Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ_Основи_охорони_праці.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Питання для самоперевірки:

1. Яку роль відіграє охорона праці як суспільний економічний чинник?

2. Які статистичні дані характеризують стан охорони праці в Україні та інших країнах?

3. Як курс „Основи охорони праці” пов’язаний з іншими дисциплінами, в чому полягає мета курсу?

4. В чому полягають основні принципи державної політики в галузі охорони праці відповідно з ст.4 Закону України „Про охорону праці?

5. Яким чином можна здійснювати фінансування охорони праці?

6. Що являють собою державні нормативні акти про охорону праці і яка їх структура?

7. Як організоване в Україні державне управління охороною праці?

8. Які основні функції виконує та які завдання вирішує служба охорони праці підприємства?

9. Якими органами і яким чином здійснюється державний нагляд і громадський контроль за охороною праці?

10. Яка мета аналізу виробничого травматизму і які методи для цього застосовують?

Література

1. Закон України „Про охорону праці”. – К.: 1993 – 40 с.

2. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Навчальний посібник.- 2000. 350 с.

3. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум з охорони праці. Навчальний посібник. - 2000. – 352 с.

4. Положення про навчання неповнолітніх професіям пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці. Законодавство України про охорону праці. Т.3, 157....166. – К.: „Основа”, 1995.

5. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Законодавство України про охорону праці. Т.1, - 80....143. – К.: „Основа”, 1995.

6. Науково-практичний коментар до Закону України „Про охорону праці”. – К.: „Основа”, 1966.

7. Ткачук К.Н., Іванчук Д.Ф. и др.. Справочник по охране труда в промышленном предприятии. – К.:, „Техніка”, 1991.

8. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Законодавство України про охорону праці. Т.1, 159....1193. – К.: „Основа”, 1995.

Розділ 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

2.1. Загальні положення

2.2. Повітря робочої зони.

2.3. Вентиляція виробничих приміщень.

2.4. Освітлення виробничих приміщень.

2.5. Вібрація.

2.6. Шум, ультразвук та інфразвук.

2.7. Іонізуючі випромінювання.

2.8. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону.

2.9. Випромінювання оптичного діапазону.

2.10. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень.

В результаті вивчення цього розділу Ви повинні знати:

 1. поняття „виробнича санітарія” та „гігієна праці”, фактори що обумовлюють санітарно-гігієнічні умови праці;

 2. мікроклімат та його вплив на організм людини;

 3. гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини та класи небезпечності шкідливих речовин;

 4. основні методи профілактики отруєнь та професійних захворювань;

 5. гігієнічне нормування забруднення повітря шкідливими речовинами;

 6. основні правила першої допомоги при отруєннях;

 7. методи контролю повітря робочої зони і вимоги до них;

 8. поняття „вентиляція”, „кондиціонування повітря”;

 9. класифікація вентиляційних систем та їх призначення, організація повітрообміну в приміщенні, схеми вентиляції;

 10. види виробничого освітлення, його значення;

 11. вимоги санітарних норм до виробничого освітлення;

 12. системи штучного освітлення, обмеження щодо їх використання;

 13. параметри звукового поля – звуковий тиск, сила звуку, частота логарифмічні рівні сили звуку і рівні звуку;

 14. межі сприймання шумів органами слуху людини;

 15. дія шуму на організм людини;

 16. класифікація методів захисту від шуму;

 17. види вібрацій, їх параметри та вплив на організм людини;

 18. нормування вібрацій та загальні методи захисту;

 19. вплив електромагнітних полів на людину, методи захисту від електромагнітних полів;

 20. види і джерела іонізуючих випромінювань;

 21. соматичні та генетичні наслідки радіаційного опромінення;

 22. поглинута та еквівалентна дози, одиниці виміру, зв’язок;

 23. загальні заходи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань.

На основі набутих теоретичних знань Ви повинні вміти:

 1. оцінити відповідність санітарно-гігієнічних умов праці нормам;

 2. обґрунтувати раціональні методи нормалізації умов праці в конкретній виробничій ситуації;

 3. проаналізувати умови праці за шкідливими факторами;

 4. вибрати заходи обмеження надходження шкідливих речовин у повітря робочої зони;

 5. контролювати дотримання вимог з виробничої санітарії;

 6. провести інструктажі на робочому місці з питань захисту від шкідливих факторів.