Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
10
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
172.02 Кб
Скачать

РОЗДІЛ 14. ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

14.1. Сутність аграрних відносин земля як основний засіб сільськогосподарського виробництва

14.2. Економічна оцінка землі

14.3. Особливості виробничих фондів у сільському господарстві

14.4. Особливості конкуренції у сільському господарстві

14.5. Форми господарювання в сільському господарстві

14.6. Агропромислова інтеграція

14.7. Земельна рента

14.8. Шляхи піднесення сільського господарства в Україні

14.1. Сутність аграрних відносин земля як основний засіб сільськогосподарського виробництва

Виокремлення сільськогосподарського виробництва в окрему тему пояснюється тим, що його відтворення має певні особливості, зокрема це стосується реалізації економічних законів, формування виробничих фондів, появи рентних відносин. Ця специфіка зумовлена тим, що в сільському господарстві основним засобом виробництва є земля. Усе це потребує відповідних підходів до вирішення економічних завдань, урахування об'єктивних вимог для розробки практичних господарських заходів. Аграрні відносини — це складова частина економічних відносин у сільському господарстві, що виникають з приводу володіння і використання землі як основного засобу сільськогосподарського виробництва Особливості землі, які роблять її основним засобом виробництва у сільському господарстві, зображено на рис. 97.

Саме використання землі надає сільському господарству специфічних рис, яких немає у промисловості, транспорті, будівництві та в інших галузях народного господарства, де земля є лише просторовим базисом, фундаментом, джерелом корисних копалин та інших ресурсів.

14.2. Економічна оцінка землі

Економічна оцінка землі покликана дати об'єктивну характеристику продуктивної здатності земельних ділянок, забезпечити їх порівнянність. Для оцінювання використовують такі показники, як валовий продукт землеробства, який визначає продуктивність землі, та окупність витрат, що відображує кількість виробленої продукції на одиницю витрат (рис. 98).

На основі цих показників можна визначити диференціальний доход від землеробства. Диференціальний доход від землеробства — це величина додаткової | частини чистого доходу, яка утворюється в результаті продуктивної праці на кращих землях Отже, для економічної оцінки землі потрібно розподілити земельні ділянки на кращі й гірші, щоб можна було їх порівняти. Економічна оцінка дає змогу визначити відносну (в балах) продуктивність та дохідність, загальну (в грошовому вираженні) цінність землі як основного засобу виробництва в сільському господарстві. Вона також потрібна для складання земельного кадастру, аналізу використання земельних угідь, визначення цін на землю.

14.3. Особливості виробничих фондів у сільському господарстві

Специфіку виробничих фондів у сільському господарстві зображено на рис. 99.

Вона полягає у тому, що в сільському господарстві крім суспільних чинників зростання продуктивності праці діють ще й природні: хімічний і механічний склад гранту, біологічні та інші чинники. Іншою особливістю є терміни виконання робіт. У більшості випадків не можна відкладати виконання робіт, слід вчасно посіяти сільськогосподарські культури та вчасно зібрати врожай. Щоб запобігти втратам, потрібно мати повний комплекс сільськогосподарських машин за умови нетривалого використання їх упродовж року. Наприклад, зернозбиральний комбайн використовується лише кілька днів. Однак, щоб запобігти втраті врожаю, господарству потрібно мати певну кількість комбайнів. Слід ураховувати й інші особливості виробничих фондів у сільському господарстві (відносно висока фондомісткість, більш повільна їх оборотність). Продуктивність праці у сільському господарстві залежить не тільки від кількості засобів виробництва, а й від їх якості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.