Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
10
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
215.28 Кб
Скачать

3.5. Рушійні сили розвитку товарного обміну

У розвитку рушійних сил економіки важливу роль відіграють закон рідкості і закон поділу праці. Сутність закону рідкості полягає в існуванні суперечності між безмежними потребами та обмеженими виробничими ресурсами. Формами розв'язання цієї суперечності є зростання обсягів виробництва, обмін ресурсами між країнами, створення замінників ресурсів, використання всіх можливостей щодо економії ресурсів (рис. 16).

Велике значення має проблема вибору способу застосування ресурсів для задоволення певної потреби. Дія економічного закону поділу праці зумовлена нагальною потребою у масовому виробництві певних видів продукції в умовах ускладнення процесу праці, яка вступає в суперечність з обмеженими можливостями існуючої системи спеціалізації праці. Подолання цієї суперечності сприяє подальшому розвитку поділу праці, що зумовлює зростання продуктивності праці (рис. 17).

Поділ праці с важливою умовою розвитку товарного виробництва. І в цьому сенсі зазначений закон є рушійною силою розвитку економіки на основі створення умов для розвитку товарних відносин.

3.6. Конкуренція як рушійна сила розвитку економіки

Серед рушійних сил економіки особливу роль відіграє конкуренція. Конкуренція — економічна боротьба, суперництво між" окремими виробниками продукції, робіт, послуг за задоволення власних інтересів. Це рушійна сила розвитку ринкової економіки В умовах конкуренції перемагає той, хто створює високоякісну продукцію за найменших витрат виробництва завдяки використанню науково-технічних досягнень, передової організації праці. Конкуренція має силу об'єктивного економічного закону, процесом-причиною якого є існування багатьох господарських суб'єктів, які діють незалежно один від одного і кожний з яких прагне реалізувати власний економічний інтерес — одержати доход (прибуток) за різних умов виробництва, обігу, що впливає на витрати виробництва (рис. 18).

Цей процес-причина діє в умовах ринкової економіки, коли згідно з її законами існує однакова ринкова ціна для всіх. Отже, об'єктивно виникає суперечність між можливостями виробництва товарів та послуг і можливостями їхньої реалізації. Кількісне вираження закону конкуренції показує відношення між ринковою вартістю (5), витратами виробництва підприємства (С + V). Це відношення не повинно досягати одиниці, тому що це б означало, що підприємство працює без прибутку. Роль конкуренції як рушійної сили розвитку економіки виявляється передусім у тому, що вона створює важливі стимули для науково-технічного прогресу. Застосування нової прогресивної техніки і технології, які сприяють зниженню витрат виробництва, забезпечує підприємствам значні переваги перед конкурентами. Ігнорування технічного прогресу неминуче призводить до банкрутства. Конкуренція як один із важливих елементів функціонування ринкового механізму саморегулювання можлива тільки за умови, коли більша частина товаровиробників — підприємств, організацій, громадян — має свободу господарської діяльності і підприємництва. Такі товаровиробники вільно розпоряджаються майном, що їм належить, орендується або передано в користування, на власний розсуд обирають постачальників і споживачів, розпоряджаються прибутками, що залишаються після сплати податків, вирішують питання, пов'язані з господарською діяльністю і розвитком виробництва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.