Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
10
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
168.68 Кб
Скачать

11.4. Формування цін за різних видів конкуренції

Існують три види конкуренції: чиста, монополістична та олігополістична, кожній із них притаманний свій спосіб формування ціни (рис. 77).

Ринок чистої конкуренції складається з великої кількості виробників. Вони пропонують покупцям продукцію з однаковими якісними параметрами або цілком ідентичні товари (наприклад, цемент певної марки, пшеницю певного сорту, папір певного виду тощо). Особливість цього виду конкуренції полягає в тому, що окремий виробник не може призначити ціну, вищу за ринкову, оскільки покупці можуть придбати потрібну кількість продукції за ринковою ціною в інших продавців. Отже, виробник не має можливості впливати на ціну й обмежений у використанні цінових методів конкуренції. За монополістичної ринкової конкуренції існує багатоманітність товарів, що задовольняють певну потребу. Підприємець має можливість впливати на ціну через виробництво продукції, яку ніхто більше не виробляє. Наприклад, зубна паста задовольняє певну потребу. Проте різні види зубної пасти відрізняються одна від одної за своїми властивостями. Так, зубна паста «Бленд-а-мед» мас лікувальні властивості. Вона широко розрекламована і тому має значний попит на ринку, незважаючи на вищу піну порівняно з іншими видами зубної пасти. Існує ще олігополістична конкуренція. Слово «олігос» у перекладі з грецької означає «мало». Товари, які задовольняють певну потребу, виробляє невелика кількість виробників, що зумовлено тим, що" нові виробники продукції мають невеликі шанси потрапити до цієї галузі виробництва (як правило, це пов'язано з обмеженістю ресурсів), їм важко знайти ринки збуту, адже попит на цей товар уже насичений, існують певні відмінності в якості продукції. Кожний продавець має швидко реагувати на стратегію та дії конкурентів. Якщо хто-небудь із них знизить ціни, то покупці звичайно віддадуть перевагу його продукції. Його конкуренти мають негайно вжити відповідних заходів: або знизити ціни, або використати нецінові методи (наприклад, запровадити додаткові послуги для покупців).

11.5. Види цін

В умовах ринкової економіки існує багато видів цін (рис. 78).

Є ціни, які залежать від обсягів купівлі-продажу товарів (оптові, роздрібні). Оптова ціна — це ціпа, за якою одні підприємства реалізують свою продукцію іншим для подальшого перероблення або реалізації В умовах ринку оптові ціни існують у біржовій торгівлі і тому їх ще називають біржовими. У країнах із ринковою економікою при обміні товарами і послугами у межах міжнародних монополій застосовуються внутрішньофірмові трансфертні ціни. Населення купує товари у магазинах за роздрібними цінами. Ціни розрізняють також за способом їх формування. Якщо вони виникають в умовах конкуренції, під впливом співвідношення попиту та пропозиції, то їх називають конкурентними цінами. В умовах ринкової економіки існують монопольні ціни. Вони встановлюються, як правило, монополістами. Деякі ціни за рядом причин регулюються державою, тому їх називають регульованими. Можна диференціювати ціни залежно від радіуса їхньої дії. У межах однієї країни (це стосується переважно великих за територією країн) існують поясні ціни, поява яких зумовлена істотними відмінностями у видатках на виробництво продукції, а також на її транспортування до місця реалізації. Кожна країна залежно від структури виробництва, витрат на реалізацію продукції тощо формує національні ціни. Наприклад, в Італії, де вирощуються цитрусові культури, ціни на них значно нижчі, ніж в Україні, куди апельсини, мандарини, лимони імпортуються, тому ціна на них визначається пропозицією і видатками на транспортування. Особливе місце серед цін, які встановлюються залежно від території їх дії, посідає світова ціна. Це експортна ціна світових постачальників товару та імпортна ціна в країнах його ввезення. Для того щоб зовнішньоторговельна ціна стала світовою, вона має відповідати таким основним вимогам: бути ціною, за якою здійснюються великі комерційні угоди, що передбачають не пов'язані між собою експортні або імпортні операції. Платежі за такими комерційними операціями, як правило, здійснюються у вільно конвертованій валюті; ^ бути ціною не випадкових, а регулярних експортних або імпортних комерційних угод, які укладаються у провідних центрах міжнародної торгівлі, де постійно здійснюються значні за обсягом зовнішньоторговельні операції з конкретним товаром, і не містять обмеження адміністративного або фінансового характеру.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.