Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ_Основи_охорони_праці.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Важливі терміни і поняття

діяльність

діяльність фізична

діяльність розумова

фактори виробничого середовища

виробничий пил

гранично допустима концентрація

повітряні душі

адаптація

конвергенція

сила світла

світильники

віброізоляція

шум

інфразвук

поріг чутності

рівень звуку

тепловий баланс

робоча зона

гігієнічна класифікація праці

мікроклімат

параметри мікроклімату

шкідливі речовини

пневмоконіози

вентиляція

системи опалення

акомодація

світловий потік

освітленість

вібрація

вібропоглинання

ультразвук

больовий поріг

звукоізоляція

іонізуючі випромінювання

електромагнітні поля

антропогенні випромінювання

засоби індивідуального захисту

випромінювання радіочастотного діапазону

децибел

рівень звукового тиску

звукопоглинання

границя дози (ГД)

гранично допустима доза (ГДД)

випромінювання НВЧ діапазону

Питання для самоперевірки

 1. В яких нормативних актах найбільш повно висвітлені положення, що мають пряме відношення до захисту здоров’я робітників та службовців?

 2. Які параметри характеризують, мікроклімат виробничих приміщень і як вони впливають на організм працюючого?

 3. Чим забруднюється повітря виробничих приміщень і як впливають шкідливі речовини на організм людини?

 4. Яка мета улаштування вентиляції виробничих приміщень і які основні системи вентиляції існують?

 5. Яке значення має виробниче освітлення і які основні вимоги до нього?

 6. В чому полягає негативний вплив вібрації на організм людини і як зменшити рівень цього впливу?

 7. Що є наслідком шкідливої дії надмірного виробничого шуму і як захистити людину від профзахворювання?

 8. Чим небезпечні для організму людини інфразвук і ультразвук?

 9. Які іонізуючі випромінювання можуть діяти на працюючих і які основні засоби і заходи захисту від згубної дії випромінювань?

 10. Які є основні джерела електромагнітних полів і випромінювань, як ЕМП і випромінювання впливають на організм людини?

Література

 1. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”. Постанова Верховної Ради України від 24 лютого 1994 р.

 2. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів.: Афіша, 2000 – 348 с.

 3. Охрана труда в машиностроении. Под ред. Е.Я. Юдина, С.В. Белова – М.: «Машиностроение», 1983.

 4. Бескрестнов Н.В. Охрана труда на атомных станциях. – М.: «Энергоатомиздат», 1989.

 5. Ткачук К.Н., Иванчук Д.Ф. и др. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. К.: «Техніка». 1991.

 6. Система стандартів безпеки праці:

ГОСТ 12.1.005- 88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

 1. ГОСТ 12.1.003-86. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;

 2. ГОСТ 12.1.001-89. ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности;

 3. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования;

 4. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах;

 5. ГОСТ 12.1.045-85. ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля;

 6. ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на робочих местах и требования к проведению контроля.

6. Будівельні норми і правила:

СНиП П-4-79. Естественное и искусственное освещение.

СНиП 2.04.05-92 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

 1. «Нормы радиационной безопасности” НРБ -76/87 и „Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений” ОСП- 72/87.- М.: „Энергоатомиздат”,1988.

 2. Санітарні норми проектування промисловіх підприємств СН 245-71.

 3. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров. № 2392-79. – М.: „Медицина”,1981.

 4. Санитарные правила работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения. № 1960-79. – М.: „Атомиздат”.