Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ghfrnbrf / Додатки до звіту / Посадова инструкция головного специалиста

.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
40.96 Кб
Скачать

-3-

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. заступника голови – керівника апарату Солом’янської районної у м.Києві державної адміністрації

_________________________Н.Яцюк

“___” __________________2001 року

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста організаційного відділу

1. Загальні положення.

1.1. Головний спеціаліст організаційного відділу, далі по тексту – головний спеціаліст, забезпечує виконання планових заходів та завдань згідно із функціональними напрямками роботи організаційного відділу Солом’янської районної у м.Києві державної адміністрації, далі по тексту – відділу.

1.2. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, призначається та звільняється з посади розпорядженням голови Солом’янської районної у м.Києві державної адміністрації, далі по тексту – адміністрації, за поданням начальника відділу та погодженням із заступником голови адміністрації – керівником апарату відповідно до КЗПП України та Закону України “Про державну службу”.

1.3. У своїй роботі головний спеціаліст керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, іншими нормативними документами відповідних органів законодавчої та виконавчої влади, Регламентом адміністрації, положенням про відділ та цією посадовою інструкцією.

1.4. Головний спеціаліст є державним службовцем.

1.5. У разі відсутності заступника начальника головний спеціаліст виконує його обов’язки.

2. Кваліфікаційні вимоги та необхідний рівень знань.

2.1. На посаду головного спеціаліста призначається особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту або навчається на останньому курсі вищого навчального закладу.

2.2. Головний спеціаліст повинен знати:

– діловодство;

- структуру та зміст діяльності структурних підрозділів адміністрації

та Солом’янської районної у м.Києві ради, далі по тексту – ради;

– розподіл обов'язків серед керівництва адміністрації;

– структуру та основні функції районних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

– форми та систему здійснення контролю та методичної роботи.

3. Функціональні обов’язки.

3.1. Головний спеціаліст:

– узагальнює за повідомленням структурних підрозділів адміністрації та ради інформацію про основні події в районі, готує відповідні документи з цього питання до Київської міської державної адміністрації;

– здійснює підготовку та організаційне забезпечення проведення апаратних нарад з керівниками структурних підрозділів адміністрації та ради, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, засідань колегії при голові адміністрації та нарад з керівниками підприємств, організацій та установ району;

– здійснює оперативний контроль за підготовкою документів на апаратні наради у голови Київської міської державної адміністрації та його заступників;

– готує аналіз виконання плану роботи адміністрації на основі звітів про виконання перспективних планів роботи структурних підрозділів адміністрації і ради, окремих районних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інформує з цього питання начальника відділу;

– готує за дорученням начальника відділу проекти розпоряджень та листи з організаційних питань;

– вивчає на місцях організацію виконання розпорядчих документів адміністрації, які передбачають організаційні заходи та інформує про хід їх виконання начальника відділу;

- здійснює облік ювілейних дат підприємств, організацій, установ, керівних

працівників і ветеранів району;

– бере участь у підготовці та проведенні загальнорайонних масових заходів;

- готує акти про списання товарів, які були використані на загальнорайонних та

інших заходах;

– спільно з апаратом ради готує організаційне забезпечення проведення виборів Президента України, Народних Депутатів України, депутатів Київської міської та Солом’янської районної рад, всеукраїнських та місцевих референдумів;

- координує організацію забезпечення наочними довідковими матеріалами приміщень

адміністрації, а також розміщення вказаних матеріалів на території району, слідкує за своєчасною їх заміною, достовірністю викладеної інформації, відповідністю вимогам щодо їх оформлення;

– виконує інші доручення начальника відділу.

3.2. Покладання на головного спеціаліста інших обов’язків здійснюється виключно за окремим дорученням заступника голови адміністрації – керівника апарату.

4. Права.

4.1. Головний спеціаліст має право:

– за дорученням начальника відділу брати участь у роботі апаратних нарад у голови адміністрації, нарад, які проводяться з окремих питань роботи адміністрації;

- вимагати від виконавців належний рівень і якість підготовки матеріалів, що виносяться на розгляд апаратних нарад у голови адміністрації та засідань колегії при голові адміністрації;

– за дорученням начальника відділу бути присутнім на засіданнях сесій та постійних комісій ради;

– за дорученням начальника відділу знайомитись з матеріалами в інших структурних підрозділах адміністрації та ради, районних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, отримувати від них необхідні для роботи документи та довідки;

– безпосередньо взаємодіяти із заступниками голови адміністрації, керівниками структурних підрозділів адміністрації та ради, районних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

– передавати керівникам структурних підрозділів адміністрації, районних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ району за підписом голови адміністрації та заступника голови адміністрації – керівника апарату телефонограми, запрошення, вказівки;

– залучати, за погодженням голови адміністрації або заступника голови адміністрації – керівника апарату, працівників структурних підрозділів адміністрації та ради для участі в підготовці питань, що пов’язані з виконанням організаційних заходів;

– у разі необхідності користуватися всіма засобами комп’ютеризації, зв’язку, оргтехніки та транспорту адміністрації;

– здійснювати за дорученням начальника відділу або заступника голови адміністрації – керівника апарату перевірку виконання розпоряджень голови адміністрації у структурних підрозділах адміністрації та ради, районних територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствах, організаціях та установах району.

5. Відповідальність.

5.1. Головний спеціаліст несе відповідальність:

– за якісне та своєчасне виконання покладених на нього обов’язків;

– за відповідність прийнятих рішень та дій Конституції України, Законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади вищого рівня, рішенням сесій ради та розпорядженням голови адміністрації;

– за дотримання конфіденційності інформації, яка стала йому відомою по специфіці роботи;

– за додержання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку працівників адміністрації та ради і Регламенту адміністрації.

Начальник організаційного відділу В.Шатохіна

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.