Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ сам робота МЕХАНИКИ.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
626.18 Кб
Скачать

Теоретичні питання для самостійного опрацювання

 1. Поняття, ознаки, місія та цілі підприємства.

 2. Законодавча база.

 3. Класифікація підприємств.

 4. Інтеграційні форми підприємств та організацій.

 5. Поняття, мета управління.

 6. Класифікація методів управління.

 7. Функції управління.

 8. Типи та види структур управління.

 9. Поняття та склад матеріальних активів підприємства.

 10. Сутність основних засобів підприємства та їх класифікація.

 11. Види вартості основних засобів

 12. Оцінка руху, технічного стану та ефективності використання основних засобів.

 13. Амортизація: сутність та методи нарахування.

 14. Сутність оборотних засобів (коштів) підприємства та їх класифікація.

 15. Нормування оборотних засобів.

 16. Види запасів.

 17. Показники оцінки ефективності використання оборотних засобів (коштів) підприємства.

 18. Сутність персоналу підприємства та його класифікація.

 19. Чисельність працівників підприємства: сутність, види та методики розрахунку.

 20. Оцінка руху персоналу.

 21. Продуктивність праці: сутність, способи виміру, оцінка впливу.

 22. Сутність заробітної плати та її види.

 23. Структура заробітної плати та фонду оплати праці.

 24. Форми та системи заробітної плати.

 25. Тарифна система оплати праці.

 26. Єдиний соціальний внесок: його сутність та методика визначення.

 27. Види діяльності підприємства

 28. Витрати підприємства.

 29. Класифікація витрат підприємства.

 30. Калькуляція собівартості одиниці продукції.

 31. Види собівартості.

 32. Ціна та ціноутворення

 33. Сутність доходів та їх класифікація

 34. Сутність фінансових результатів підприємства

 35. Рентабельність як відносний показних прибутковості діяльності підприємства

 36. Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності

 37. Класифікація інвестицій

 38. Оцінка ефективності інвестицій

 39. Сутність інновацій та інноваційної діяльності.

 40. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності.

 41. Сутність інноваційного продукту.

 42. Організаційні форми реалізації інновацій.

 43. Класифікація інновацій.

 44. Науково-технічний прогрес.

 45. Підходи до оцінки ефективності інновацій.

 46. Ефект та ефективність

 47. Визначення ефекту у виробника

 48. Визначення ефекту у споживача

 49. Поняття та елементи інфраструктури підприємства.

 50. Вплив інфраструктури на економіку підприємства.

 51. Поняття і функції системи технічного обслуговування підприємства.

 52. Соціальна інфраструктура підприємства.

 53. Сфера капітального будівництва як специфічний елемент виробничо-соціальної інфраструктури підприємства.

 54. Поняття, значення і складники техніко-технологічної бази виробництва.

 55. Основні тенденції розвитку ТТБ підприємств виробничої сфери.

 56. Форми технічного розвитку підприємства.

 57. Основні показники технічного рівня підприємства.

 58. Економічне управління технічним розвитком підприємства.

 59. Виробнича потужність підприємства: загальна характеристика, методика

 60. розрахунку, шляхи нарощування, показники використання.

Список літератури Нормативна

 1. Конституція України

 2. Податковий Кодекс України

 3. Кодекс законів про працю України N 322-VIII ( 322а-08) від 10.12.71

 4. Господарський Кодекс України

 5. Закон України «Про бухгалтерський облік»

 6. Закон України „Про оплату праці” 24 березня 1995 року, N 108/95-ВР

 7. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV

 8. 2. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” від 16.05.2000р.

 9. 3. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16.01.2003 р. № 433-IV

 10. Закон України «Про інвестиційну діяльність» із змінами та доповненнями