Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 9.docx
Скачиваний:
26
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
175.21 Кб
Скачать

Аналіз показників рентабельності продажу

Показники

За попередній рік

За звітній рік

Відхилення (+,-)

Чистий дохід, тис.грн

31335,7

44666,5

+13330,8

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

27065,3

38728,3

+11663

Валовий прибуток,тис. грн

4270,4

5938,2

+1667,8

Адміністративні витрати, тис. грн

1174,7

1804,4

+629,7

Витрати на збут,тис. грн

1998,6

2568,8

-570,2

Прибуток від основної операційної діяльності, тис. грн

1097,1

1565

+467,9

Рентабельність витрат, %

15,8

15,3

-0,5

Рентабельність основної операційної діяльності, %

4,05

4,04

-0,01

Рентабельність продаж, %

3,5

3,5

-

В таблиці 9.7 розраховані показники рентабельності витрат та рентабельності продаж підприємства за попередній та звітний рік. Рентабельність витрат за попередній рік показує що на одну гривню собівартості на підприємстві було отримано 0,158 гривні валового прибутку. В звітнім періоді співвідношення зменшилось до 0,153 гривні валового прибутку на гривню собівартості.

Рентабельність основної операційної діяльності за період склала 4,05 % в попереднім році та 4,04% в звітнім, що дуже низько для підприємства. Рентабельність продаж не змінилась і склала 3,5%, тобто на підприємстві на кожну гривню чистого доходу отримано 3,5 копійки прибутку від основної операційної діяльності.

Рентабельність основної операційної діяльності доцільно аналізувати, ураховуючи вплив таких факторів як зміна структури та асортименту продукції, зміна собівартості продукції, зміна відпускних цін на продукцію.

Для розрахунку впливу факторів на рентабельність основної операційної діяльності використовують ланцюгові підстановки.

Факторна модель показника наступна:

Р= Поод/В = (РП*СТР*Ц-С) / Урп *СТР*С

Р - рентабельність витрат;

Поод - прибуток від основної операційної діяльності;

В - собівартість реалізованої продукції;

РП - обсяг реалізації;

СТР - структура реалізації;

Ц - середня ціна реалізації;

С - собівартість реалізованої продукції.

Для розрахунку впливу факторів використовують дані таблиці 8.4

Рб= Поодб /Вб = (РПб*СТРб*Цб-Сб) / РПб *СТРб*Сб = 4,05%

Рум1= Поод ум1/ Вум1 = = (РПф*СТРф*Цб-Сб) / РПб *СТРб*Сб = 6,42%

Рум2= Поод ум2/ Вум2 = = (РПф*СТРф*Цф-Сб) / РПф *СТРф *Сб = 21.2 %

Рф= Поодф /Вф = (РПф*СТРф*Цф-Сф) / РПф *СТРф*Сф = 4,04%

Рівень рентабельності фактичний знизився проти базового на 0,01 (4,04 - 4,05) відсотка. Розрахунки факторів показали таке:

- за рахунок зміни структури продажу рентабельність зросла на 2,37 пункту (6,42 - 4,05);

- за рахунок збільшення ціни рентабельність зросла на 14,78 пунктів (21,2 - 6,42);

- за рахунок збільшення рівня собівартості рентабельність знизилась на 17,16 пункту (4,04 - 21,2).

Таким чином, негативний вплив зростання собівартості продукції спричинило зниження рівня рентабельності на 17,16 пунктів. Зростання рівня рентабельності пов'язане з підвищенням середнього рівня цін і частки рентабельніших видів продукції в загальному обсязі реалізації. Темпи зростання витрат на підприємстві попереджали темпи зростання ціни, току рівень рентабельності низок та знаходиться на одному рівні.

Підприємству необхідно продовжувати частку рентабельніших видів продукції в загальному обсязі реалізації.

Зміна рентабельності окремих видів продукції відбувається під впливом різних факторів, деякі з них показано на рисунку 8.3. Фактори зміни ціни реалізації і собівартості одиниці продукції вважаються факторами першого порядку, всі інші - факторами другого порядку. Визначення впливу факторів першого порядку проводиться способом ланцюгових підстановок.

Основним показником рентабельності підприємства є рентабельність виробництва.

Рв = Под : ОК, де ( 9.8)

Рв - рентабельність виробництва;

Под - прибуток від операційної діяльності;

ОК - середньорічна сума операційного капіталу.

У цій моделі середньорічна сума операційного капіталу залежить від чистого доходу від продажу (ЧД) і коефіцієнта обороту капіталу (Коб), який визначається відношенням чистого доходу до середньорічної суми основного і оборотного капіталу. Чим швидше капітал робить оборот на підприємстві, тим менше необхідно його для забезпечення запланованого обсягу продажу, уповільнення обороту капіталу вимагає додаткового залучення засобів для забезпечення того самого обсягу виробництва та реалізації продукції.

Таким чином, на рівень рентабельності виробництва впливають такі фактори:

  • зміна частки прибутку на 1 гривню реалізованої продукції;

  • зміна фондомісткості продукції;

  • зміна оборотності оборотних коштів.

За даними таблиці 9.8, рівень рентабельності виробництва за звітний період збільшився на 0,88% відсоткового пункту.

Вплив факторів на зміну рентабельності розраховується способом ланцюгових підстановок:

Таблиця 9.8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.