Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Матеріалознавство.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
9.24 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

В.О. Бондар

БУДІВЕЛЬНЕ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Конспект лекций

2011р.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ..............................................................................................9

Розділ 1. ЗНАЧЕННЯ КУРСУ «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО».

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, БУДОВА, СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ...........................................................................................11

    1. Значення курсу «Будівельне матеріалознавство»...................... 11

    2. Загальні відомості........................................................................ 12

1.2.1. Стандартизація будівельних матеріалів...................................... 12

1.2.2. Класифікація будівельних матеріалів........................................ 13

1.3. Будова та склад матеріалів.............................................................. 14

1.3.1. Будова матеріалів.......................................................................... 14

1.3.2. Склад матеріалів........................................................................... 15

1.4. Властивості будівельних матеріалів.............................................. 15

1.4.1. Фізичні властивості матеріалів.....................................…........... 15

1.4.2. Механічні властивості матеріалів................................................ 18

1.4.3. Хімічні й технологічні властивості матеріалів........................... 22

Контрольні запитання............................................................................ 23

Розділ 2. ПРИРОДНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ............................... 24

2.1. Гірські породи й мінерали............................................................... 24

2.1.1. Магматичні гірські породи.......................................................... 25

2.1.2. Осадові гірські породи................................................................ 26

2.1.3. Метаморфічні гірські породи.................................................... 28

2.1.4. Природні кам’яні матеріали....................................................... 29

2.1.5. Техногенні відходи……………………………………………... 29

2.2. Лісові матеріали………………………………………………….. 35

2.2.1. Загальні відомості……………………………………………… 35

2.2.2. Будова і склад деревини………………………………………... 36

2.2.3. Загальні властивості деревини………………………………… 37

2.2.4. Деревні породи………………………………………………….. 38

2.2.5. Вади деревини…………………………………………………... 39

2.2.6. Захист деревини від гниття, ураження комахами і займання... 39

2.2.7. Матеріали й вироби з деревини………………………………... 40

Контрольні запитання…………………………………………………. 42

Розділ 3. КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ Й ВИРОБИ.........................…... 43

3.1. Загальні відомості…………………………………………………. 43

3.2. Сировина для виробництва керамічних матеріалів…………… 44

3.3. Загальна схема технології виробництва керамічних матеріалів.. 45

3.4. Керамічні матеріали й вироби…………………………………..... 46

3.4.1. Стінові керамічні матеріали…………………………………..... 46

3.4.2. Вироби для оздоблення фасадів……………………………….. 47

3.4.3. Плитки для внутрішнього оздоблення……………………....... 48

3.4.4. Вироби для покрівлі й перекриттів…………………………... 49

3.4.5. Санітарно-технічна кераміка й керамічні вироби спеціаль-

ного призначення……………………..……………………………........50

Контрольні запитання………………………………………………… 51

Розділ 4. СКЛО І МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МІНЕРАЛЬНИХ РОЗПЛАВІВ………................................................................................ 52

4.1. Загальні відомості……………………………………………….... 52

4.2. Основи виробництва скла………………………………………… 52

4.3. Властивості скла і скловиробів…………………………………... 53

4.4. Різновид скляних виробів………………………………………… 54

4.5. Ситали, шлакоситали і ситалопласти…………………………….. 56

Контрольні запитання………………………………………………..... 57

Розділ 5. МЕТАЛИ Й МЕТАЛІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ,

ЗАСТОСОВУВАНІ В БУДІВНИЦТВІ ……………………………… 58

5.1. Загальні відомості………………………………………………….58

5.2. Класифікація металів……………………………………………… 58

5.3. Основи технології чорних металів………………………………. 59

5.3.1. Виробництво чавуну…………………………………………….. 59

5.3.2. Виробництво сталі та її застосування у будівництві………..... 59

5.4. Кольорові метали і сплави………………………………………... 61

Контрольні запитання……………………………………………….... 62

Розділ 6. НЕОРГАНІЧНІ В’ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ…………………... 63

6.1. Загальні відомості………………………………………………… 63

6.2. Повітряні в’яжучі речовини……………………………………… 63

6.2.1 Гіпсові в’яжучі речовини……………………………………….. 63

6.2.2. Повітряне вапно…………………………………………………. 65

6.2.3. Магнезіальні в’яжучі……………………………………………. 67

6.3. Гідравлічні в’яжучі речовини…………………………………..... 67

6.3.1. Гідравлічне вапно……………………………………………...... 67

6.3.2. Портландцемент…………………………………………………. 67

6.3.3. Спеціальні види портландцементу…………………………...... 76

Контрольні запитання …………………………………………………. 79

Розділ 7. ШТУЧНІ МАТЕРІАЛИ Й ВИРОБИ НА ОСНОВІ МІНЕРАЛЬНИХ В’ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН.............................................80

7.1. Матеріали й вироби на основі портландцементу……………..... 80

7.2. Залізобетон…………………………………………………………. 82

7.3. Азбестоцементні вироби та конструкції………………………..... 86

7.4. Матеріали й вироби на основі вапняних в’яжучих речовин……. 91

7.5. Матеріали й вироби на основі гіпсових в’яжучих речовин…… 92

Контрольні запитання………………………………………………… 92

Розділ 8. ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ РОЗЧИНІВ І БЕТОНІВ...................93

8.1. Функції заповнювачів у бетонах і розчинах. Класифікація заповнювачів…………………………………………………………... 93

8.2. Оцінка якості дрібного заповнювача…………………………..... 95

8.3. Оцінка якості великого заповнювача…………………………… 96

8.4. Пористі заповнювачі……………………………………………... 97

8.5. Оцінка якості води………………………………………………… 97

8.6. Добавки……………………………………………………………..98

Контрольні запитання…………………………………………………..100

Розділ 9. БЕТОНИ....................................................................................101

9.1. Загальні відомості. Класифікація бетонів……………………….. 101

9.2. Властивості бетонної суміші…………………………………….. 102

9.3. Основи технології бетону………………………………………... 104

9.4. Твердіння бетону…………………………………………………. 113

9.5. Основні властивості важкого бетону……………………………. 114

9.6. Легкі бетони……………………………………………………….. 117

9.6.1. Легкі бетони на пористих заповнювачах…………………........ 118

9.6.2. Ніздрюваті бетоні……………………………………………….. 119

9.6.3. Крупнопористі бетони………………………………………….. 120

9. 7. Спеціальні види бетонів………………………………………..... 120

Контрольні запитання………………………………………………..... 121

Розділ 10. БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ Й СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ………….................................................................................... 122

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.