Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
129.54 Кб
Скачать

Vіі. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття

Розподіл балів, що можуть отримати студенти:

При засвоєнні теми № 21-22 із змістовного модулю №2 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертуються у бали наступним чином:

Оцінка

Бали

“5”(відмінно)

6 балів

“4” (добре)

4 балів

“3”(задовільно)

2 балів

“2” (незадовільно)

0 балів

Технологічна карта заняття

№ з/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Рівень засво-

єння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл часу (хв.)

1.

2.

3.

Підготовчий етап

Організаційні заходи

Постановка навчальних цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь

1. Вимоги до санітарно-гігіє­нічного режиму в операцій­ній.

2. Види прибирань в опера­цій­ній.

3. Методики і засоби для хірургічної обробки рук та операційного поля.

ІІ

ІІ

ІІ

Індивідуальне

опитування

Тести ІІ р.

П.1 "Актуальність теми"

П.2 "Навчальні цілі"

Таблиця: хірургічна обробка рук

Таблиця: обробка операційного поля

Таблиця: засоби для прибирання в опера­ційній.

1-3

5

15

4.

Основний етап

1. Приготування дезінфікуючих розчинів для прибирання операційної.

2. Методика проведення генерального прибирання операційної.

3. Приготування первомуру для хірургічної обробки рук.

4. Правила одягання операційної білизни.

5. Транспортування хворого в операційну і з операційної.

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

Професійний тренінг у вирі­шенні нетипо­вих клінічних задач

Практичний тренінг

Заняття проводиться в операційному блоці

Каталка

Засоби для прибирання операційного блоку

Операційна білизна

Задачі ІІІ р.

10

15

10

10

10

5.

6.

7.

Заключний етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок

Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання (основна і додаткова література за темою)

ІІІ

Індивідуальний контроль навичок

Задачі ІІІ р.

“Короткі” методич­ні вказівки до робо­ти на практичному занятті.

12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Методичні вказівки 2 курс, догляд за хворими