Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
хирургия / ТЭЛА.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
283.14 Кб
Скачать

III. Учбові завдання для самостійної підготовки студента до практичного заняття.

III.1. Мінімальний базовий рівень знань та навиків, що необхідні для освоєння теми

 1. Топографоанотомічні особливості легенів та легеневих судин

 2. Патоморфологічні зміни та патофізіологія ТЕЛА

 3. Методика опиту та фізі кального обстеження хворого з ТЕЛА

III.2. Конкретні цілі самопідготовки студента до практичного заняття.

III.2.1. Використовуючи базовий рівень знань, вивчити теоретичний матеріал за темою заняття та знати відповіді на контрольні запитання за темою:

 1. Класифікація та етіопатогенез ТЕЛА.

 2. Клінічна симптоматика та перебіг ТЕЛА.

 3. Сучасна діагностика даної патології (лабораторна, інструментальна).

 4. Перелік схожих клінічних захворювань з якими необхідно проводити диференційну діагностику ТЕЛА.

 5. Методики лікування ТЕЛА. Вибір лікувальної тактики.

 6. Основні принципи патогенетично обумовленої консервативної терапії ТЕЛА.

 7. Види оперативних втручань та показання до їх використання у хворих на ТЕЛУ.

 8. Експертиза непрацездатності хворих з ТЕЛА, принципи реабілітації, показання для диспансерного нагляду.

III.2.2. Використовуючи теоретичні знання за темою знати теоретично техніку виконання та бути готовим до освоєння на практичному занятті практичних навиків (вмінь) за темою заняття:

 1. Проведення клінічного обстеження хворого з ТЕЛА у палаті: опит (скарги, опит за системами, анамнез захворювання та життя); оцінка загального стану та зовнішнього виду; обстеження стану серцево – судинної системи, органів дихання, черевної порожнини.

 2. Виділення провідного клінічного симптому чи синдрому захворювання та «Locus morbi», визначення специфічних симптомов ТЕЛА.

 3. Поставити найбільш вірогідний чи синдромний діагноз захворювання у пацієнта.

 4. Призначити план додаткового обстеження (лабораторного та інструментального) та оцінити його результати.

 5. Провести диференціальну діагностику захворювань зі схожою клінічною картиною.

 6. Сформулювати клінічний діагноз хворого з урахуванням класифікації захворювання, наявністю ускладнення та супутньої патології.

 7. Вміти надавати першу невідкладну лікарську допомогу хворому з ТЕЛА.

 8. Визначити індивідуальну лікувальну тактику для хворого.

 9. Назначити патогенетично обумовлену консервативну терапію ТЕЛА.

 10. Вибрати метод операції при наявності показань до неї при ТЕЛА.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке хирургия