Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

крок 2011

.rtf
Скачиваний:
11
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
619.52 Кб
Скачать

A. Малі статеві губи

B. Великі статеві губи

C. Клітор

D. Піхва

E. Матка

189 Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м'язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м'язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмi студентів:

A. Пентозофосфатного циклу

B. Ліполізу

C. Глюконеогенезу

D. Глікогенезу

E. Гліколіза

190 У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній?

A. Meatus nasi medius

B. Meatus nasi inferior

C. Meatus nasi superior

D. Meatus nasi communis

E. -

191 Хворому 50-ти років, який був направлений на лікування шийного лімфаденіту, була проведена проба на індивідуальну чутливість до пеніциліну. Через 30 секунд з'явився жар у всьому тілі, падіння артеріального тиску до 0 мм рт.ст. з наступною зупинкою серця. Реанімація не дала результату. На розтині: гостре венозне повнокров'я внутрішніх органів. Гістологічно: у шкірі (із місця ін'єкції), а також у міокарді та легенях - дегрануляція тучних клітин (тканинних базофілів). Який вид реакції гіперчутливості розвинувся в хворого?

A. Імунокомплекс-опосередкована

B. -

C. Гіперчутливість сповільненого типу

D. Анафілактична

E. Комплемент-опосередкована цитотоксична

192 У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об'єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?

A. Катехоламіни

B. Парасимпатичні безумовні рефлекси

C. Симпатичні умовні рефлекси

D. Симпатичні безумовні рефлекси

E. Парасимпатичні умовні рефлекси

193 На перехід із горизонтального положення у вертикальне система кровообігу відповідає розвитком рефлекторної пресорної реакції. Що з наведеного є її обов'язковим компонентом?

A. Системне звуження венозних судин ємності

B. Зменшення частоти серцевих скорочень

C. Зменшення насосної функції серця

D. Системне розширення артеріальних судин опору

E. Зменшення об'єму циркулюючої крові

194 До кардіологічного відділення лікарні госпіталізований чоловік 47-ми років з інфарктом міокарда. Які зміни клітинного складу периферичної крові індуковані некротичними змінами в міокарді?

A. Тромбоцитопенія

B. Лімфопенія

C. Еозинофільний лейкоцитоз

D. Нейтрофільний лейкоцитоз

E. Моноцитоз

195 Чоловік помер від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічною висипкою на шкірі та слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю. При гістологічному дослідженні тканини нирки (забарвлення за Романовським-Гімзою) виявлені звивисті бактерії, які мають вигляд букв С та S. Які бактерії були виявлені?

A. Кампілобактерії

B. Трепонеми

C. Борелії

D. Лептоспіри

E. Спіроли

196 Харчовий раціон жінки 30-ти років, яка годує груддю, містить 1000 мг кальцію, 1300 мг фосфору та 20 мг заліза на добу. Яким чином слід відкоригувати вміст мінеральних речовин у цьому харчовому раціоні?

A. Збільшити вміст фосфору

B. Зменшити вміст заліза

C. Зменшити вміст фтору

D. Збільшити вміст кальцію

E. Збільшити вміст заліза

197 Після відновлення кровообігу в ушкодженій тканині припиняється накопичення лактату та зменшується швидкість споживання глюкози. Активацією якого процесу зумовлені ці метаболічні зсуви?

A. Біосинтез глікогену

B. Глюконеогенез

C. Анаеробний гліколіз

D. Ліполіз

E. Аеробний гліколіз

198 При дослідженні перетворення харчового барвника було встановлено, що знешкодження цього ксенобіотика відбувається тільки в одну фазу - мікросомального окиснення. Назвіть компонент цієї фази:

A. Цитохромоксидаза

B. Цитохром C

C. Цитохром P-450

D. Цитохром A

E. Цитохром B

199 В препараті представлений порожнистий орган. Слизова оболонка вкрита дворядним війковим епітелієм, що переходить в однорядний. М'язова пластинка слизової добре розвинена по відношенню до товщини всієї стінки. Хряща і залоз немає. Який орган представлений в препараті?

A. Середній бронх

B. Гортань

C. Трахея

D. Сечовий міхур

E. Дрібний бронх

200 Яким буде скорочення м'язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні?

A. Ізометричним

B. Ексцентричним

C. Концентричним

D. Ізотонічним

E. Ауксотонічним

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]