Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я україни / пмк по _стор_ї україни перший р_вень.rtf
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
384.39 Кб
Скачать

Змістовний модуль 2.

28. У XVІ ст. більша частина українських земель опинилася під владою:

А. Польщі

Б. Молдавії

В. Литви

Г. Москви

Д. Тевтонського ордену.

29. Українські землі перейшли зі складу Великого князівства Литовського до складу Королівства Польського в результаті:

А. Кревській унії 1385 р.

Б. Городельській унії 1413 р.

В. Люблінській унії 1569 р.

Г. Берестейській унії 1596 р.

Д. Ужгородської унії 1649 р.

30. Держава Річ Посполита була створена в результаті:

А. Кревській унії 1385 р.

Б. Городельській унії 1413 р.

В. Люблінській унії 1569 р.

Г. Берестейській унії 1596 р.

Д. Ужгородської унії 1649 р.

31. Греко-католицька (уніатська) церква була створена в результаті:

А. Кревській унії 1385 р.

Б. Городельській унії 1413 р.

В. Люблінській унії 1569 р.

Г. Берестейській унії 1596 р.

Д. Ужгородської унії 1649 р.

32. З’їзд польської шляхти називається:

А. рада

Б. улус

В. сейм

Г. віче

Д. унія

33. Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалося на панщинній праці, це:

А. фільварок

Б. кіш

В. панщина

Г. громада

Д. вотчина

34. Перша письмова згадка про українських козаків датується:

А. 1552 р.

Б. 1565 р.

В. 1492 р.

Г. 1521 р.

Д. 1602 р.

35. Релігійні та культурно-просвітницькі організації українських міщан це:

А. братства

Б. школи

В. університети

Г. церкви

Д. таємні громади

36. Хмельниччина розпочалася:

А. 1569 р.

Б. 1595 р.

В. 1638 р.

Г. 1648 р.

Д. 1654 р.

37. Зборівська угода була підписана:

А. 1648 р.

Б. 1649 р.

В. 1650 р.

Г. 1651 р.

Д. 1654 р.

38. Керівником українських сил у національно-визвольній війні українського народу середини ХVІІ ст. був:

А. Дмитро Вишневецький.

Б. Северин Наливайко.

В. Петро Конашевич-Сагайдачний.

Г. Богдан Хмельницький

Д. І ван Мазепа.

39. Переяславська рада відбулася:

А. 1569 р.

Б. 1595 р.

В. 1638 р.

Г. 1648 р.

Д. 1654 р.

40. Переяславська рада вирішила:

А. обрати нового гетьмана

Б. ухвалити мирну угоду з польським королем

В. приєднати Україну до Росії

Г. оголосити війну Туреччині

Д. вирушити в похід на татар

41. 1654 р. на боці України проти Польщі виступила:

А. Росія

Б. Туреччина

В. Молдавія

Г. Угорщина

Д. Австрія

42. Який документ став першим для розподілу України на Лівобережжя та Правобережжя у період Руїни :

А. Андрусівський договір

Б. Березневі статті

В. Бахчисарайський договір

Г. Зборівський мир

Д. Білоцерківський договір

43. У другій половині XVII ст. Україну було поділено між Росією і Польщею по річці:

А. Дніпро

Б. Західний Буг

В. Дністер

Г. Збруч

Д. Прут

44. Івана Мазепу було обрано гетьманом України:

А. 1654 р.

Б. 1657 р.

В. 1687 р.

Г. 1709 р.

Д. 1734 р.

Змістовний модуль 3.

45. Під час Північної війни Іван Мазепа перейшов на бік:

А. Росії

Б. Туреччини

В. Швеції

Г. Трансильванії

Д. Австрії

46. Полтавська битва в ході Північної війни відбулася:

А. 1654 р.

Б. 1657 р.

В. 1687 р.

Г. 1709 р.

Д. 1734 р.

47. Після мазепинської зради столицю гетьмана було перенесено в:

А. Батурин

Б. Глухів

В. Базавлуцьку Січ

Г. Чортомлицьку Січ

Д. Чигирин

48. «Пакти і конституції законів і Вольностей Війська Запорізького» були укладені:

А. 1700 р.

Б. 1710 р.

В. 1687 р.

Г. 1709 р.

Д. 1721 р.

49. Перепис оподаткованого населення – це:

А. десятина

Б. чинш

В. ревізія

Г. «тягловий збір»

Д. мито

50. Останнім гетьманом на Гетьманщині був:

А. Павло Полуботок

Б. Пилип Орлик

В. Іван Скоропадський

Г. Кирило Розумовський

Д. Данило Апостол

51. Катерина ІІ зруйнувала Запорозьку Січ:

А. 1709 р.

Б. 1734 р.

В. 1764 р.

Г. 1775 р.

Д. 1783 р.

52. Укажіть прізвище останнього кошового отамана Запорозької Січі:

А. П.Калнишевський

Б. К.Розумовський

В. П.Сагайдачний

Г. П.Орлик

Д. П.Текелій

53. Центральний орган російської адміністрації в XVIII ст. в Лівобережній Україні це:

А. магістрат

Б. козацька рада

В. Малоросійська колегія

Г. Дума

Д. лава

54. Учасники національно-визвольної боротьби в Західній Україні проти польської, угорської та австрійської шляхти у XVI- ХІХ ст..

А. гайдамаки

Б. опришки

В. козаки

Г. уходники

Д. компанійці

55. Позначте прізвище керівника гайдамацького повстання в Україні 1768 року:

А. Д.Братковський

Б. Верлан

В. К.Розумовський

Г. М.Залізняк

Д. О.Довбуш

56. Процес ліквідації автономії України в складі Росії остаточно завершився:

А. на початку XVIII ст.

Б. в середині XVIII ст.

В. в другій половині XVIII ст.

Г. на початку ХІХ ст.

Д. в середині ХІХ ст.

57. До 1772 р. вся Правобережна Україна входила до складу:

А. Російської імперії

Б. Речі Посполитої

В. Австрійської імперії

Г. Кримського ханства

Д. Османської імперії

58. У результаті розділів Речі Посполитої Правобережна Україна (без Західної) увійшла до складу:

А. Російської імперії

Б. Речі Посполитої

В. Австрійської імперії

Г. Кримського ханства

Д. Османської імперії

59. У другій половині XVIII ст. вся Західна Україна увійшла до складу:

А. Російської імперії

Б. Речі Посполитої

В. Австрійської імперії

Г. Кримського ханства

Д. Османської імперії

60. Офіційним роком заснування міста Харкова є:

А. 1654 р.

Б. 1657 р.

В. 1687 р.

Г. 1709 р.

Д. 1734 р.

61. Кріпосне право в Російській імперії було скасовано:

А. 1812 р.

Б. 1825 р.

В. 1848 р.

Г. 1861 р.

Д. 1905 р.

62.Коли було скасовано кріпосництво на землях Західної України:

А. 1861 р.

Б. 1848 р.

В. 1864 р.

Г. 1867 р.

Д. 1881 р.

63. Укажіть рік видання «Енеїди» І. Котляревського:

А. 1786 р.

Б. 1778 р.

В. 1796 р.

Г. 1798 р.

Д. 1795 р.

64. Панівне становище на Галичині в ХІХ ст. посідала:

А. польська шляхта

Б. австрійська адміністрація

В. українська інтелігенція

Г. греко-католицька церква

Д. російська еміграція

65. Перші українські періодичні видання з’явилися в ХІХ ст.:

А. на Поділлі

Б. у Новоросії

В. на Галичині

Г. на Слобожанщині

Д. у Закарпатті

66. Вкажіть дату відкриття Харківського університету:

А. 1805 р.

Б. 1807 р.

В. 1835 р.

Г. 1865 р.

Д. 1800 р.

67. Якого року відбувся «похід в Таврію за волею»:

А. 1861 р.

Б. 1856 р.

В. 1859 р.

Г. 1874 р.

Д. 1860 р.

68. Наприкінці ХІХ ст. найбільшим містом України в складі Російської імперії було місто:

А. Київ

Б. Харків

В. Одеса

Г. Катеринослав

Д. Полтава

69. До складу Антанти входила:

А. Німеччина

Б. Австро-Угорщина

В. Велика Британія

Г. Туреччина

Д. Болгарія

70. Перша світова війна розпочалася:

А. 1900 р.

Б. 1905 р.

В. 1914 р.

Г. 1917 р.

Д. 1918 р.

71. У 1914–1915 рр. фронт проходив територією:

А. Західної України

Б. Центральної України

В. Східної України

Г. Північної України

Д. Південної України

72. На початку І світової війни українські націоналісти вирішили підтримати уряд:

А. США

Б. Австро-Угорщини

В. Великої Британії

Г. Росії

Д. Франції

73. На початку І світової війни молодь Західної України добровільно пішла воювати до армії:

А. США

Б. Австро-Угорщини

В. Великої Британії

Г. Росії

Д. Франції

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.