тремтіння. Чим зумовлений цей симптом?

A * Наявністю супраконтактів

B Вторинною травматичною оклюзією

C Комбінованою травматичною оклюзією

D Ускладненням карієсу

E Захворюванням слизової оболонки порожнини рота

/..

88

Хвора 27 років, звернулась з приводу протезування зубів нижньої щелепи.

Об’єктивно: зубна формула 36 35 34 33 31 41 42 43 44 45 46. Зуби мають

рухомість І-ІІІ ступеня. Який із зазначених методів обстеження слід використати?

A * Рентгенографію

B Реографію

C Гальванометрія

D Електроміографія

E Міотонометрія

/..

89

Хворий 52 років скаржиться на біль у фронтальній ділянці нижньої щелепи при

прийомі їжі. Об’єктивно: зубні ряди збережені. Зуби інтактні. Патологічна

рухомість 41,42, 31, 32 зубів І ступеня. Коронкова частина цих зубів відновлена

порцеляновими коронками. На рентгенограмі резорбція кісткової тканини тільки в

області цих зубів. Укажіть причину захворювання.

A * Первинна травматична оклюзія

B Вторинна травматична оклюзія

Соседние файлы в папке 2007_2008