Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема8, 9, 10 М-г.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
153.26 Кб
Скачать

Рішення стосовно контролю реалізації програми маркетингових комунікацій

Квантифі-ковані цілі

Методи кількісного аналізу

Періодич-ність проведення кількісного аналізу

Звітність

Витрати

Дії

Назвіть усі квантифіковані цілі і строки їх досягнення

Аналіз обсягу продажу, кількість відповідей, обстеження

Щоденно, щомісячно, щоквартально, щорічно

Хто звітується?

Відхилення від нормативних витрат

Що змінити у випадку відхилення від намічених завдань?

7-й етапоцінка результатів.

Оцінка результатів передбачає передусім визначення ефективності маркетингових комунікацій - тобто співвідношення між ступенем досягнення мети, що ставиться у межах комунікативної діяльності і витрат на досягнення поставленої мети.

Цілі оцінки ефективності наступні:

 • з'ясування відповідності цілей і завдань маркетингової комунікацій­ної діяльності цілям і завданням маркетингу;

 • встановлення різниці між запланованими й фактичними витратами на проведення заходів маркетингових комунікацій;

 • визначення конкретних результатів маркетингової комунікаційної діяльності за певний період;

 • оцінка впливу маркетингових комунікацій на економічні показники господарської діяльності підприємства;

 • оцінка комунікативного впливу, тобто сила впливу маркетингових комунікаційних звернень на аудиторію, ступінь її охоплення, форму­вання ставлення споживачів до підприємства і його продукції, фор­мування іміджу підприємства та ін.

Тема 10: організація управління і планування маркетингу

 1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві.

 2. Система маркетингового планування.

  1. Стратегічне планування.

  2. Маркетингове планування.

 3. Маркетинг-контроль (СР).

1. Організація маркетингу це структура управління мар­кетинговими функціями, яка встановлює підпорядкованість і відпові­дальність за реалізацію поставлених цілей і виконання завдань.

Організація маркетингу передбачає:

 • побудову та вдосконалення структури управління маркетингом;

 • добір фахівців з маркетингу належної кваліфікації;

 • розподіл завдань, прав і відповідальності серед працівників мар­кетингових служб;

 • створення належних умов для ефективної роботи маркетингового персоналу;

 • забезпечення ефективної взаємодії маркетингової служби з інши­ми службами фірми.

Функції маркетингу виконує служба маркетингу, яка за організацій­ною структурою може бути функціональною, регіональною, товарною, сегментною, збутовою, товарно-ринковою.

Організаційну структуру служби маркетингу функціональної орієнтації (рис. 1) застосовують переважно тоді, коли асортимент товарів, які продає фірма, обмежений, а ринків небагато. У цьому разі функції та відповідальність працівників, які підпорядковуються марке­тинг-директору (віце-президенту з маркетингу), чітко розмежовані. Потоки вихідної та управлінської інформації чітко визначені, взаємовідносини зрозумілі, а тому немає підстав для конкуренції між менеджерами.

Проте в разі розширення номенклатури товарів і ускладнення гео­графії ринків важко визначити, який з маркетингових підрозділів максимально відповідальний за успішну діяльність і недоліки в комерційній роботі. Коли кількість товарів і ринків стає над­мірною (понад дев'ять на одного працівника), виникає реальна небезпе­ка, що окремим товарам і ринкам не буде приділено достатньої уваги. Тому функціональну структуру перетворюють на товарну.

Рис.1. Організаційна структура служби маркетингу

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.