Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 9.docx
Скачиваний:
26
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
175.21 Кб
Скачать

Аналіз кількісного рівня дослідження фінансових результатів

Показники

Сума, тис. грн.

Відхилення від

попереднього періоду, (+, -)

Попередній рік

Звітний рік

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

31335,7

44666,5

+ 13330,8

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

27065,3

38728,3

+11663

3. Валовий прибуток (маржинальний дохід) (п. 1 - п. 2)

4270,4

5938,2

+1667,8

4. Частка маржинального доходу виручки від реалізації (п. 3 : п. 1)

0,136

0,133

-0,003

5. Постійні та умовно-постійні витрати

3173,3

4373,2

+1199,9

6. "Критична точка" обсяг продажу

23333,0

32881,2

+9548,2

(п. 5 : п. 4)

7. Запас фінансової тривалості

8002,7

11785,1

+3782,4

(п. 1 - п. 6)

8. Запас фінансової тривалості, % до обсягу продажу (п. 7 : п. 1)

25,5

26,4

+0,9

9. Прибуток (збиток) від реалізації

(п. 1-п. 2- п. 5)

1097,1

1565,0

+467,9

10. Прибуток від реалізації, у % до ЗФТ (п. 9 : п. 7)

13,7

13,3

-0,4

Дані в таблиці 8.6 показують, що маржинальний дохід підприємства за аналізований період збільшився на 1667,8 тисяч гривень, проте частка маржинального доходу у виручці від реалізації знизилася з 13,6% минулого року до 13,3% в звітному році. «Критична точка» обсягу продажів минулого року складала 23333 тисяч гривень, фактична величина склала - 32881,2 тисяч гривень, не дивлячись на зростання абсолютної величини, частка «критичного» обсягу у виручці знизилася з 74,5% до 73,6%. Підприємство в звітному році продавши 73,6% своїй продукції змогло покрити свої витрати, продаж понад даний обсяг принесло підприємству прибуток в 1565 тисяч гривень. Таким чином, запас фінансової тривалості на підприємстві зростає на 3782,4 тисяч гривень, підприємство стає більш ефективним.

8.5. Методика аналізу рівня рентабельності підприємства

Ступінь прибутковості підприємства визначається показником рентабельності. Рентабельність вимірюється системою відносних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, прибутковість окремих видів продукції. Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, оскільки їх величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами.

Показники рентабельності підрозділяються на три основні групи:

  • рентабельність витрат підприємства;

  • рентабельність продажів;

  • рентабельність виробництва.

До першої групи показників відноситься рентабельність витрат, рентабельність основної операційної діяльності, рентабельність операційної діяльності.

Показник рентабельності витрат розраховується як відношення валового прибутку підприємства до суми собівартості реалізованої продукції.

Рентабельність основної операційної діяльності розраховується як відношення прибутку від основної операційної діяльності до суми витрат.

Рентабельність операційної діяльності розраховується як відношення прибутку від операційної діяльності до величини витрат, одержаних в ході даного виду діяльності

Рентабельність продажів розраховується як відношення прибутку від основної операційної діяльності до виручки від реалізації.

До третьої групи відносять рентабельність виробництва яка розраховується як відношення прибутку від основної операційної діяльності до вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів.

Послідовність аналізу рентабельності визначається його завданням, які складаються з оцінки виконання визначених параметрів; вивчення динаміки показників; розрахунок впливу факторів на зміну рівня рентабельності; пошук резервів зростання рентабельності та заходи з їх мобілізації.

Таблиця 9.7

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.