Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Терапия 2 частина

.rtf
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.46 Mб
Скачать

прокинувшись, не зміг піднятися з ліжка, праві кінцівки не рухалися, втратив мову. АТ -

110/65 мм рт.ст., пульс ритмічний слабкого наповнення, обличчя бліде, свідомість

збережена, рот перекошений вліво, активні рухи в правих кінцівках відсутні, тонус м'язів в

них знижений, правостороння гемігіпестезія, сухожильні рефлекси D>S, симптом

Бабінського справа. Який найбільш імовірний діагноз?

A Ішемічний інсульт мозку, обумовлений тромбозом

B Крововилив в головний мозок

C Емболія судин мозку

D Нетромботичний ішемічний інсульт

E Крововилив в пухлину мозку

350

У хворого 18 років, який хворіє на ревматизм протягом 3-х років, при аускультації

вислуховується послаблення І тону на верхівці, акцент ІІ тону на легеневій артерії та

систолічний шум на верхівці, який проводиться в ліву підпахвинну ділянку. Яке ураження

серця найбільш вірогідне?

A Мітральна недостатність

B Трикуспідальна недостатність

C Мітральний стеноз

D Дефект міжшлуночкової перетинки

E Аортальна недостатність

351

Чоловік 46 років протягом 10 останніх років страждає бронхіальною астмою. Під час

виконання робіт на дачній ділянці відчув погіршення дихання, з'явився кашель,

дистанційні хрипи, почала посилюватися задишка. Препарат якої фармакологічної групи

краще рекомендувати хворому для зняття подібних нападів ядухи?

A Стимулятор В-2-адренорецепторів

B Блокатор В-2-адренорецепторів

C Блокатор мембранстабілізуючих клітин

D Метілксантини

E Інгаляційний глюкокортикоїд

352

У больного 48 лет выявлено диффузное увеличение щитовидной железы, пучеглазие,

потеря веса на 4 кг за 2 месяца, потливость, ЧСС - 105/мин, АД - 140/70 мм рт.ст. Стул

нормальный. Какая терапия рекомендована в таком случае?

A Мерказолил

B Радиоактивный йод

C Анаприлин

D Раствор Люголя

E Тироксин

353

Мужчина 48 лет жалуется на постоянную боль в верхней половине живота, больше

слева, усиливающуюся после приема пищи, поносы, похудание. Злоупотребляет

алкоголем. 2 года назад перенес острый панкреатит. Амилаза крови - 4 г/час*л.

Копрограмма - стеаторея, креаторея. Сахар крови - 6,0 ммоль/л. Какое лечение

показано больному?

A Панзинорм-форте

B Инсулин

C Гастроцепин

D Контрикал

E Но-шпа

354

Женщина 43 лет предъявляет жалобы на боли в лучезапястных, голеностопных,

межфаланговых суставах кистей и стоп, скованность движений по утрам. Болеет 7 лет.

Заболевание началось с симметричного поражения мелких суставов кистей и стоп.

Отмечается деформация кистей и стоп, атрофия межкостных мышц, отек и воспаление

лучезапястных, голеностопных суставов, движения в них ограничены и резко

болезненны. Внутренние органы без особенностей. Какой показатель наиболее

информативен для постановки диагноза?

A Ревматоидный фактор

B Лейкоцитоз

C Ускоренная СОЭ

D Диспротеинемия

E С-реактивный протеин

355

Жінка 35 років скаржиться на біль у ділянці серця ("щемить, свердлить"), що виникає

переважно у ранкові години в осінньо-весняний період, з іррадіацією болю в шию, спину,

живіт, часте серцебиття, а також зниження загального життєвого тонусу. Виникнення

цього стану не зв`язане з фізичним навантаженням. Увечері стан поліпшується.

Соматичний, неврологічний статус, ЕКГ - без патології. Яка найбільш вірогідна патологія

зумовила таку клінічну картину?

A Соматизована депресія.

B Стенокардія спокою.

C Неврозоподібна шизофренія.

D Нейроциркуляторна дистонія.

E Іпохондрична депресія.

356

Студент звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння, дратівливість, серцебиття. Мати

хвора на гіпертонічну хворобу. При обстеженні: пітливість долоней, дрібний тремор рук,

стійкий червоний дермографізм. У легенях – везикулярне дихання, межі серця в нормі,

серцева діяльність ритмічна, 80/хв., АТ- 150/65 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз?

A ВСД за гіпертонічним типом

B Тиреотоксикоз

C Гіпертонічна хвороба

D Феохромоцитома

E Вузликовий периартеріїт

357

Хворий 20 років скаржиться на сильний головний біль, двоїння в очах, загальну слабкість,

підвищення температури тіла, дратівливість. Об'єктивно: температура тіла 38,1оС, в

контакт вступає неохоче, болісно реагує на подразники. Птоз лівого віка, розбіжна

косоокість, анізокорія S>D. Виражений менінгеальний синдром. При люмбальній пункції

ліквор витікав під тиском 300 мм вод. ст., прозорий, з легкою опалесценцією, через добу

випала фібринозна плівка. Білок - 1,4 г/л, лімфоцити - 600/3 в мм3, цукор - 0,3 ммоль/л.

Який попередній діагноз слід поставити хворому?

A Туберкульозний менінгіт

B Менінгококовий менінгіт

C Лімфоцитарний менінгіт Армстронга

D Сифілітичний менінгіт

E Паротитний менінгіт

358

Больной 32 лет заболел остро после переохлаждения Т- 40оС, кашель с мокротой до

200 мл/сутки. Мокрота - гнойная, с неприятным запахом. Справа над нижней долей

выслушиваются влажные разнокалиберные хрипы. В крови: лейкоциты - 18х109/л,

СОЭ - 45 мм/час. Рентгенологически: в нижней доле правого легкого определяется

толстостенная полость 6 см в диаметре с высоким горизонтальным уровнем. Какое

заболевание наиболее вероятно у больного?

A Абсцесс легкого

B Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

C Киста легкого

D Распадающийся рак легкого

E Инфильтративный туберкулез легких

359

Семья состоит из 5 человек. Муж -горнорабочий очистного забоя. Жена -домохозяйка.

Дочь 20 лет - воспитатель детского дошкольного учреждения. Сын 18 лет- студент.

Бабушка - пенсионерка, страдает сахарным диабетом. Кого из членов данной семьи

можно в первую очередь отнести в группу лиц с повышенным риском заболевания

туберкулезом при планировании профилактических осмотров на туберкулез?

A Бабушку

B Мужа

C Дочь

D Сына

E Жену

360

У мужчины спустя 16 часов после употребления в пищу вяленой рыбы и грибов возникла

рвота, появилась слабость, одышка, сухость во рту, головокружение. Стул был

задержан. На следующий день больной госпитализирован в тяжелом состоянии с

частым пульсом при нормальной температуре тела с жалобами на плохое зрение и

двоение в глазах. Каков наиболее вероятный диагноз ?

A Ботулизм

B Пищевая токсикоинфекция

C Стафилококковый токсикоз

D Описторхоз

E Отравление грибами

361

У больной с подозрением на феохромоцитому в период между приступами АД - в

пределах нормы; отмечается тендеция к тахикардии . В моче патологии нет. Решено

провести провокационную пробу с гистамином. Какой препарат следует иметь для

оказания экстренной помощи при положительном результате пробы?

A Фентоламин

B Пипальфен

C Нифедипин

D Мезатон

E Преднизолон

362

Больной 54 лет жалуется на частое болезненное мочеиспускание, ознобы, повышение

температуры тела до 38оС. В анализе мочи – белок 0,33 г/л, лейкоциты до 50-60 в п/зр,

эритроциты – 5-8 в п/зр., грамотрицательные палочки. Какой из представленных

антибактериальных препаратов предпочтителен в данном случае?

A Ципрофлоксацин

B Оксацилин

C Эритромицин

D Тетрациклин

E Цепорин

363

У мужчины 42 лет в анализе желудочного сока свободная соляная кислота отсутствует

во всех фазах. При эндоскопии - бледность, источнение слизистой желудка, складки

сглажены. Микроскопически: атрофия желез с метаплазией по кишечному типу. Для

какого заболевания характерна подобная ситуация?

A Хронический гастрит тип А

B Хронический гастрит тип В

C Хронический гастрит тип С

D Болезнь Менетрие

E Рак желудка

364

Женщина 45 лет жалуется на частый жидкий стул с большим количеством слизи, гноя,

крови; боль по всему животу, исхудание на 7 кг за 6 месяцев. Один год болеет

неспецифичеким язвенным колитом. Какую группу препаратов предпочтительно

назначить данной больной?

A Кортикостероиды

B Антибакториальные

C Сульфаниламиды

D Нитрофурановые

E Полиферментные

365

Мужчина 38 лет предъявляет жалобы на головную боль, мелькание перед глазами,

общую слабость. В юношеском возрасте часто болел ангинами. Объективно: t - 36,8оС,

пульс - 66 мин, ритмичный, АД - 180/100 мм рт. ст. Какое из исследований для уточнения

генеза артериальной гипертензии необходимо провести прежде всего?

A Исследование морфо-функционального состояния почек

B Рентгенограмма черепа

C Электрокардиограмма

D Рентгенограмма грудной клетки

E Исследование глазного дна

366

Мужчина 60 лет, строитель, жалуется на боли в коленных и правом тазобедренном

суставах, усиливающиеся после нагрузки. Болеет в течении последних 5 лет.

Объективно: повышенного питания. Правый коленный сустав умеренно деформирован.

Со стороны других органов и систем патологии не выявлено. Ан. крови: лейк. - 8,2х109/л, СОЭ 15 мм/ч. Мочевая кислота - 0,35 м/моль/л. Какой диагноз наиболее вероятен?

A Деформирующий остеоартроз

B Реактивный артрит

C Подагра

D Ревматоидный артрит

E Болезнь Рейтера

367

Жінка 40 років госпіталізована в клініку в зв'язку з загостренням хронічного

обструктивного бронхіту. Скаржиться на задуху при фізичному навантаженні, кашель з

виділенням мокроти, набряки нижніх кінцівок. Об'єктивно: t=37,2оС, ЧД - 24/хв, пульс -

90/хв, ритмічний, АТ- 110/70 мм рт.ст. Акцент ІІ тона над легеневою артерією.

Пальпується збільшена на 4 см печінка. Які зміни ЕКГ найбільш ймовірні у хворої?

A Гіпертрофія правого шлуночка

B Мерехкотлива аритмія

C Блокада лівої ніжки пучка Гіса

D Гіпертрофія лівого шлуночка

E Патологічний зубець Q

368

Чоловік 44 років надійшов до інфекційного відділення з діагнозом: фолікулярна ангіна.

Температура тіла – 38,6оС, шкіра та слизові звичайного кольору. Пульс-102/хв.,

АТ-130/70 мм рт.ст. В крові: ер-2,7х1012/л, Hb- 90 г/л, КП-1,0; лейк- 38х109/л,

бласти- 68%, палички- 2%, с-14%, л-14%, М-2%, ШЗЕ- 46 мм/год. Яке захворювання слід

запідозрити у хворого?

A Гострий лейкоз

B Лейкемоїдна реакція

C Хронічний лімфолейкоз

D Хронічний мієлолейкоз

E Гострий агранулоцитоз

369

Чоловік 55 років надійшов до клініки в зв'язку з нападом ниркової коліки, яка періодично

повторюється протягом року. Об'єктивно: в ділянці вушних раковин та правого ліктьового

суглобу знаходяться вузликові утворення, покриті тонкою блискучою шкірою. Пульс -

88/хв. АТ - 170/100 мм рт.ст. Позитивний симптом Пастернацького з обох сторін.

Хворому призначено обстеження. Вивчення якого лабораторного показника найбільш

доцільно для встановлення діагнозу?

A Сечевої кислоти

B Ревматоїдного фактору

C ШЗЕ

D Осаду сечі

E Молочної кислоти

370

Чоловік 55 років протягом 1,5 років спостерігається з приводу вірусного цирозу печінки з

явищами портальної гіпертензії. За останній місяць посилилась слабкість, з'явилася

блювота кольору кавової гущі . При фіброгастродуоденоскопії виявлена кровотеча з

розширених вен стравоходу. Який препарат необхідно використати для сниження тиску у

воротній вені?

A Вазопресин

B Резерпин

C Глюконат кальцію

D Дицінон

E Фуросемід

371

Жінка 58 років скаржиться на безпричинну появу синців, слабкість, кровоточивість ясен,

запаморочення. Об'єктивно: слизові оболонки та шкіряні покриви бліді, з численними

крововиливами різної давнини. Лімфатичні вузли не збільшені. Пульс - 100/хв. АТ -

110/70 мм рт.ст. З боку внутрішніх органів змін не виявлено. У крові: Ер.-3,0х1012/л, Нв -

92 г/л, К.П. - 0,9, анізоцитоз, пойкілоцитоз, Л - 10х109/л, е - 2%, п - 12%, с - 68%, лімф. -

11%, мон. - 7%, ШЗЕ - 12 мм/год. Додаткове визначення якого лабораторного показника

найбільш доцільне для встановлення діагнозу?

A Тромбоцитів

B Ретикулоцитів

C Часу згортання крові

D Осмотичної резистентності еритроцитів

E Фіброгену

372

Хворий , 25 років, надійшов в інфекційне відділення на 3-й день захворювання зі скаргами

на головний біль, біль у попереку, литкових м'язах, високу гарячку, озноб. Стан

середньоважкий. Склери іктеричні. Зі гіперемований. Язик сухий, обкладений сухим

коричневим нальотом. Живіт вздутий. Печінка + 2 см. Селезінка не збільшена. Пальпація

м'язів, особливо литкових, болісна. Сеча темна. Кал звичайного кольору. Назвіть

найбільш верогідний діагноз:

A Лептоспіроз

B Вірусний гепатит А

C Малярія

D Інфекційний мононуклеоз

E Ієрсиніоз

373

Хворий скаржиться на раптовий початок хвороби: лихоманка до 39°С, неправильного

типу, з гострим болем у грудях. Харкотиння гнилісне з домішками крові, запахом, до 400

мл за добу. При перкусії: над ураженою ділянкою скорочення перкуторного звуку,

посилене голосове тремтіння. У харкотинні був виділений анаеробний стрептокок. Яку

хворобу можна запідозрити в першу чергу?

A Гангрена легені

B Абсцес легені

C Туберкульоз

D Бронхоектатична хвороба

E Абсцедуюча пневмонія

374

У хворого 50 років раптово виник біль в потиличній ділянці голови, блювання. Об'єктивно:

сопор, гіперемія шкіри обличчя, АТ-210/120 мм рт ст, пульс - 60/хв, напружений,

температура тіла - 37,8оС. Горизонтальний ністагм. Виражені рефлекси орального

автоматизму. Сухожилкові рефлекси рівномірні. Ригідність потиличних м'язів, двобічний

симптом Керніга. Який попередній діагноз ?

A Субарахноїдальний крововилив

B Геморагічний паренхіматозний інсульт

C Субдуральна гематома

D Гостра гіпертонічна енцефалопатія

E Менінгококовий менінгіт

375

Хворий 40 років скаржиться на підвищення температури до 39оС, кашель з виділенням

харкотиння з домішками крові, задишку, загальну слабкість, герпетичне висипання на

губах. ЧД - 32/хв. Справа під лопаткою - посилення голосового тремтіння. Перкуторно:

там же притуплення перкуторного звуку. Аускультативно: бронхіальне дихання. В крові:

лейк.- 14х109/л, ШЗЕ - 35 мм/год. Який попередній діагноз ?

A Крупозна правобічна пневмонія

B Вогнищева правобічна пневмонія

C Кавернозний туберкульоз правої легені

D Рак легені

E Ексудативний плеврит

376

У больной утром возникла тошнота, неприятные ощущения в животе, однократная

рвота, сухость во рту. Вечером отметила нарастающую общую слабость, двоение

предметов перед глазами, затруднение при глотании твердой пищи. Объективно: птоз,

мидриаз, анизокория, отсутствие рвотного и глоточного рефлекса, сухость слизистых.

Накануне вечером был обильный ужин с консервированными продуктами и

алкогольными напитками. Какой предполагаемый диагноз?

A * Ботулизм

B Пищевая токсикоинфекция

C Отравление неизвестным ядом

D Острое нарушение мозгового кровообращения

E Полиомиелит

377

Больной 45 лет в течение 10 месяцев лечится в тубдиспансере по поводу

инфильтративного туберкулеза верхней доли правого легкого в фазе распада, БК+. При

последнем рентгенологическом обследовании установлено, что верхняя доля

уменьшена в объеме, правый корень подтянут кверху, полостных изменений в ней нет.

Какая клиническая форма туберкулеза у больного в настоящее время?

A * Цирротический туберкулез легких

B Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

C Кавернозный туберкулез легких

D Инфильтративный туберкулез легких

E Казеозная пневмония

378

У больной 28 лет с синдромом Рейно 6-летней давности в последний месяц появились

боли в мелких суставах кистей, а также затруднение прохождения пищи по пищеводу. О

каком заболевании можно думать в данном случае?

A * Системная склеродермия

B Узелковый периартериит

C Ревматоидный артрит

D Системная красная волчанка

E Дерматомиозит

379

У девушки 16-ти лет в течение 2-х месяцев наблюдалась полиурия, полидипсия.

Похудела на 8 кг при хорошем аппетите. В связи с появившимися жалобами на боли в

животе и тошноту была в срочном порядке госпитализирована. Обнаружена гликемия 18

ммоль/л, глюкозурия 24 г/л. На фоне назначения инсулина и инфузий изотонических

растворов хлорида натрия и глюкозы указанные жалобы, в том числе, жажда, исчезли.

Каков наиболее вероятный диагноз?

A *Сахарный диабет тип 1

B Сахарный диабет тип 2

C Почечная глюкозурия

D Несахарный диабет

E Вторичный (симптоматический) сахарный диабет

380

Жінка 37 років звернулась до лікаря з приводу загострення хронічного гепатиту. В крові

знайдено підвищення рівня непрямого білірубіну, АСТ, АЛТ та зниження рівня альбуміна і

протромбіна. Який з патологічних процесів найбільш ймовірно обумовив ці зміни?

A Цитоліз

B Холестаз

C Портальна гіпертензія

D Гіперспленізм

E Порушення гемостазу

381

Жінка 42 років страждає мікронодулярним криптогенним цирозом печінки. Протягом

останнього тижня стан погіршився: з’явились судоми, запаморочення свідомості,

посилилась жовтяниця. Виконання якого дослідження може пояснити причину погіршення

стану?

A Визначення аміаку сироватки

B Визначення ефірів холестерину

C Визначення вмісту а-фетопротеїну

D Визначення АЛТ та АСТ

E Визначення рівня лужної фосфатази

382

Больная 32 лет жалуется на “душевную боль”, плохое настроение, отсутствие аппетита,

бессонницу. Указанные симптомы появились постепенно в течение 3 месяцев без

видимой причины. В психическом статусе: на вопросы отвечает тихим голосом, лицо

печальное, мимика скорбная, движения замедленны, эмоционакльно подавлена, темп

мышления замедлен. Состояние больной улучшается вечером и ухудшается рано

утром. Какокой предположительный диагноз можно поставить этой больной?

A Маниакально-депрессивный психоз: депрессивная фаза

B Реактивная депрессия

C Циклотимия

D Депрессивный синдром вследствие органического поражения ЦНС

E Инволюционная меланхолия

383

Женщина 40 лет, страдающая комбинированным митральным пороком с преобладанием

стеноза, жалуется на одышку, приступы удушья по ночам, перебои в работе сердца В

настоящее время не может выполнять легкую домашнюю работу. Какова наиболее

оптимальная тактика ведения больной?

A Проведение митральной комиссуротомии

B Имплантация искусственного клапана

C Проведение антиаритмической терапии

D Лечение сердечной недостаточности

E Назначение противоревматической терапии

384

Хворий 25 років скаржиться на біль в області серця ниючого характеру впродовж 10 днів,

задишку при незначному фізичному навантаженні, серцебиття. Захворів 2 тижні тому

назад після респіраторної інфекції. Об(єктивно: акроціаноз. АТ 90/75 мм рт.ст. Пульс

96/хв. Межі серця зміщені вліво і вправо. Тони серця ослаблені, трьохчленний ритм,

систолічний шум на верхівці. ЕКГ: ритм синусовий, повна блокада лівої ніжки пучка Гіса.

Який найбільш ймовірний діагноз?

A * Інфекційно-алергічний міокардит

B Ексудативний перикардит

C Інфекційний ендокардит

D Міокардитичний кардіосклероз

E Вегетосудинна дистонія

385

Мужчина 59 лет жалуется на боль в области сердца, кашель, повышение t до 38оС.

Перенес инфаркт миокарда 3 недели тому назад. Ps- 86 в мин., ритмичный, АД- 110/70

мм рт.ст. Сердце - шум трения перикарда. Легкие - слева под лопаткой - влажные

хрипы. Rо логически - патологии нет. Общий анализ крови: L- 10х109/л, СОЭ- 35

мм/час. ЭКГ- динамики нет. Назначение какого средства лечения будет наиболее

обоснованным?

A *Глюкокортикоиды.

B Антибиотики.

C Фраксипарин.

D Нитроглицерин.

E Стрептодеказа.

386

У хворого, що страждає на цукровий діабет, раптово опустилася верхня повіка правого

ока. Лікар виявив розширення правої зіниці і розбіжну косоокість справа. Інших змін в

неврологічному статусі не відмічено. Яке захворювання виникло у хворого?

A *Невропатія правого окорухового нерва

B Діабетична поліневропатія

C Гостре порушення мозкового кровообігу

D Пухлина головного мозку

E Вторинний менінгіт

387

Хворий 30 рокiв, поступив у приймальне вiддiлення пiсля автомобiльної аварiї зi скаргами

на задишку, бiль у лiвому боцi. На оглядовiй рентгенограмi органiв грудної порожнини

визначається просторе просвiтлення лiвого легеневого поля з вiдсутнiстю легеневого

малюнка, змiщення органiв середостiння вправо. Лiва легеня пiджата до лiвого кореня,

дiафрагма змiщена на одне мiжребiр’я донизу, синуси контуруються чiтко. Ваш висновок?

A *Пневмоторакс.

B Гемоторакс.

C Забiй легенi.

D Пневмогемоторакс.

E Пошкодження дiафрагми.

388

жінка 60 років На протязі останнього року стала відчувати слабість, запаморочення,

швидку втомлюваність. останнім часом - задишка, парестезії. Шкіра та слизові оболонки

бліді з іктеричним відтінком. Сосочки язика згладжені. Печінка, селезінка у реберної дуги.

Аналіз крові: гемоглобін -70 г/л; еритроцити –1,7х1012/л; к.п. – 1,2; макроцити. Призначення якого препарату е патогенетично обгрунтованим:

A * Вітамін В12

B Вітамін В6

C аскорбинову кислоту