Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
229.38 Кб
Скачать

Vіі. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття

Розподіл балів, присвоюваних студентам:

При засвоєнні теми №24 із змістовного модулю №2 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертуються у бали наступним чином:

Оцінка

Бали

“5”(відмінно)

6 балів

“4” (добре)

4 балів

“3”(задовільно)

2 балів

“2” (незадовільно)

0 балів

Технологічна карта заняття

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Рівень засво-

єння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл часу (хв.)

1.

2.

3.

Підготовчий етап

Організаційні заходи

Постановка навчальних цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь

1. Історія розвитку ан­тисептики як метода

2. Класифікація методів антисептики

3. Принципи, що лежать в основі механічної антисептики

4. Засоби фізичної анти­септики

5. Класифікацію хімічних антисептичних засобів

6. Засоби біологічної антисептики, класифі­кація антибіотиків

І

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

Індивідуальне

опитування

Тести ІІ р.

П.1 "Актуальність теми"

П.2 "Навчальні цілі"

Таблиця: шляхи розповсюдження інфекції

Таблиця: види антисептики.

Таблиця: засоби фі­зичної антисептики

Таблиця: класифікація хімічних антисептиків

Таблиця: класифікація антибіотиків

1-3

5

30

4.

Основний етап

  1. Провести підбір ан­тисептичних засобів в залежності від виду гнійно-септичної патології

  2. Оволодіти прописами основних комбінова­них антисептичних засобів

  3. Організувати догляд за хворим із анаеробною хірургічною інфекцією

ІІІ

ІІІ

ІІІ

Професійний тренінг у вирі­шенні нетипових клінічних задач

Практичний тренінг

Хворі на гнійно-септичні хірургічні захворювання в гнійній перев’язочній

Задачі ІІІ р.

15

15

10

5.

6.

7.

Заключний етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок

Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання (основна і додаткова література за темою)

ІІІ

Індивідуальний контроль навичок

Тести ІІІ р.

Тести ІІІ р.

Задачі ІІІ р.

“Короткі” методич­ні вказівки до робо­ти на практичному занятті.

12

Соседние файлы в папке Методичні вказівки 2 курс, догляд за хворими